Ana səhifə

Linux Çalışma Soruları Linuxde Klasör yaratmak için kullanılan komut hangisidir?


Yüklə 106.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü106.5 Kb.
Linux Çalışma Soruları

 1. Linuxde Klasör yaratmak için kullanılan komut hangisidir?

 1. rmdir b)mkdir c)dir d)pwd e)ls

 1. Linuxde bulunan klasörü göstermek için kullanılan komut hangisidir?

a)pwd b)cp c)cd d)mkdir e)plw

 1. Hangi parameter ls komutunda sadece klasörleri listeler?

a)-l b) -a c) -I d)-d e)e

 1. Hangi parameter ls komutunda gizli dosyaları listeler?

a)-l b) -a c) -I d)-d e)e

 1. Linux işletim sistemleri ………………. işletim sistemleri grubuna girer. Cümlede boş bırakılan yerlere hangisi gelmelidir?
  a) yasal olmayan b) düşük ücretli c) yüksek ücretli d) açık kaynak kodlu e) kapalı kaynak kodlu

 2. Aşağıdakilerden hangisi Linux işletim sistemlerinde dosya silme komutudur?
  a) rmdir b) mkdir c) rm d) dirmk e) del

 3. Linux dosya yapısı hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Tüm klasörler root adı verilen bir

dizin yapının altında toplanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi root dizini anlamına

gelmektedir?

A) $ B) # C) & D) / E) \


 1. cat dosya1 >> dosya 2 ifadesinin karşılığı hangi şıkta verilmiştir?

A) Dosya 1’i dosyaz2 olarak değiştir.

B) Dosya 2’yi dosya 1 olarak değiştir.

C) Dosya 1’deki tüm bilgileri dosya 2’ye aktar. Dosya1’de bilgi kalmasın.

D) Dosya 1’deki tüm bilgileri dosya 2’ye ekle, Dosya1 aynı şekilde kalsın.

E) Dosya 2’yi dosya 1’e ekle.


 1. Linuxde bir seviye üst klasöre nasıl geçilir?

A) df -m

B) grep plasma *

C) cd ..

D) SSH


E) who –b

 1. Linuxde kişiler şifrelerini hangi komutla değiştirir?

A) cd ..

B) ln


C) passwd

D) -l


E) apropos

 1. Linuxde bir komut hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için hangi komut kullanılır?

A) ifconfig

B) echo


C) df -m

D) man


E) grep plasma *

 1. Linuxde filename adındaki dosyayı çalısabilir yapmak için ne yazılır?

A) chmod +x filename

B) -a


C) head -5 myfile

D) cd ..


E) ln

 1. Linuxde bir dosyadaki bir sözcük grubu paternini hangi komutla buluruz?

A) ls

B) |


C) sort -u foo

D) ls -lR | grep myusername | wc -l

E) grep


 1. Linux sistemindeki kullanıcıları listesini hangi komut verir?

A) who -b

B) ftp


C) cat x*.txt

D) cat /etc/passwd

E) cd /


 1. Linuxde varolan klasörünü nasıl sileriz?

A) ls

B) tee


C) man

D) echo


E) rmdir

 1. Linuxde boş disk alanını nasıl buluruz?

A) rm -i

B) -a


C) *

D) df


E) ftp

 1. Linuxde ekranı nasıl temizleriz?

A) pwd

B) clear


C) >

D) head -5 myfile

E) rmdir


 1. Linuxde “ /usr/local/bin” klasörüne nasıl geçeriz?

A) df

B) #!/bin/sh

C) cd /usr/local/bin

D) clear


E) head -15 *.txt

 1. Linuxde bir komut çıktısını nasıl yönlendiririz?

A) mount

B) ls


C) cat /etc/passwd

D) >


E) cat x*.txt

 1. Linuxde bir datayı nasıl giriş yönlendirmesi ile belirtiriz?

A) who -b

B) <


C) >

D) SSH


E) –l

 1. “Pipe” -komutlar arasında yönlendirme- komutu hangisidir?

A) ls

B) pwd


C) |

D) kill


E) nice

 1. “wildcard” denen, her karakter yerine geçen işaret hangisidir?

A) *

B) cd ..


C) #

D) df -m


E) –a

 1. Aşağıdaki komut dizisinin sonucu nedir?

cd /tmp ; mkdir one ; mkdir two ; pwd;

a. /tmp


b. /tmp/one

c. /tmp/two

d. /tmp/one/two

e. /two


 1. Aşağıdaki komut dizisinin sonucu nedir?

cd /tmp ; mkdir one ; mkdir two ; cd two; pwd;

a. /tmp


b. /tmp/one

c. /tmp/two

d. /tmp/one/two

e. /two


 1. Aşağıdakilerden hangisi dosya1 adlı dosyada (*) bulunan satırları gösterir?

a. grep '*' dosya1

b. grep * dosya1

c. grep dosya1 "*"

d. grep dosya1 [*]

e. grep ./* dosya1


 1. Aşağıdakilerden hangisi sonu *test” ile biten dosyaları siler?

a. rm "*test"

b. rm -r ./*test

c. rm ../*test

d. rm /*test

e. rm -r *test


 1. Hangi komut password-şifre dosyasının birer sayfa halinde gösterilmesini sağlar?

a. less /etc/passwd

b. less | /etc/passwd

c. cat less | /etc/passwd

d. /etc/passwd | less

e. cat /etc/passwd | vim


 1. Aşağıdakilerden hangisi klasör ve içindekilerin hepsini siler?

a. rm -r dir

b. erase dir

c. erase -r dir

d. rmdir -all dir

e. deltree dir


 1. Aşağıdakilerden hangisi deneme.c dosyasında “printf” içeren satırları gösterir?

a. grep ‘printf’ deneme.c

b. grep deneme.c printf

c. cat deneme.c ; grep printf

d. cat deneme.c | wc printf

e. grep printf ; deneme.c


 1. Hangi komut foo dosyasının 5-10 satırlarını ekrana gösterir?

a. head -10 foo | tail -6

b. head -15 foo | tail -5

c. head -5 foo | tail -10

d. tail -10 foo | head -6

e. tail -15 foo | head -5


 1. Aşağıdaki dizinlerden hangisi hem kullanıcı ve root için en temel komutların bulunduğu dizindir?

(A) /bin (B) /sbin (C) /usr/local/bin (D) /usr/local/sbin

 1. Unix işletim sisteminde sisteme ilişkin konfigürasyon dosyaları aşağıdaki dizinlerden hangisinde

bulunur?

(A) /etc (B) /usr (C) /sbin (D) /home 1. Kendi home dizininizdeki dosyaları /yedek dizinine kopyalamak için hangi komutu kullanırsınız?

(A) cp home/* /yedek (B) cp ~/* /yedek

(C) cp ~login/* /yedek (D) Kullanıcının home dizininin bilinmesi gerekir 1. DA dosyasının erişim yetkileri -rw-r--r-- şeklindedir. “chmod 641 DA” komutu kullanıldıktan

sonra erişim yetkisi nasıl değişmiştir?

(A) Diğerlerinin okuma yetkisi alınıp çalıştırma yetkisi verilmiştir.

(B) Erişim yetkilerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.

(C) Grubun okuma yetkisi alınıp yazma yetkisi verilmiştir.

(D) Dosyanın sahibi dışındakilerin erişim yetkileri değişmiştir.


 1. Kullanıcı kendi home dizinindeki tüm dosyaların ve klasörlerin ne kadar yer işgal ettiğini sayısal olarak sıralayarak görmek isterse aşağıdaki komutlardan hangisini kullanabilir?

(A) df > sort -n (B) df > sort (C) du -ah > sort (D) di -a | sort –n

 1. Kullanıcıların home dizinlerini bir başka yere yedeklemek için aşağıdaki komutlardan hangisi

kullanılabilir?

(A) tar -zxvf home.tar.gz /home/* (B) tar -zcvf home.tar.gz /home/*

(C) tar -cvf home.tar.gz /home/* | gzip (D) tar -xvf home.tar.gz /home/* | gzip


 1. Bir dosyanın sonunda meydana gelen değişiklikleri sürekli izlemek için aşağıdaki komutlardan

hangisi kullanılabilir?

(A) cat /var/log/messages (B) echo /var/log/messages

(C) head /var/log/messages (D) tail -f /var/log/messages


 1. Aşağıdaki komutlardan hangisinde dosya1 in içeriği dosya2 ye eklenmiştir?

(A)cat dosya1 > dosya2 (B) echo dosya1 >> dosya2 (C)echo dosya1 > dosya2 (D) cat dosya1 >> dosya2

 1. /var/log/httpd.log dosyasını kendi home dizininizdeki ydk dizinine taşımak için hangi komutu

kullanırsınız?

(A) mv /var/log/httpd.log ~login/ydk (B) mv /var/log/httpd.log home/ydk

(C) mv /var/log/httpd.log ~/ydk (D) Kullanıcının home dizininin bilinmesi gerekir.


 1. DA dosyasının erişim yetkileri -rwxr-x--x şeklindedir. chmod 541 DA komutu kullanıldıktan

sonra erişim yetkisi nasıl değişmiştir?

(A) Sahibinin değiştirme, grubun çalıştırma hakkı kaldırılmıştır.

(B) Sahibinin okuma, diğerlerinin okuma hakkı kaldırılmıştır.

(C) Dosyanın erişim yetkilerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

(D) Grubun çalıştırma yetkisi kaldırılmıştır.


 1. home.tar.gz adındaki dosyayı açmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılabilir?

(A) tar -zxvf home.tar.gz (B) tar -zcvf home.tar.gz

(C) tar -cvf home.tar.gz | gzip (D) tar -xvf home.tar.gz | gzip 1. Bir dosyanın başındaki değişiklikleri izlemek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanıabilir?

(A) cat /var/log/messages (B) echo /var/log/messages

(C) head /var/log/messages (D) tail -f /var/log/messages 1. Linux sistemlerde kullanıcı hesap bilgileri nerede saklanır?

A) /bin/shadow

B) /etc/passwd

C) /usr/passwd

D) /home/shadow 1. “/dev” dizini aşağıdakilerden hangisini içerir?

a-) Donanımlarla iletişim kurulabilmesi için gereken özel aygıt dosyaları.

b-) Dosya sistemi ve aygıtların bağlama noktaları.

c-) Değişken verileri içeren dosyaların tutulduğu sistem birimini.

d-) Kullanıcıların kişisel bilgilerinin içeren dizinleri. 1. Gölge parola ne amaçla kullanılır?

A) Şifre güvenliği amacıyla

B) Yeni kullanıcı tanımlama amacıyla

C) Komut satırında oturum açma amacıyla

D) Yönetici hesabından işlem yapabilmek amacıyla 1. Kullanıcının hangi gruplara üye olduğunu görebilmek için hangi komut kullanılır?

A) user

B) cat


C) ls –l

D) groups 1. Aşağıdaki komutlardan sonar ekran çıktısı nedir?

cd /home/ian ; mkdir a ; mkdir b ; pwd

a. /home/ian/a b./home/ian c./home/ian/a/b d./b e./home/ian/b 1. Dosyalaı satır satır satır karşılaştıran komut hangisidir?

a. tar b.diff c.file d.compare e.linecmp

 1. Bir klasörde a, b dosyaları vardır, mv a b komutu çalışınca ne olur?

a.Boş bir b dosyası oluşur.

b.Dosya a nın b de 2. Kopyası oluşur.

c.Klasörde sadece b isimli dosya kalır.

d.Komut formatı hatalıdır, çalışmaz.

e.Dosya b olmadığından komut çalışmaz.


 1. System Konfigurasyon dosyaları nerde saklanır?

a./var/log/ b./etc c./log/var/ d./grub/boot/ e./boot/grub

 1. Dosyaların diğer bir sistem tarafından bağlandığında dosyaların aktarıldığı nokta olan klasör hangisidir?
  a./var/ b./etc c./mnt d./usr e./lib

 2. Sistemin açılması ve açıldıktan sonra düzgün çalışabilmesi için gerekli kitaplıkların bulunduğu dizin hangisidir?
  a./var/ b./etc c./mnt d./usr e./lib

 3. Baştan itibaren 10 satırlık dosya.txt dosyasının ilk 3 satırını yazan komut nedir?
  a) head -3 dosya.txt b) tail -3 dosya.txt c) head -7 dosya.txt d) tail -7 dosya.txt e)find -3 dosya.txt

 4. Sondan itibaren 10 satırlık dosya.txt dosyasının son 3 satırını yazan komut nedir?

a) head -3 dosya.txt b) tail -3 dosya.txt c) head -7 dosya.txt d) tail -7 dosya.txt e)find -3 dosya.txt

 1. 11 satırlık dosya.txt dosyasının tam ortadaki 5. satırını yazan komut nedir?
  a) head -1 dosya.txt | tail -5 dosya.txt
  b) head -5 dosya.txt | tail -1 dosya.txt
  c) head -5 dosya.txt | tail -5 dosya.txt
  d) tail -1 dosya.txt | head -1 dosya.txt
  e) tail -5 dosya.txt | tail -5 dosya.txt

 2. 10 satırlık dosya.txt dosyasının 3-7satırlarını yazan komut nedir?
  a) head -3 dosya.txt | tail -7 dosya.txt

b) head -3 dosya.txt | tail -1 dosya.txt

c) head -8 dosya.txt | tail -5 dosya.txt

d) tail -8 dosya.txt | head -5 dosya.txt

e) tail -7 dosya.txt | tail -5 dosya.txt 1. Data.txt dosyasını tersten sıralayıp data2.txt dosyasına yazan komut hangisidr?
  a) sort –r data.txt > data2.txt
  a) sort –r data.txt < data2.txt

a) sort –r data.txt | data2.txt
a) sort –o data.txt > data2.txt
a) sort –o data.txt < data2.txt

 1. Yönlendirme komutlarından > ve >> arasındaki fark nedir?
  a) >> dosya üstüne yazar, > dosya ekleme yapar
  b) >> dosya üstüne yazar, > başka komuta sonuç atar(pipe)
  c) > dosya üstüne yazar, >> dosya ekleme yapar
  d) > dosya üstüne yazar, >> başka komuta sonuç atar(pipe)
  e)hiçbiri

 2. Dosyanın son 25 satırını sıralayıp başka dosyaya yazan komut hangisidir?
  a) sort data.txt | tail -25 | sonuc.txt

a) sort data.txt | sonuc.txt > 25

a) sort data.txt | head -25 < sonuc.txt

a) sort data.txt | tail -25 > sonuc.txt

a) sort data.txt | tail -25 < sonuc.txt 1. C programlarının kullandığı başlık dosyalarını içeren klasör hangisidir?
  a./var/lib b./etc/include c./mnt d./usr/include e./lib

 2. $PATH değişkeninin içinde ne vardır?

a.Home kalsör patika listesi

b. Şifrelerin listesi

c. İçinde komutların bulunduğu klasör listesi

d.Kullanıcı tarihçe listesi

e.En son kulanılan kabuki listeleri


 1. Hangisi bir lens değildir?

 1. Dosya ve Klasörler b. Muzik c.Uygulamalar d. Network e. Videolar

 1. Ubuntu Unityde Masaüsü özelleştirmesi nereden yapılır?
  a.Sistem Ayarları-Ekranlar b. Sistem Ayarları-Görünüş c.Başlatıcı d. Yazılım Merkezi e. Sistem Ayarları - Masaüstü

 2. Ubuntu Unityde Kelime işlemci program hangisidir?
  a.LibreOffice Calc b.LibreOffice Impress c. LibreOffice Writer d. Gimp e.Banshee

 3. Ubuntu Unityde grafik işlem programı hangisidir?
  a.LibreOffice Calc b.LibreOffice Impress c. LibreOffice Writer d. Gimp e.Banshee

 4. Ubuntu Unityde sunum hazırlama program hangisidir?
  a.LibreOffice Calc b.LibreOffice Impress c. LibreOffice Writer d. Gimp e.Banshee

 5. Ubuntu Unityde muzik dinleme program hangisidir?
  a.LibreOffice Calc b.LibreOffice Impress c. LibreOffice Writer d. Gimp e.Banshee

 6. Ubuntu unity de dört farklı masüstüne çalışmamızı sağlayan yapıya ne denir?
  a.launcher(başlatıcı) b.lens c. desktop d. palet e.workspaces

 7. Ubuntu Unityde sol baştaki uygulama araçları grubuna ne denir?

a.launcher(başlatıcı) b.lens c. desktop d. palet e.status bar

 1. Ubuntu Unityde dosyaları gördüğümüz dosya yöneticisine ne ad verilir?
  a.launcher b.lens c. nautilus d. palet e.workspaces

 2. Aşağıdaki paket arayüz eşlemelerinden hangisi hatalıdır?
  a.ubuntu-unity b.kubuntu-kde c. xubuntu-lxde d. Ubuntu Gnome-Gnome e.lubuntu-lxde

 3. Hangi komut file dosya haklarını r-x-wxrw- çevirir?

a.chmod 653 file b.chmod 365 file c.chmod 241 file

d.chmod 120 file e.chmod 536 file 1. İçi boş olmayan bir klasörü silen komut hangisidir?

a.rmdir -r dir b.mv -r dir

c.rm -rf dir d.del -r dir

e.deldir -r dir


 1. Aşağıdakilerden hangisi GPL(Global Purpose Licence) özgürlüklerinden biri değildir?
  a. Programı sınırsız kullanma özgürlüğü
  b. Programın nasıl çalıştığını inceleme ve amaçlara uygun değiştirme özgürlüğü
  c. Programın kopyalarını sınırsız dağıtma özgürlüğü
  d. Satışlardan belli komisyon alma özgürlüğü
  e. Programın değiştirilmiş halini dağıtma özgürlüğü

 2. Hangi komut dosyayı kendimize calıştırılabilir yapmamızı sağlar?

a.umask 111 myfile

b.chmod u+x ./myfile

c.chmod x+u myfile

d.umask 777 myfile

e.chmod x=u ./myfile


 1. Linuxde super kullanıcıya ne denir?

a.alterego b.administrator c.root d.superuser e.master

 1. Hangi komut file3 dosyasının once file1 ve sonra file2 içermesini sağlar?

a.echo file1 file2 >file3

b.ln file1 file2 >file3

c.cat file1 file2 >file3

d.mv file1 file2 >file3

e.cp file1 file2 >file3


 1. Hangi komut dosya haklarını rw-r-xr-- dönüştürür?

a.chmod 654 file

b.chmod 351 file

c.chmod 212 file

d.chmod 530 file

e.chmod 221 file


 1. Hangi komut foo dosyasının a dan sonra b dosyasının içeriğini tutmasının sağlar?

a.cat a >foo ; cat b >>foo

b.cp a >foo ; cp b >>foo

c.mv a b >foo

d.echo a b >foo

e.cp a b >foo


 1. Hangi komut herkesin içine dosya koyacağı ama içeriği göremeyeceği bir klasör yaratır?

a.mkdir protected ; cd protected ; chmod go-x .

b.mkdir protected ; chmod 777 .

c.mkdir protected ; chmod 777 protected

d.mkdir protected ; chmod 333 protected

e.mkdir protected ; cd protected ; chmod go+wx .


 1. Açılan terminal penceresini kapatmak için hangi komut çalıştırılır?

a.exit b.q c.quit d.[CTRL-C] e.bye

Aşağıdakilerden hangisi bir Linux işletim sistemi değildir?

a)Netware b) Redhat c) Mandriva d) SuSe e) Ubuntu


 1. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a) Outlook-Thunderbird b) Winamp-Cafein c) Paint-Gimp

d) OpenOffice Hesap Tablosu-MS Excel e) OpenOffice Kelime işlemci-MS Word
 1. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) /opt bir klasördür. b) pwd listeleme komutudur. c) ls silme komutudur.

d) rmdir klasör yaratma komutudur . e) cd ~ ile üst klasöre geçeriz.
 1. Linux’ta aşağıdaki komutlardan hangisi paketleri yükler?

a) mkdir b) sudo apt-get c) setup

d) install e) passwd
 1. Aşağıdakilerden hangisi program1.c dosyasının adını program2.c yapar?

a) cp program1.c program2.c b) mv program1.c program2.c c) rm program1.c program2.c

d) cd program1.c program2.c e) ls program1.c program2.c
 1. Aşağıdakilerden hangisi program1.c dosyasını program2.c kopyalar?

a) cp program1.c program2.c b) mv program1.c program2.c c) rm program1.c program2.c

d) cd program1.c program2.c e) ls program1.c program2.c
 1. Dosya kullanıcı haklarında hangi gruplar vardır? Nelerdir?

a)Yönetici-kullanıcı-diğerleri b) kullanıcı-grup-diğerleri c) kullanıcı-sistem-yönetici

d) sistem-grup-diğerleri e) yönetici-kullanıcı-diğerleri
 1. chmod og-w dosya.txt komutu ne yapar?

a) kullanıcı ve grup üyelerin yazma hakkını alır
b) kullanıcı ve grup üyelerine yazma hakkını verir
c) kullanıcı, grup ve diğer üyelerine yazma hakkını verir.

d) grup ve diğer üyelerin yazma hakkını alır.


e) grup ve diğer üyelerine yazma hakkını verir.


 1. Aşağıdakilerden hangisi bulunan klasördeki gizli dosyalar dahil listeler?

a) list –a b) ls -l c) ls -a

d) list -l e) find -h
 1. İzni –rwxrwr—olan hello.c adlı dosyaya “Chmod g-w,u-x, o+w hello.c “ komutu çalıştırıldığında izni binary (ikilik düzen) nasıl olur?
  a) 575 b) 774 c) 674 d)754 e)755


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət