Ana səhifə

Jóváhagyom: Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatóSÁg szervezeti és műKÖDÉsi szabályzata tartalomjegyzék


Yüklə 0.63 Mb.
səhifə4/21
tarix25.06.2016
ölçüsü0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

III.2. Az igazgatóhelyettes

 1. Az igazgató közvetlen alárendeltségében, a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben és e Szabályzatban meghatározott keretek között önálló felelősségi körben vezeti és irányítja a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységeket.

 2. Az igazgatóhelyettes az igazgató általános helyettese, szolgálati elöljárója - a gazdasági igazgatóhelyettes kivételével - a területi szerv és helyi szervek teljes személyi állománynak, az igazgatót távollétében – külön jogszabály által az igazgató kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével – teljes hatáskörben helyettesíti.

 3. Gyakorolja szakterülete vonatkozásában a jogszabályban előírt, vagy az igazgató által átruházott hatósági jogköröket.

 4. Az igazgatóhelyettes feladata különösen:

 1. az alárendeltségébe tartozó szervezeti elemek, illetve a katasztrófavédelmi kirendeltségek, a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok és a katasztrófavédelmi őrsök tevékenységének szakmai irányítása, a szervezetek közötti munka koordinálása, ellenőrzése, szervezeti egységek közötti vitás kérdések eldöntése, a Megyei Védelmi Bizottság Operatív Törzse tevékenységének segítése;

 2. intézkedések, a BM OKF-hez történő előterjesztések kidolgozásának irányítása;

 3. javaslatok kidolgozása az érintett szakterületek fejlesztésére, a munkavégzés korszerűsítésére, a munka javítására;

 4. belső szakmai szabályozók előkészítése, a felsőbb szervekhez történő előterjesztések kidolgozásának irányítása;

 5. a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök végrehajtásának irányítása, felügyelete;

 6. az irányított szakterületek vonatkozásában a munka elosztása, az ügyintéző szervezeti egység vagy személy kijelölése, határidő megállapítása, a felsőbb szintű, döntést igénylő ügyeknek a döntésre jogosulthoz történő felterjesztése;

 7. programok, tervek megvalósításának irányítása;

 8. az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek beszámoltatása, ellenőrzése, valamint a szükséges információkkal történő rendszeres ellátása;

 9. feladatkörében, illetve az igazgató megbízása alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése önkormányzati, társadalmi szervezetekkel, a védelmi bizottsággal, a polgármesterekkel és a helyi védelmi szervek vezetőivel, a Somogy MKI, illetve az irányítása alá tartozó szervezeti elemek képviselete;

 10. az igazgató által meghatározott kiadmányozási jogok gyakorlása;

 11. a főigazgató, illetve az igazgató utasításainak végrehajtása;

 12. a Somogy MKI éves tevékenységét értékelő összefoglaló elkészítése;

 13. az igazgató felhatalmazása alapján a Somogy MKI, illetve az irányítása alá tartozó szervezeti elemek képviselete;

 14. koordinálja a Somogy MKI és helyi szervei értesítésével és magasabb készültségbe helyezésével, a különleges jogrend időszakában történő működésével és felkészítésével kapcsolatos feladatait;

 15. közreműködik az igazgató minőségirányítással kapcsolatos tevékenységben;

 16. javaslatot tesz az irányítása alá tartozó szervezeti egységek dolgozóinak előléptetésére, jutalmazására, felelősségre vonására, gyakorolja az igazgató által meghatározott hatásköröket;

 17. túlmunkát, túlszolgálatot rendelhet el;

 18. koordinálja a Somogy MKI felkészítő, oktató és gyakorlatszervező tevékenységét;

 19. koordinálja a védekezési tevékenységet, részt vesz a Somogy MKI mentési tevékenységének irányításában;

 20. döntést hoz mindazon kérdésekben, amelyet a Szabályzat, az Ügyrend vagy munkaköri leírás a hatáskörébe utal;III.3. A gazdasági igazgatóhelyettes

 1. A gazdasági igazgatóhelyettes az igazgató gazdasági helyettese, annak közvetlen alárendeltségében, a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályzó eszközökben és e Szabályzatban meghatározott keretek között önálló felelősségi körben vezeti és irányítja a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti elemeket: a költségvetési osztályt, az informatikai osztályt és a műszaki osztályt.

 2. A gazdasági igazgatóhelyettes szolgálati elöljárója – az igazgatóhelyettes kivételével – a teljes személyi állománynak. Az igazgató és helyettesének egyidejű akadályoztatása esetén – külön jogszabály által az igazgató kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével – a gazdasági igazgatóhelyettes helyettesíti az igazgatót.

 3. Gyakorolja szakterülete vonatkozásában a jogszabályban előírt, vagy az igazgató által átruházott jogköröket.

 4. Az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek tevékenységének A gazdasági igazgatóhelyettes feladata különösen:
  a helyi szervek szakmai irányítása és ellenőrzése;

 1. szabályozásra vonatkozó javaslatok, intézkedések, a felsőbb szervekhez történő előterjesztések kidolgozásának irányítása;

 2. a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök végrehajtásának irányítása, illetőleg felügyelete, továbbá az irányítása alá tartozó szervezeti egységek közötti vitás kérdések eldöntése;

 3. a fejlesztési programok, tervek, pályázatok, projektek kialakításának és megvalósításának irányítása;

 4. az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek beszámoltatása, valamint a szükséges információkkal való rendszeres ellátása;

 5. feladatkörében, illetve az igazgató megbízása alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése önkormányzati, társadalmi szervezetekkel;

 6. kiadmányozási jog gyakorlása a Szabályzat által meghatározottak szerint,

 7. a jogszabályokban, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközökben biztosított költségvetési jogok gyakorlása;

 8. az irányított szakterületek vonatkozásában a munka elosztása, az ügyintéző szervezeti egység vagy személy kijelölése, határidő megállapítása, a felsőbb szintű, döntést igénylő ügyeknek a döntésre jogosulthoz történő felterjesztése;

 9. az irányítása alá tartozó szervezeti elem vezetőinek beszámoltatása, ellenőrzése, valamint a szükséges információkkal történő rendszeres ellátása;

 10. feladatkörében, illetve az igazgató megbízása alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése a Somogy MKI, illetve az irányítása alá tartozó szervezeti elem képviselete;

 11. a főigazgató, illetve az igazgató utasításainak végrehajtása;

 12. javaslattétel az irányítása alá tartozó szervezeti egységek dolgozóinak előléptetésére, jutalmazására, felelősségre vonására;

 13. az igazgató által meghatározott hatáskörök gyakorlása;

 14. túlmunka, túlszolgálat elrendelése;

 15. döntéshozatal mindazon kérdésekben, amelyet a Szabályzat, az Ügyrend vagy a munkaköri leírás a hatáskörébe utal.III.4. A hivatalvezető

 1. A hivatalvezető az igazgató közvetlen alárendeltségében látja el feladatait.

 2. A hivatalvezető felelős a közvetlen alárendeltségébe tartozó ügyintézők tevékenységének koordinálásáért, a munka szervezéséért, a Hivatalra vonatkozó határidők betartásáért és az igazgató által meghatározott határidők betartatásáért.

 3. A hivatalvezető a feladatköréhez kapcsolódó egyes hatásköreit beosztottaira átruházhatja.

 4. A hivatalvezető dönt, illetőleg intézkedik az igazgató által a hatáskörébe utalt ügyekben, feladata különösen:

 1. a közvetlen alárendeltségébe tartozók tevékenységének irányítása;

 2. a Hivatal feladatait meghatározó rendelkezések végrehajtásának irányítása és ellenőrzése, valamint a helyi szervek tevékenységének szakmai irányítása;

 3. a stratégiák kimunkálására és előterjesztésére irányuló munkában való közreműködés;

 4. területi szintű feladatokat ellátó szervezetekkel történő együttműködésben való részvétel;

 5. a lakossággal történő interaktív kapcsolattartás érdekében a Hivatal szervezetén belül az ügyfélszolgálati tevékenység végzése;

 6. a társadalmi kapcsolatok erősítése céljából a Somogy MKI rendezvényeinek szervezése, ezzel összefüggő protokoll feladatok végrehajtása;

 7. a Somogy MKI kommunikációs feladatainak felügyelete;

 8. szakterületét illetően, a feladatkörébe tartozó kérdésekben – felhatalmazás alapján – a Somogy MKI képviselete;

 9. a szabályozási koncepciók, utasítások, jelentések, előterjesztések kidolgozásának irányítása;

 10. a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök végrehajtásának felügyelete, a szervezeti egységek közötti koordináció végzése;

 11. a nemzetközi kapcsolattartással és együttműködéssel kapcsolatos feladatok biztosítása;

 12. fejlesztési programok, tervek kialakításának és megvalósításának összehangolása;

 13. a Somogy MKI és szervezeti egységei minőségirányítási rendszerének működtetése;

 14. a hivatali szakterülethez tartozó feladatok oktatásának, képzésének biztosítása;

 15. szakterületét illetően a Hivatal hatáskörébe tartozó kérdésekben – felhatalmazás alapján – a Somogy MKI képviselete;

 16. ügyirat-kezelési feladatok felügyelete, a Somogy MKI minősített és nyílt adatvédelmi és ügyirat-kezelési tevékenységének szervezése;

 17. a Somogy MKI-ra érkező iratok feldolgozásának, továbbításának, az ügyviteli munka ellátásának irányítása;

 18. ahol biztonsági vezetőként is tevékenykedik, ott a minősített adatokkal kapcsolatban a titokvédelmi előírások betartásának rendszeres ellenőrzése;

 19. az igazgató hivatali programjainak szervezése, azok alakulásának és a megvalósulásukhoz szükséges feltételek biztosítása, a vezetői távollétre, szabadságra vonatkozó információk egyeztetése a Főigazgatói Titkársággal;

 20. a kiadott feladatok végrehajtásának, a határidők és a szolgálati út betartásának figyelemmel kisérése, jogkörében eljárva tájékoztatást/jelentést kér a kijelölt felelősöktől;

 21. koordinálja a feladat meghatározó értekezletekkel és az igazgató jelenlétében lebonyolított rendezvényekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat;

 22. a napi szintű sajtófigyelés alapján javaslatot tesz az igazgatónak a reagálást igénylő sajtóanyagokra;

 23. figyelemmel kíséri a helyi szervek részére előírt határidős jelentések beérkezését és feldolgozását;

 24. irányítja a jogi és jogi képviseletet igénylő feladatok ellátását;

 25. javaslatot tesz a Hivatal létszám-, személyi juttatási keretével való gazdálkodásra;

 26. javaslatot tesz elismerés adományozására, elmarasztalásra;

 27. a közvetlen alárendeltségébe tartozó ügyintézők szakmai felkészültsége színvonalának folyamatos szinten tartására, a helyi szervek szakirányú továbbképzését kezdeményezi;III.5. Az ellenőrzési szolgálatvezető

 1. A szolgálatvezető – a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint jelen Szabályzatban foglaltak alapján – az igazgató közvetlen irányítása alatt felelős az Ellenőrzési Szolgálat működésének szabályszerűségéért, az irányítási és felügyeleti jogkörben végrehajtott, valamint a revíziós ellenőrzések során a hiányosságok feltárásáért, a hiányosságok felszámolására az intézkedési terv készítetéséért, az abban foglal feladatok végrehajtásának utóellenőrzéséért. A belső ellenőrzési rendszer, valamint az irányítási és felügyeleti jogkörből adódó ellenőrzési rendszer működtetéséért, a feladatok határidőben történő teljesítéséért. A közvetlen alárendeltségébe tartozók tevékenységének koordinálásáért, a munka szervezéséért, a határidők betartásáért.

 2. Az ellenőrzési szolgálatvezető feladata különösen:

  1. A Somogy MKI szervezeti elemeinek, valamint, a helyi és a felügyelt szervek tevékenységének ellenőrzése, az ellenőrzési tevékenységnek a szakmai irányítása;

  2. az ellenőrzési feladataiba a szükséges szakmai elemek bevonása;

  3. a közvetlen alárendeltségébe tartozók feladatköreinek megállapítása, a szolgálat irányítása, a beosztottak munkájának figyelemmel kísérése;

  4. a kirendeltségen lévő ellenőrzési kapcsolattartók munkájának koordinálása;

  5. az alárendeltségébe tartozók rendszeres tájékoztatása, munkájuk koordinálása;

  6. a feladatkörébe tartozó ügyekben igazgatósági normatervezetek kidolgozása, az egységes végrehajtás érdekében szükséges javaslatok szakmai tervezeteinek kialakítása;

  7. a szakterületre vonatkozó fejlesztési koncepciók kidolgozása;

  8. belső normák kiadásának, módosításának, visszavonásának kezdeményezése;

  9. a szakterületen folyó ügyintézés szakszerűségének és a határidők betartásának ellenőrzése;

  10. szakterületét illetően a szolgálat feladatkörébe tartozó kérdésekben – felhatalmazás alapján – a Somogy MKI képviselete;

  11. döntés meghozatala az igazgató által hatáskörébe utalt ügyekben;

  12. az alárendeltségébe tartozó személyi állomány tekintetében a szakmai felkészültségének színvonaláért való felelősség;

  13. javaslattétel elismerés adományozására, elmarasztalásra;

  14. a helyi szervek szakirányú továbbképzésének kezdeményezése;

  15. az Ellenőrzési Szolgálat állományára vonatkozóan az ügyviteli-, adatvédelmi, valamint rezsim előírások betartásának és betartatásának rendszeres ellenőrzése.


III.6. A humán szolgálatvezető

 1. A humán szolgálatvezető - a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályzó eszközök, valamint jelen Szabályzatban foglaltak alapján - az igazgató közvetlen alárendeltségében látja el feladatát, felelős a Somogy MKI humánpolitikájának kialakításáért, irányítja annak személyügyi tevékenységét. Felelős a humánszolgálat működéséért és a feladatkörébe tartozó feladatok határidőben történő teljesítéséért.

 2. A szolgálat feladatköréhez kapcsolódó egyes hatáskörének gyakorlását beosztottaira átruházhatja.

 3. A humán szolgálatvezető dönt, illetőleg intézkedik az igazgató által a hatáskörébe utalt ügyekben, feladata különösen:

  1. gondoskodni a hivatásos állományba kerülők pályáztatásával, kiválasztásával, kinevezésével, képzésével, továbbképzésével, valamint az állományban lévők szolgálati viszonyát érintő munkáltatói intézkedések előkészítésével, szervezésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról;

  2. gondoskodni a Somogy MKI működtetéséhez, fejlesztéséhez szükséges vezetői állomány utánpótlásának tervezéséről, biztosításáról;

  3. gondoskodni a hivatásos, és a közalkalmazotti viszonyban álló állomány előmenetelének biztosításával összefüggő személyügyi igazgatási feladatok végzéséről;

  4. végrehajtani az állományban lévők és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettekkel kapcsolatos szociális és kegyeleti intézkedéseket;

  5. koordinálni, szervezni és ellenőrizni a személyi állomány szolgálatellátáshoz szükséges egészségi-, pszichikai-, fizikai követelményeknek való megfelelést;

  6. felügyelni a fegyelmi és kártérítési eljárások lefolytatását;

  7. előkészíteni a szakterületre vonatkozó belső szabályozók tervezeteit, napra készen tartani a személyi állomány nyilvántartási és fogyaték anyagait;

  8. végrehajtani az érintett személyi állomány vagyonnyilatkozat tételével, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzésének kezdeményezésével kapcsolatos személyügyi feladatokat;

  9. megvizsgáltatni a szolgálati kérelmekben foglaltakat, elbíráltatni a szolgálati panaszokat, javaslatot tesz azok megoldására;

  10. együttműködni az érdekképviseleti szervekkel;

  11. figyelemmel kísérni a belső szabályozók jogszabályi megfelelőségét, hatályosságát, véleményezni azok tervezeteit;

  12. végrehajtani, végrehajtatni a felettes szerv és az igazgató utasításait;

  13. felügyelni a humánszolgálat szervezetén belül működő esélyegyenlőségi referensi és szociális bizottság titkári feladatok végrehajtását;

  14. a munkabiztonsági felügyelőn keresztül biztosítani a Somogy MKI egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak ellátását;

  15. együttműködni a gazdasági-igazgatóhelyettesi szervezettel a szakterületet érintő adatszolgáltatási és tervezési feladatok végrehajtásában.III.7. A megyei főfelügyelő

 1. A megyei főfelügyelő szakterülete vonatkozásában gyakorolja a jogszabályban előírt, vagy az igazgatóhelyettes által átruházott szakirányítási és felügyeleti jogköröket, valamint az igazgatóhelyettes közvetlen irányítása alatt– a jelen Szabályzatban foglaltak alapján – felügyeli saját szakterületét.

 2. A megyei főfelügyelő feladata különösen:

 1. szakmai elöljáróként a helyi szervek tevékenységének szakmai irányítása;

 2. szakmai állásfoglalás kérése, javaslattétel a központi szerv részére;

 3. a szabályozási koncepciók, intézkedések, tervezetek véleményezése, javaslat, észrevétel készítése;

 4. a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök végrehajtásának felügyelete, továbbá az irányításuk alá tartozó szervezeti elemek tevékenységeinek összehangolása;

 5. a szakterületi irányítása alá tartozók beszámoltatása, valamint a szükséges információkkal való rendszeres ellátása;

 6. feladatkörébe tartozó kérdésekben a megyei főfelügyelőség, továbbá – felhatalmazás alapján – a Somogy MKI képviselete;

 7. döntés azokban az ügyekben, amelyeket jelen Szabályzat, illetőleg az igazgató vagy az igazgatóhelyettes a hatáskörébe utalt;

 8. a szakmai felkészültség színvonalának biztosítása;

 9. javaslattétel elismerés adományozására, elmarasztalásra;

 10. szakirányú továbbképzések szervezése;

 11. feladatkörében, illetve az igazgatóhelyettes megbízása alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése állami, kormányzati, önkormányzati, gazdálkodó, társadalmi szervezetekkel.

III. 8. Az osztályvezető

 1. Az osztályvezető – a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint jelen Szabályzatban foglaltak alapján – az igazgató, az igazgatóhelyettes, valamint kirendeltség-vezető utasításainak megfelelően vezeti és irányítja az osztály munkáját, abban közvetlenül részt vesz. Felelős annak működéséért, és a feladatkörébe tartozó feladatok határidőben történő teljesítéséért.

 2. Az osztály feladatköréhez kapcsolódó hatáskörének gyakorlását munkaköri leírásban beosztottjaira átruházhatja.

 3. Dönt a szolgálati elöljáró által hatáskörébe utalt ügyekben.

 4. Az osztályvezető feladata különösen:

 1. a közvetlen alárendeltségébe tartozó ügyintézők feladatkörének megállapítása a munka arányos elosztásával, az ügyintézők folyamatos beszámoltatása, munkájuk figyelemmel kísérése, valamint a fontosabb kérdésekről való rendszeres tájékoztatása;

 2. az elintézendő ügyek kiosztása, az elintézés során érvényesítendő szempontok meghatározása, a feladat végrehajtásának elősegítése és a végrehajtás ellenőrzése;

 3. az ügyintézők által készített tervezetek felülvizsgálata, a hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozása, a felsőbb szintű döntést igénylő ügyek felterjesztése;

 4. az osztály feladatkörébe tartozó kérdésekben az osztály képviselete, külön eseti felhatalmazás alapján pedig a Somogy MKI vagy KvK képviselete;

 5. feladatkörében, illetve felhatalmazás alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel;

 6. javaslattétel az osztály dolgozóinak elismerésére, elmarasztalására;

 7. a feladatkörébe tartozó ügyekben előterjesztések, továbbá az egységes végrehajtás érdekében szükséges javaslatok szakmai tervezeteinek kialakítása;

 8. szakterülete tekintetében fejlesztési koncepciók kidolgozása, belső normák kiadásának, módosításának, visszavonásának kezdeményezése;

 9. az ügyintézés szakszerűségének és a határidők betartásának ellenőrzése;

 10. döntés azokban az ügyekben, amelyeket az igazgató vagy az igazgatóhelyettes a hatáskörébe utaltak;

 11. a szakmai felkészültség színvonala folyamatos szinten tartásának biztosítása, szakirányú továbbképzések kezdeményezése;IV.FEJEZET
A SOMOGY MKI BEOSZTOTTI ÁLLOMÁNYA


IV. 1. A főreferens és ügyintéző

 1. Az ügyintéző a Szabályzatban, a szervezeti elem ügyrendjében, illetve a munkaköri leírásában meghatározottak szerint látja el a feladatkörébe tartozó ügyeket.

 2. A főreferens munkaköri leírásában, vagy eseti vezetői döntés alapján, ügyintézői feladatain túl:

  1. ideiglenesen vagy akár állandó jelleggel - vezetőjének felügyelete mellett - szervezi és irányítja az azonos munkaterületen dolgozó ügyintézők, illetve ügykezelők (a továbbiakban: csoport) munkáját;

  2. az adott csoportot illetően kialakítja az egységes ügyintézés feltételeit, biztosítja az ügyintézők számára a folyamatos konzultáció lehetőségét;

  3. a csoport ügyeiben személyesen referál vezetőjének, szükség esetén egyeztet más hivatali egységek ügyintézőjével, főreferensével;

  4. a csoport által kiadmányozásra előkészített tervezetet továbbítja a kiadmányozásra jogosulthoz;

  5. ellenőrzi az iratra feljegyzett kezelői és kiadási utasításokat, valamint az irattári tételszámot.

 1. Az ügyintéző:

  1. felelős saját tevékenységéért, a részére meghatározott, illetve a vezető által adott feladatok szakszerű, a jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek megfelelő, határidőben történő teljesítéséért;

  2. köteles tanulmányozni és ismerni azokat a jogszabályokat, szakmai előírásokat, amelyek a színvonalas ügyintézési munka végrehajtásához szükségesek;

  3. köteles vezetőjét az ügyben folytatott tárgyalásról, szóbeli megállapodásról, egyeztetésről – emlékeztető vagy feljegyzés készítésével – igény esetén szóbeli jelentés formájában tájékoztatni;

  4. vezetőjének haladéktalanul jelenteni köteles, ha feladatát határidőre nem tudja teljesíteni.IV. 2. Az ügykezelő és a fizikai alkalmazott

 1. Az ügykezelő:

  1. ellátja a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott adminisztrációs feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, a jogszabályok, valamint az ügyviteli szabályok ismeretében és megtartásával;

  2. ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza.

 1. A fizikai alkalmazott:

  1. ellátja a munkaköri leírásában meghatározott ellátási és épület-üzemeltetési feladatokat;

  2. ellátja mindazokat a kisegítő feladatokat, amellyel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza.V. FEJEZET
A HELYI SZERVEK VEZETŐI ÁLLOMÁNYA


V.1. A kirendeltség-vezető

 1. A katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető – a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint jelen Szabályzatban foglaltak alapján – az igazgató közvetlen irányítása alatt, az igazgatóhelyettes szakmai irányításával önálló felelősségi körben vezeti a Kvk-t, szolgálati elöljárója a KvK teljes személyi állományának, felelős a feladatkörébe tartozó feladatok határidőben történő teljesítéséért.
 1. Gyakorolja szakterülete vonatkozásában a jogszabályban előírt, vagy az igazgató által átruházott hatósági jogköröket.

 2. Az illetékességi területére vonatkozóan képviseli a Somogy MKI-t, az igazgató előzetes engedélye alapján nyilatkozattételre jogosult.

 3. A kirendeltség-vezető feladata különösen:

  1. irányítja és koordinálja a vezetése alá tartozó felügyelők, tűzoltóparancsnokok, osztályvezető és közvetlen alárendeltségében lévő ügyintézők munkáját, folyamatosan tájékoztatja és beszámoltatja őket;

  2. a feladatkörébe tartozó ügyekben előterjesztések kidolgozása, továbbá az egységes végrehajtás érdekében szükséges intézkedések megtétele;

  3. helyi szintű fejlesztési koncepciók kidolgozása;

  4. belső normák kiadásának, módosításának, visszavonásának kezdeményezése;

  5. az ügyintézés szakszerűségének és a határidők betartásának ellenőrzése;

  6. döntés meghozatala azokban az ügyekben, amelyeket az igazgató a hatáskörébe utalt;

  7. a szakmai felkészültség színvonala folyamatos szinten tartásának, emelkedésének biztosítása;

  8. javaslattétel a kirendeltség létszám-, személyi juttatási keretével való gazdálkodásra;

  9. javaslattétel elismerés adományozására, elmarasztalásra;

  10. a HTP szakmai tevékenységének irányítása;

  11. feladatkörében, illetve felhatalmazás alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése a helyi állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel;

  12. az ügyviteli-, adatvédelmi, valamint rezsim előírások betartásának és betartatásának rendszeres ellenőrzése.

 1. Illetékességi területén rendszeres kapcsolatot tart - a katasztrófavédelmi megbízottakon keresztül - a települési közbiztonsági referensekkel, értekezletek összehívásával munkájukat segíti, rendszeres képzésüket szervezi.

 2. Szakmai segítséget nyújt a kirendeltség illetékességi területén működő HVB munkájához, felkérésre előterjesztéseket, beszámolókat készít a HVB ülésekre.

 3. Köteles vonulni a részére előírt káresethez, illetve minden olyan eseményhez, amire az igazgató, vagy az igazgatóhelyettes közvetlenül utasítja.V.2. A felügyelő

 1. A felügyelő szakterülete vonatkozásában gyakorolja a jogszabályban előírt, vagy a kirendeltség-vezető által átruházott szakirányítási és felügyeleti jogköröket, valamint végzi a felügyelői tevékenységet.

 2. A felügyelő feladata különösen:

    1. a szakmai alárendeltségébe tartozók tevékenységének irányítása, szakfelügyelete;

    2. a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök végrehajtásának felügyelete, továbbá a szakfelügyelete alá tartozók tevékenységének összehangolása;

    3. a felügyelete alá tartozók szaktevékenységéhez szükséges információk folyamatos biztosítása;

    4. feladatkörébe tartozó kérdésekben a KvK képviselete;

    5. folyamatos kapcsolattartás a megyei főfelügyelővel;

    6. javaslattétel a szakterületén közreműködők elismerésére, elmarasztalására;

    7. szakirányú továbbképzések szervezése;

    8. feladatkörében, illetve a kirendeltség vezető megbízása alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése állami, kormányzati, önkormányzati, társadalmi szervezetek megfelelő szintű képviselőivel.V.3. Katasztrófavédelmi hatósági osztályvezető

 1. Az osztályvezető a kirendeltség-vezető utasítása alapján irányítja a vezetése alatt álló osztály munkáját, abban közvetlenül is részt vesz. Felelős az osztály feladatainak teljesítéséért és a katasztrófavédelmi integrált hatósági tevékenység szakszerűségéért.

 2. Az osztályvezető feladata különösen:

 1. a közvetlen alárendeltségébe tartozók feladatkörének megállapítása, irányítása, folyamatos beszámoltatása, munkájuk figyelemmel kísérése és ellenőrzése;

 2. a közvetlen alárendeltségébe tartozók rendszeres tájékoztatása a fontosabb kérdésekről;

 3. az ügyintézők feladatkörének megállapítása a munka arányos elosztásával, az ügyintézők folyamatos beszámoltatása, munkájuk figyelemmel kísérése, valamint a fontosabb kérdésekről való rendszeres tájékoztatása;

 4. az elintézendő ügyek kiosztása, az elintézés során érvényesítendő szempontok meghatározása, a feladat végrehajtásának elősegítése és a végrehajtás ellenőrzése;

 5. az ügyintézők által készített tervezetek felülvizsgálata, a hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozása, a felsőbb szintű döntést igénylő ügyek felterjesztése;

 6. az ügyintézés szakszerűségének és a határidők betartásának ellenőrzése;

 7. szakmai felkészültség színvonala folyamatos szinten tartásának biztosítása;

 8. javaslattétel az osztály szervezetében lévő állomány elismerés adományozására, elmarasztalásra;

 9. az ügyviteli-, adatvédelmi, valamint rezsim előírások betartásának és betartatásának rendszeres ellenőrzése.


V.4. A tűzoltóparancsnok

 1. Vezeti a HTP-t és irányítja az ahhoz tartozó katasztrófavédelmi őrsöt, szakmailag irányítja a működési területén lévő önkormányzati, létesítményi tűzoltó parancsnokságok és az együttműködési megállapodás alapján együttműködő önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai tevékenységét. Szolgálati elöljárója a HTP teljes személyi állományának.

 2. A működési területére vonatkozóan képviseli a HTP-t, az igazgató előzetes engedélye alapján nyilatkozattételre jogosult.

 3. Felelős a tűzoltásra és a műszaki mentésre vonatkozó közjogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint a belső normákban meghatározott feladatok végrehajtásáért.

 4. Felelős a HTP szolgálatszervezéséért, ezáltal a zavartalan szolgálatellátásért.

 5. Dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.

 6. A tűzoltóparancsnok feladata különösen:

 1. a jogszabályokban, és egyéb közjogi szervezetszabályozó eszközökben, továbbá a belső rendelkezésekben meghatározott feladatok végrehajtása;

 2. közvetlen alárendeltségébe tartozó beosztottak irányítása, folyamatos beszámoltatása, munkájuk figyelemmel kísérése;

 3. kiemelt figyelemmel kíséri, segíti a katasztrófavédelmi megbízottak tevékenységét;

 4. az alárendeltségébe tartozó beosztottak rendszeres tájékoztatása, munkájuk koordinálása;

 5. a feladatkörébe tartozó kérdésekben a HTP képviselete;

 6. döntés meghozatala azokban az ügyekben, amelyeket a kirendeltség-vezető a hatáskörébe utalt;

 7. a szakmai felkészültség színvonalának folyamatos szinten tartása, az előírt rendszeres képzések megszervezése;

 8. javaslattétel a HTP létszám-, személyi juttatási keretével való gazdálkodásra;

 9. javaslattétel elismerés adományozására, elmarasztalásra;

 10. a katasztrófavédelmi őrs tevékenységének szakmai irányítása;

 11. feladatkörében, illetve felhatalmazás alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése helyi állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel;

 12. működési területén rendszeres kapcsolatot tart a települési közbiztonsági referensekkel;

 13. javaslatot tesz a kirendeltség képzési tervéhez, szervezi, végzi a HTP képzési feladatait;

 14. elkészíti és felterjeszti a HTP éves tevékenységét értékelő beszámoló jelentést;

 15. irányítja az eszköz-karbantartási feladatokat;

 16. helyi szinten közreműködik a polgári védelmi szervezetek szervezési, tervezési feladataiban;

 17. közreműködik a beavatkozás elemzési feladatokban.

 1. Köteles vonulni a részére előírt káresethez, illetve minden olyan eseményhez, amire a kirendeltség-vezető közvetlenül utasítja.VI. FEJEZET
A KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG BEOSZTOTTI ÁLLOMÁNYA


VI.1. A tűzoltóparancsnok-helyettes


 1. Szolgálati elöljárója – a tűzoltóparancsnok kivételével – a HTP teljes személyi állománynak.

 2. Ellátja a HTP működési területén jelentkező polgári védelmi feladatokat, amelyek megvalósulása érdekében folyamatos szakmai kapcsolatot tart fenn a polgári védelmi felügyelővel.

 3. A tűzoltóparancsnok-helyettes feladata különösen:

 1. A jogszabályokban, és egyéb közjogi szervezetszabályozó eszközökben, továbbá a belső rendelkezésekben meghatározott feladatok végrehajtása;

 2. közvetlen alárendeltségébe tartozó beosztottak irányítása, folyamatos beszámoltatása, munkájuk figyelemmel kísérése;

 3. az alárendeltségébe tartozó beosztottak rendszeres tájékoztatása, munkájuk koordinálása;

 4. döntés meghozatala azokban az ügyekben, amelyeket a tűzoltóparancsnok a hatáskörébe utalt;

 5. a szakmai felkészültség színvonala folyamatos szinten tartásának, emelkedésének biztosítása;

 6. kapcsolatot tart a települési közbiztonsági referensekkel;

 7. közreműködik a beavatkozás elemzési feladatokban;

 8. végzi a HTP szolgálatszervezését, felel a zavartalan szolgálatellátásért;

 9. végzi a részére meghatározott hatósági feladatokat.

 1. Feladat- és hatásköre – a tűzoltó-parancsnok távolléte és megbízása esetén – megegyezik a tűzoltó-parancsnok feladat- és hatáskörével.

 2. Végzi a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben, egyéb szabályzókban, a KvK Ügyrendjében, valamint a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat.VI.2. Az őrsparancsnok

 1. Felelős katasztrófavédelmi őrs tűzoltási és műszaki mentési tevékenységéért.

 2. Szolgálati elöljárója a katasztrófavédelmi őrs teljes személyi állományának.

 3. Koordinálja a polgári védelmi felügyelő által a katasztrófavédelmi őrs számára meghatározott lakosságvédelmi, felkészítési-kiképzési feladatokat.

 4. Végzi a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben, egyéb szabályzókban, a KvK Ügyrendjében, valamint a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat.

 5. A katasztrófavédelmi őrsparancsnok feladata különösen:

 1. a jogszabályokban, és egyéb közjogi szervezetszabályozó eszközökben, továbbá a belső rendelkezésekben meghatározott feladatok végrehajtása;

 2. az alárendeltségébe tartozó beosztottak irányítása, folyamatos beszámoltatása, munkájuk figyelemmel kísérése;

 3. az alárendeltségébe tartozó beosztottak rendszeres tájékoztatása, munkájuk koordinálása;

 4. döntés meghozatala azokban az ügyekben, amelyeket a tűzoltóparancsnok a hatáskörébe utalt;

 5. a szakmai felkészültség színvonala folyamatos szinten tartásának, emelkedésének biztosítása;

 6. javaslattétel elismerés adományozására, elmarasztalásra;

 7. közreműködik a beavatkozás elemzési feladatokban.

 1. Köteles vonulni a részére előírt káresethez, illetve minden olyan eseményhez, amire a kirendeltség-vezető, vagy a tűzoltóparancsnok közvetlenül utasítja.VI.3. A műszaki-biztonsági tiszt (munkavédelmi)

 1. A műszaki-biztonsági tiszt a Szabályzatban, a KvK ügyrendjében, illetve a munkaköri leírásában meghatározottak szerint látja el a feladatkörébe tartozó ügyeket.

 2. Felelős a kárhelyszíni művelet biztonságáért, felügyeli a műszaki, technikai eszközök állapotát, kötelező felülvizsgálatait.

 3. A tűzoltóparancsnok közvetlen alárendeltségébe, a Somogy MKI műszaki osztályvezetőjének szakmai irányításával végzi a HTP ellátási, gépjármű, technikai, ruházati, elhelyezési és ingatlangazdálkodási feladatait.

 4. A Somogy MKI munkabiztonsági felügyelőjének szakmai irányításával végzi a HTP munkavédelmi feladatait.

 5. Tűzoltási és műszaki mentési tevékenységében a tűzoltásvezető tevékenységét segítő tűzoltó, a tűzoltásvezető közvetlen alárendeltje, a tűzoltásvezetővel egyeztetett utasítások végrehajtása során elöljárója a riasztott és a tűzoltásban részt vevő tűzoltóknak, és más szervezetek helyszínen tartózkodó tagjainak.

 6. A műszaki-biztonsági tiszt:

  1. felelős saját tevékenységéért, a részére meghatározott, illetve a vezető által adott feladatok szakszerű, a jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek megfelelő, határidőben történő teljesítéséért;

  2. köteles tanulmányozni és ismerni azokat a jogszabályokat, szakmai előírásokat, amelyek a színvonalas ügyintézési munka végrehajtásához szükségesek;

  3. köteles vezetőjét tárgyalásról, szóbeli megállapodásról, egyeztetésről – emlékeztető vagy feljegyzés készítésével – igény esetén szóbeli jelentés formájában tájékoztatni;

  4. a tűzoltóparancsnoknak haladéktalanul jelenteni köteles, ha feladatát határidőre nem tudja teljesíteni;

 1. A műszaki-biztonsági tiszt feladatai különösen:

  1. a tárgyi eszközökkel, illetve kis értékű tárgyi eszközökkel, készletekkel kapcsolatos helyi nyilvántartás vezetése, ezekkel összefüggő adatszolgáltatás;

  2. ideiglenesen átadott, illetve idegen tulajdonú eszközök nyilvántartása;

  3. az új felszerelőkkel kapcsolatos alapellátás biztosításában való közreműködés;

  4. kezdeményezi a tűzoltó-parancsnokság védő- és munkaruházatának beszerzését;

  5. figyelemmel kíséri a védőruhák kihordási idejét;

  6. kezdeményezi a gépjárműjavításokat, figyelemmel kíséri a gépjárművek műszaki érvényességét és a javítások állását;

  7. elkészíti a HTP műszaki biztonsági tervét;

  8. figyelemmel kíséri a beavatkozó állomány bevetési körülményeit;

  9. ellenőrzési feladatokat lát el az ÖTP-ken és az ÖTE-ken;

  10. adatot szolgálat a beavatkozás-elemzéshez, felügyeleti tevékenységében részt vesz az ÖTP felügyeleti ellenőrzésében, a HTP állományának képzésében;

  11. műszaki tevékenysége körében felügyeli a tűzoltó technikai eszközök és védőfelszerelések napi és heti karbantartását. Kezdeményezi a Somogy MKI felé a szükséges javítások, felülvizsgálatok és beszerzések elvégzését, valamint ezek teljesülését nyomon követi;

  12. rendszeresen ellenőrzi a gépjárművek menetokmányainak helyes vezetését, a gépjárművek tárolását és szakszerű karbantartását, a biztonsági és munkavédelmi előírások betartását, szükség esetén intézkedést tesz a rendellenességek megszüntetésére;

  13. a hatályos jogszabályi előírások és a vonatkozó intézkedések alapján negyedévente összesíti valamennyi üzemeltetett gépjármű hajtó- és kenőanyag felhasználását.

  14. irányítja és felügyeli a tűzoltóság karbantartási, javítási és szolgáltatási tevékenységét;

  15. összeállítja a tűzoltóság anyagi igényeit;

  16. végrehajtja a HTP gazdálkodási, raktározási, leltározási, selejtezési, adatszolgáltatási feladatait.VI.4 A szolgálatparancsnok, rajparancsnok

 1. A szolgálatparancsnok és a rajparancsnok a Szabályzatban, a KvK ügyrendjében, illetve a munkaköri leírásában meghatározottak szerint látja el a feladatkörébe tartozó ügyeket.

 2. Szolgálati előjárója a szolgálati csoport személyi állományának.

 3. Feladatát váltásos munkarendben végzi.

 4. Felelős a szolgálati csoport kárhelyszíni műveleti tevékenységéért, valamint a laktanyában folytatott tevékenységért. Amennyiben a beavatkozás során veszélyes anyag jelenlétét észleli, köteles azt szolgálati úton haladéktalanul jelenteni.


Szolgálatparancsnok


 1. A tűzoltóparancsnok közvetlen alárendeltjeként biztosítja az adott szolgálati napon a tűzoltási és műszaki mentési feladatok szakszerű végrehajtását. Végzi a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben, egyéb szabályzókban valamint a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat. Feladatai különösen:

 2. gondoskodik a szolgálati csoportjára vonatkozóan a szolgálatszervezési feladatok végrehajtásáról, a beosztottai képzéséről;

 3. biztosítja szolgálati napján az erők-eszközök riaszthatóságát;

 4. kárhelyszínen a tűzoltás vezetésének magasabb beosztású személy által történő átvételéig végzi az irányítási feladatokat a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben, szabályzatokban, szakmai előírásokban meghatározottak szerint;

 5. köteles együttműködni a parancsnokság másik szolgálati csoportjának szolgálatparancsnokaival.

 6. végrehajtja a tűzoltó-parancsnokság továbbképzési tervét, ennek keretében elméleti és gyakorlati foglalkozásokat tart

 7. Felelős:

   1. a készenléti szolgálat ellátásáért;

   2. a beérkező segélykérő hívások értékeléséért és a megfelelő riasztási fokozat elrendeléséért;

   3. a szabadságok és távollétek megfelelő ütemezéséért;

   4. hivatali munkaidőn kívül a laktanyai rendért és fegyelemért.


Rajparancsnok 1. Végzi a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben, egyéb szabályzókban valamint a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat.

 2. Végzi a részére a szolgálatparancsnok által meghatározott feladatokat.

 3. Szolgálati elöljárója a napi szolgálati vezénylésben alá rendelt készenléti szolgálatot ellátó személyi állománynak.

 4. Feladat és hatásköre – a szolgálatparancsnok távolléte és megbízása esetén – megegyezik a szolgálatparancsnok feladat és hatáskörével.VI.5 Katasztrófavédelmi megbízott

 1. A katasztrófavédelmi megbízott a Szabályzatban, az Ügyrendben, illetve a munkaköri leírásában meghatározottak szerint látja el feladatkörét.

 2. Felelős a polgármesterek polgári védelmi hatósági és védelmi igazgatási feladatainak koordinálásáért.

 3. A katasztrófavédelmi megbízott:

  1. felelős saját tevékenységéért, a részére meghatározott, illetve a vezető által adott feladatok szakszerű, a jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek megfelelő, határidőben történő teljesítéséért;

  2. köteles tanulmányozni és ismerni azokat a jogszabályokat, szakmai előírásokat, amelyek a színvonalas ügyintézési munka végrehajtásához szükségesek;

  3. köteles vezetőjét az ügyben folytatott tárgyalásról, szóbeli megállapodásról, egyeztetésről – emlékeztető vagy feljegyzés készítésével – igény esetén szóbeli jelentés formájában tájékoztatni;

  4. vezetőjének haladéktalanul jelenteni köteles, ha feladatát határidőre nem tudja teljesíteni.
 1. A katasztrófavédelmi megbízott feladatai különösen:

  1. kapcsolatot tartani és együttműködni az illetékességi területén a települések polgármestereivel, a szomszédos katasztrófavédelmi kirendeltségekkel, hivatásos tűzoltó parancsnokságokkal, társszervekkel, gazdálkodó és társadalmi, karitatív szervezetekkel;

  2. felelős a közigazgatási vezetők, közbiztonsági referensek katasztrófavédelmi felkészítéséért, melynek érdekében szervezi a felkészítéseket, koordinálja és szakmailag felügyeli a helyi felkészítéseket,

  3. felelős az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek katasztrófavédelmi felkészítésért

  4. felelős a lakosságfelkészítéséért, a helyi mentorok szakmai irányításáért célcsoportonkénti, helyi szintű felkészítések tervezéséért, szervezéséért és lebonyolításáért

  5. felelős a helyi szintű megelőzési, védekezési, és helyreállítási feladatok koordinálásért

  6. felelős az önkormányzati közbiztonsági referensek szakirányításáért

  7. részt vesz a helyi szintű védelmi igazgatási feladatok koordinálásában,

  8. részt vesz az illetékességi területén lévő települések katasztrófa kockázati helyszíneinek felmérésében

  9. közreműködik a jogszabályokban meghatározott, illetve az elöljárók által kiadott belső szabályzó eszközök alapján a települések védelmét szolgáló polgári védelmi tervek kidolgozásában, a polgári szervek polgári védelemre vonatkozó tervei elkészítésében

  10. illetékességi területén részt vesz a hatósági ellenőrzések végrehajtásában

  11. illetékességi területén részt vesz a vis maior eljárások katasztrófavédelmi feladataiban

  12. részt vesz a lakosság széles körét érintő katasztrófavédelmi hatósági tájékoztatás végrehajtásában

  13. biztosítja a polgármester első fokú polgári védelmi hatósági eljárásainak szakszerűségét.VI.6. A referens és az ügyintéző

 1. A referens és az ügyintéző a Szabályzatban, a szervezeti egység ügyrendjében, illetve a munkaköri leírásában meghatározottak szerint látja el a feladatkörébe tartozó ügyeket.

 2. A referens munkaköri leírásában, vagy eseti vezetői döntés alapján, ügyintézői feladatai mellett:

a)ideiglenesen vagy akár állandó jelleggel - vezetőjének felügyelete mellett - szervezi és irányítja az azonos munkaterületen dolgozó ügyintézők, illetve ügykezelők (a továbbiakban: csoport) munkáját;

b)az adott csoportot illetően kialakítja az egységes ügyintézés feltételeit, biztosítja az ügyintézők számára a folyamatos konzultáció lehetőségét;

c)a csoport ügyeiben személyesen referál vezetőjének, szükség esetén egyeztet más hivatali egységek ügyintézőjével, főreferensével;

d)a csoport által kiadmányozásra előkészített tervezetet továbbítja a kiadmányozásra jogosulthoz;

e)ellenőrzi az iratra feljegyzett kezelői és kiadási utasításokat, valamint az irattári tételszámot.

f)Az ügyintéző munkaköri leírásában és eseti vezetői döntés alapján látja el feladatait, melynek keretében:

g)felelős saját tevékenységéért, a részére meghatározott, illetve a vezető által adott feladatok szakszerű, a jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek megfelelő, határidőben történő teljesítéséért;

h)köteles tanulmányozni és ismerni azokat a jogszabályokat, szakmai előírásokat, amelyek a színvonalas ügyintézési munka végrehajtásához szükségesek;

i)köteles vezetőjét az ügyben folytatott tárgyalásról, szóbeli megállapodásról, egyeztetésről – emlékeztető vagy feljegyzés készítésével – igény esetén szóbeli jelentés formájában tájékoztatni;

j)vezetőjének haladéktalanul jelenteni köteles, ha feladatát határidőre nem tudja teljesíteni.


VI.7. Az ügykezelő


 1. Az ügykezelő:

 1. ellátja a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott adminisztrációs feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, a jogszabályok, valamint az ügyviteli szabályok ismeretében és megtartásával;

 2. ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza.VI.8. A szerparancsnok, különleges szerkezelő, tűzoltó gépjárművezető, beosztott tűzoltó

 1. A szerparancsnok

 1. végzi a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben, egyéb szabályzókban valamint a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat;

 2. végzi a részére a szolgálatparancsnok által meghatározott feladatokat;

 3. szolgálati elöljárója a napi szolgálati vezénylésben alá rendelt készenléti szolgálatot ellátó személyi állománynak;

 4. Feladat és hatásköre – a rajparancsnok távolléte és megbízása esetén – megegyezik a rajparancsnok feladat- és hatáskörével. 1. Különleges szerkezelő, tűzoltó gépjárművezető, beosztott tűzoltó

 1. végzi a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben, egyéb szabályzókban valamint a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat, ennek keretében:

 2. felelős saját tevékenységéért, a részére meghatározott, illetve a vezető által adott feladatok szakszerű, a jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek megfelelő, határidőben történő teljesítéséért;

 3. köteles tanulmányozni és ismerni azokat a jogszabályokat, szakmai előírásokat, amelyek szolgálati feladatainak végrehajtásához szükségesek;

 4. köteles vezetője irányába jelentési kötelezettségének eleget tenni.


VII. FEJEZET

A SOMOGY MKI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət