Ana səhifə

Kachniarz łukasz motywowanie pracowników puik w łukowie fragment pracy realizowany dla koła naukowego


Yüklə 185.11 Kb.
səhifə1/8
tarix24.06.2016
ölçüsü185.11 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I ADMINISTRACJI

W ŁUKOWIE

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIAKierunek: zarządzanie

Specjalność: logistyka i gospodarka magazynowa

KACHNIARZ ŁUKASZMOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW PUIK
W ŁUKOWIE

Fragment pracy realizowany dla koła naukowego
Praca licencjacka

napisana w Zakładzie Logistyki

pod kierunkiem

dr. inż. Andrzeja Rogowskiego

Łuków, 2013

Spis treści


Wstęp…………………………………………………………………………………….2

Rozdział I Teoretyczne aspekty motywowania pracowników w świetle literatury...4


1.1. Wyjaśnienie pojęć motywacja, motywowanie, motyw……………………………..4

1.2. Rodzaje motywacji………………………………………………………………...10

1.3. Wybrane teorie motywacji…………………………………………………………13

1.3.1. Teorie treści motywacji………………………………………………………….14

1.3.2. Teorie procesów motywacji……………………………………………………...21

1.3.3. Teorie wzmocnienia motywacji………………………………………………….24

1.4. Modele procesu motywacyjnego…………………………………………………..26

Rozdział II Pojęcie systemu motywacyjnego oraz czynniki wpływające na jego kształt..............................................................................................................................29


2.1. System motywacyjny…………………………….………………………………...29

2.1.1. Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki wpływające na system motywacyjny……...32


2.2. Motywowanie płacowe i pozapłacowe ……………………………………………35

2.3. Narzędzia motywacyjne…………………………………………………………...48

2.3.1. Partycypacja pracownicza jako narzędzie motywowania……………………….50

2.4. Istota zaangażowanego pracownika z punktu widzenia zarządzania…………...…54

2.4.1. Cechy zaangażowanego pracownika……………………………………………57

Rozdział III Podstawy metodologiczne własnych badań empirycznych…………..60


3.1. Cel i przedmiot badań……………………………………………………………...60

3.2. Problemy badawcze……………………………………………………………..…60

3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze……………………………………………62

3.4. Charakterystyka przedsiębiorstwa…………………………………………………66


3.5.Charakterystyka badanej grupy………………………………………………….....75


3.6. Organizacja i przebieg badań oraz sposób opracowania wyników………………..76

Rozdział IV Motywowanie pracowników PUIK w Łukowie – Metodologia badań własnych – analiza wyników uzyskanych metodą ankietową………………………79


4.1. Analiza ilościowa i jakościowa własnych badań i wynikające z niej postulaty…...79

ZAKOŃCZENIE ……………………………………………………………………..113

WNIOSKI I POSTULATY…………………………………………………………...114

BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………...…117

SPIS RYSUNKÓW, TABEL………………..…………………………………...…...120

ANEKSY…………………………………………………………………...…………124


Wstęp


Motywacja do pracy stanowi od dawna element zainteresowania uczonych reprezentujących różne dziedziny nauki, m.in. pedagogów, socjologów, ekonomistów
i psychologów. Jest to problem wciąż aktualny, gdyż nie wymyślono do dzisiaj jednej skutecznej teorii motywacji, której realizacja zapewniałaby zarówno kadrom kierowniczym, jak i zwykłym pracownikom satysfakcję z dobrze wykonanej pracy
i zadowalające środki płacowe. Na zainteresowanie tym tematem wpływ mają również czynniki polityczne i gospodarcze. Okazało się, że nie wystarczy zapewnić pracownikom odpowiednich płac czy też możliwości rozwoju zawodowego. Długoletnie doświadczenia dowiodły, że motywacja do pracy nie polega jedynie na podnoszeniu płac i stwarzania pracownikom szansy doskonalenia zawodowego.

o. To więc ważny temat, a jednocześnie podstawowe zadanie ludzi zajmujących się polityką kadrową wszystkich typów przedsiębiorstw.

Celem przedstawionej pracy jest analiza zagadnienia motywowanie pracowników w organizacji w świetle literatury przedmiotu i własnych badań empirycznych.

Podjęciem tematu uzasadnione jest następującymi względami:  • potrzebę stworzenia skutecznych sposobów motywowania dostosowanych do ilustrującej obecnie sytuacji na rynku pracy – nasilający się w Polsce i innych krajach UE kryzys gospodarczy, wzrost bezrobocia,

  • znaczeniem tego zagadnienia w ogólnym rozwoju gospodarczym kraju,

  • brakiem uszczegółowionych badań na temat motywowania pracowników
    w PUIK-u,

  • potrzebę upowszechnienia nowych doświadczeń w innych przedsiębiorstwach.

Praca składa się z czterech rozdziałów. W I rozdziale zdefiniowano podstawowe pojęcia zawarte w temacie pracy, tj.: motywacja, motywowanie, motyw oraz przedstawiono rodzaje i teorie oraz modele motywacyjne. W rozdziale II wyjaśniono pojęcie procesu motywacyjnego i ukazano specyfikę jego budowania w organizacji, następnie zaprezentowano główne jego składniki, w tym motywatory płacowe i pozapłacowe (materialne i niematerialne). Ponadto w rozdziale tym szerzej omówiono partycypację pracowniczą jako jedno z narzędzi motywowania oraz przedstawiono cechy zaangażowanego pracownika. Rozdział III zawiera podstawy metodologiczne własnych badań empirycznych, sformułowano w nim cel i przedmiot badań, problemy badawcze, opisano metody i techniki badań oraz dostosowane do nich narzędzia. W rozdziale tym znalazła się też charakterystyka terenu badań, historia i opis struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa PUIK oraz charakterystyka badanej grupy. W rozdziale IV ukazano wyniki własnych badań empirycznych. Obejmują one sposoby motywowania pracowników w poszczególnych oddziałach przedsiębiorstw zależnie od wieku, wykształcenia płci, zajmowanego w organizacji stanowiska i charaktery pracy (umysłowa i fizyczna). Analizując wyniki, zwrócono też uwagę na ogólną ocenę zadowolenia z pracy w grupach badanych, jak również ocenę zadowolenia
z poszczególnych elementów pracy. Ponadto w analizie uwzględniono opinie na temat ważności wyszczególnionych w ankiecie motywatorów zarówno pracowników umysłowych jak i fizycznych.

Praca zawiera ponadto wstęp, wnioski z analizy danych, spis literatury, spis tabel i rysunków, aneks.
1. Rozdział I Teoretyczne aspekty motywowania pracowników
w świetle literatury

  1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət