Ana səhifə

Jóváhagyom: Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatóSÁg szervezeti és műKÖDÉsi szabályzata tartalomjegyzék


Yüklə 0.63 Mb.
səhifə9/21
tarix25.06.2016
ölçüsü0.63 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21


VII.4.2. Megyei Polgári Védelmi Főfelügyelőség
 1. Védelmi Igazgatás területén:

 1. kapcsolatot tart az MVB titkárságával és a katasztrófavédelem állományából vezényelt titkár-helyettessel;

 2. biztosítja a katasztrófavédelem állományából vezényelt titkár-helyettes szakmai támogatását;

 3. figyelemmel kíséri az MVB feladattervében meghatározottak végrehajtását;

 4. részt vesz a megyei veszélyhelyzet-kezelési központ (a továbbiakban: MVK) katasztrófavédelmi feladatokat ellátó munkacsoport munkájában.

 1. A megyei polgári védelmi főfelügyelő szervezi, tervezi és irányítja a szakterület megelőzési, felkészülési és beavatkozási feladatait.

 2. Ellátja az MVK vezetői feladatait. területi szinten gyűjti a védelmi igazgatással kapcsolatos katasztrófavédelmet érintő MVB és HVB előterjesztéseket;

 3. A polgári veszélyhelyzeti tervezési feladatok szakterületen:

 1. a kirendeltség útján biztosítja a kockázatazonosítás, kockázatelemzés, értékelés elvégzéséhez szükséges szakmai támogatást;

 2. a települések megfelelő védelme érdekében biztosítja a veszélyelhárítási tervek elkészítésének szakmai támogatását;

 3. a kirendeltség útján figyelemmel kíséri a települési, valamint a kirendeltségi összesített veszélyelhárítási tervek elkészítését, a jogszabályban meghatározott elégséges védelmi szint biztosítását;

 4. elkészíti és naprakészen tartja a területi veszélyelhárítási tervet;

 5. gyűjti és feldolgozza a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos információkat, jelentéseket állít össze, javaslatokat készít elő a döntések meghozatalához, tájékoztatja a katasztrófavédelemben együttműködő szerveket, szervezeteket;

 6. tervezi, szervezi a polgári védelmi felügyelők továbbképzését;

 7. végzi a polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos megelőzési, beavatkozási feladatokat;

 8. meghatározza a polgári védelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit;

 9. szakterületét érintően felügyeli a kirendeltségek polgári védelmi tevékenységét;

 10. közreműködik a szakterülethez utalt együttműködési megállapodások kidolgozásában;

 11. koordinálja a lakosság kitelepítésének, kimenekítésének, befogadásának, visszatelepítésének, szükségellátásának tervezését;

 12. koordinálja a vizek kártételei elleni megelőzési, felkészülési, védekezési szakmai feladatokat;

 13. koordinálja a rendkívüli időjárási körülmények hatásaira történő katasztrófavédelmi reagálást és annak felkészülési feladatait;

 14. koordinálja az influenza pandémiával és egyéb biológiai védelemmel kapcsolatos területi szintű feladatokat;

 15. koordinálja a migrációval kapcsolatos területi feladatokat;

 16. részt vesz a szakterületét érintő gyakorlatok szakmai előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében;

 17. részt vesz a terrorizmus elleni küzdelem polgári védelmi feladatainak tervezésében és végrehajtásában;

 18. részt vesz a polgári védelmi közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciói kidolgozásában;

 19. szakmailag felügyeli a polgári védelmi adattárat;

 20. közreműködik a Somogy MKI és a kirendeltség különleges jogrend idején történő továbbműködésével és felkészítésével kapcsolatos feladatok kidolgozásában;

 21. közreműködik a Somogy MKI és a kirendeltség értesítésével és készenlétbe helyezésével kapcsolatos feladatok kidolgozásában;

 22. ellátja a lakosság riasztásával és veszélyhelyzeti tájékoztatásával kapcsolatos tervezési és szervezési feladatokat;

 23. elkészíti és naprakészen tartja a Megyei Bevetésirányítási Tervet;

 24. vezeti és naprakészen tartja a lakosságvédelmi adatbázisokat.
 1. Hatósági szakterületen:

  1. koordinálja és szükség szerint szervezi az ágazati hatósági feladatokat ellátó szervezetek hatósági ellenőrzéseit a katasztrófaveszély megelőzése és a lakosság védelme érdekében;

  2. irányítja és felügyeli a kockázati helyszínek azonosításának eljárását;

  3. felügyeli a szakterületét érintő szakhatósági feladatokat;

  4. a katasztrófavédelmi hatósági osztály polgári védelmi hatósági, szakhatósági ügyei tekintetében iránymutatást ad ki, tájékoztatást kér;

  5. végzi a polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos tervezési, szervezési és koordinációs feladatokat;

  6. vezetői döntés előkészítéséhez a főfelügyelőség tevékenysége vonatkozásában szakmai elemzéseket, értékeléseket készít;

  7. végzi az önkormányzatok vis maior pályázatával kapcsolatos helyszíni ellenőrzési feladatokat, valamint azok területi szintű koordinációját.

  8. figyelemmel kíséri az ebr42 rendszeren a vis maior előlegkérelmeket, végzi az ezzel kapcsolatos feladatokat

  9. végzi a vis maior támogatássokkal kapcsolatos jelentések összeállítását, vis maior események időrendi és tematikus nyilvántartását.
 1. A mozgósítási és szakirányítási feladatok szakterületén:

 1. koordinálja az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek kialakítását, felszerelését;

 2. összehangolja az önkéntes és a köteles polgári védelmi szervezetek megalakítását (létszám, eszköz, szakfeladat);

 3. területi szinten koordinálja a köteles polgári védelmi szervezetek (területi, települési, munkahelyi) megalakítását, felszerelését, kiképzését;

 4. végzi a polgári védelmi szervezetek létrehozásával, megalakításával és alkalmazásával kapcsolatos feladatokat, vezeti az összesített létszám adatokról készített adatbázist;

 5. javaslatot tesz a területi polgári védelmi szervezetek felépítésére és megalakítására;

 6. részt vesz a polgári védelmi szervezetek felkészítésében;

 7. részt vesz az önkéntes mentőszervezetek, területi polgári védelmi szervezetek hazai minősítésén, rendszerbeállító gyakorlatain;

 8. végzi a területi mentőszervezet felkészítését tevékenységének koordinációját;

 9. végzi a polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos beavatkozási feladatokat;

 10. közreműködik a megye területén bekövetkezett jelentősebb káresetek felszámolásánál, segítséget nyújt a kirendeltség részére;

 11. koordinálja a polgári védelmi szervezetek mozgósítását, alkalmazását;

 12. területi szinten koordinálja a köteles polgári védelmi szervezetek mozgósítását, bevetését;

 13. nyilvántartást vezet a megalakított polgári védelmi szervezetek beavatkozásairól;

 14. koordinálja, összehangolja a köteles polgári védelmi szervezetek tevékenységét, az Infokommunikációs Egység, a Lakosságvédelmi Egység, az Egészségügyi Egység, Logisztikai Egység és a Műszaki Egység tevékenységét, készenlétbe helyezését, mozgósítását;

 15. koordinálja a polgári védelmi szervezetek mentésbe történő bevonását, azok kárterületi tevékenységét;

 16. együttműködik a katasztrófa-elhárításba bevonható társadalmi és karitatív szervezetekkel;

 17. vezeti a területi mentőszervezet vezetői törzsét;

 18. nyilvántartást vezet a mentésbe bevonható önkénes mentőszervezetek, valamint az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezet erő-eszközeiről, azok alkalmazásáról;

 19. koordinálja a helyi szerveken keresztül az önkéntes mentőszervezetek tevékenységét, a szervezetekkel kötendő együttműködési megállapodások megkötését, mentési igazolások kiadását;

 20. koordinálja a megyei humanitárius segítségnyújtást

 21. részt vesz a lakosság légiriasztásával kapcsolatos, katasztrófavédelmet érintő feladatok végrehajtásában.

 22. szervezi a járási önkéntes mentőszervezetek felkészítését és Nemzeti Minősítését
 1. Általános lakosságfelkészítés szakterületén:

    1. megszervezi a közigazgatási vezetők (MVB tagok, HVB elnökök, polgármesterek, jegyzők, katasztrófavédelmi feladatok ellátásában és a védelmi igazgatásban közreműködők) katasztrófavédelmi felkészítését, melynek érdekében szervezi a megyei felkészítéseket, koordinálja és szakmailag felügyeli a helyi szervek tevékenységét;

    2. speciális felkészítési feladatok körében tervezi, koordinálja, ellenőrzi a veszélyes ipari létesítmények környezetében élők katasztrófavédelmi felkészítését, ellátja a végrehajtás szakmai felügyeletét, valamint ellátja a honvédelmi típusú polgári védelmi felkészítésekkel kapcsolatos feladatokat;

    3. ellátja a köznevelésben részt vevők (óvodai, általános iskolai, középiskolai pedagógusok, óvodások, általános és középiskolás diákok, felsőoktatási intézmények hallgatói, sajátos nevelési igényű gyermekek) katasztrófavédelmi felkészítésének célcsoportonkénti, helyi szintű felkészítések tervezésének, szervezésének és lebonyolításának szakmai felügyeletét;

    4. végzi az egyéb lakosság felkészítési feladatokat.

    5. szervezi a hazai katasztrófák elleni védekezésben, valamint a nemzetközi segítségnyújtásban közreműködő megyei különleges mentőszervezetek tevékenységének védekezésbe történő bevonását és igénybevételét;

    6. szervezi és végrehajtja a közbiztonsági referensek képzését;

    7. szervezi és végzi a közösségi szolgálattal kapcsolatos mentori és irányítási feladatokat.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət