Ana səhifə

Jóváhagyom: Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatóSÁg szervezeti és műKÖDÉsi szabályzata tartalomjegyzék


Yüklə 0.63 Mb.
səhifə14/21
tarix25.06.2016
ölçüsü0.63 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

VII. 5. Gazdasági Igazgatóhelyettesi Szervezet





 1. A Gazdasági Igazgatóhelyettesi szervezet az igazgató közvetlen alárendeltségében működő szervezeti elem.

 2. A gazdasági igazgatóhelyettes látja el a költségvetési-, a műszaki-, és az informatikai osztály tevékenységének irányítását, valamint működteti a kockázatkezelési rendszert.

 3. A Gazdasági Igazgatóhelyettesi Szervezet ellátja a Somogy MKI logisztikai biztosítását.

 4. A Gazdasági Igazgatóhelyettesi Szervezet:

 1. részt vesz a döntések előkészítésében;

 2. gazdálkodik a jóváhagyott előirányzatokkal;

 3. irányítja a Somogy MKI költségtakarékos gazdálkodását;

 4. részt vesz az átfogó- cél- és utóellenőrzéseken, elkészíti a szakterületét érintő részjelentéseket, elkészíti a szakterületet munka és ellenőrzési tervét, javaslatot tesz a munkajavítására;

 5. javaslatot dolgoz ki a takarékossági intézkedések bevezetésére;

 6. véleményezi a szakterületet érintő anyagokat, előterjesztéseket;

 7. kapcsolatot tart a gazdasági feladatokhoz kapcsolódó szervezeti egységek, elemek hasonló jogállású vezetőivel, ügyintézőivel, részt vesz a szakterületet érintő továbbképzéseken, szakmai konferenciákon, rendezvényeken;

 8. gazdálkodásvonatkozásban továbbképzéseket szervez és tart;

 9. ellenőrzi a Somogy MKI Informatikai Biztonsági Szabályzat előírásainak betartását;

 10. gondoskodik a Somogy MKI szerződéses kötelezettségeinek betartásáról, az abban foglaltak végrehajtásáról;

 11. gondoskodik a Somogy MKI közbeszerzési eljárásainak megindításához szükséges ellenőrzésről és engedélyezésről;

 12. gondoskodik a hivatalos közbeszerzési tanácsadók szerződésének előkészítéséről, megkötéséről;

 13. a Somogy MKI által kezdeményezett és jóváhagyott közbeszerzési eljárások lefolytatása során együttműködik a szerződött hivatalos közbeszerzési tanácsadóval;

 14. az igazgató erre vonatkozó utasítása alapján közreműködik az egyes projektek, beruházások megvalósulási szakaszában;

 15. közreműködik a különböző szerződések, megállapodások előkészítésében, érvényesíti az ezekből származó vagy egyéb igényeket, képviseli az igazgató felhatalmazása esetén a Somogy MKI-t;

 16. részt vesz a katasztrófa-és polgári védelmi szervezetek minősített időszaki anyagi, technikai, pénzügyi szükségleteit tartalmazó igény- bejelentési tervek összeállításában;

 17. elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a minősített időszaki Logisztikai biztosítási terveket;

 18. veszélyhelyzet kezelési időszakban gondoskodik a feladatok ellátásához szükséges logisztikai biztosításról;

 19. tevékenyen részt vesz a Somogy MKI munka és tűzvédelmi ellenőrzéseiben és gondoskodik a gazdálkodási körbe tartozó hiányosságok megszüntetésről;

 20. ellátja a Somogy MKI Minőségirányítási Rendszer követelményeiből adódóan a gazdasági szervezetre háruló feladatokat, folyamat leírásokat készít, aktualizál;

 21. végzi a Somogy MKI pályázatainak gazdasági feladatait.



VII.5.1. Költségvetési Osztály





 1. Közgazdasági szakterületen:

 1. a jogszabályok alapján összeállítja a Somogy MKI költségvetési tervjavaslatát, kincstári és elemi költségvetését, és javaslattal él az előirányzat gazdálkodás, módosítás végrehajtására;

 2. előkészíti a költségvetési előirányzatok felosztását, módosításokat hajt végre a gazdálkodó szervekre vonatkozóan;

 3. gondoskodik a költségvetési szervekre vonatkozóan jogszabályban, valamint felügyeleti szerv részéről előírt adatszolgáltatások elkészítéséről, összeállításáról;

 4. igazgatóság szinten végrehajtja a személyi juttatás előirányzat és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék előirányzatok monitoring rendszerével kapcsolatos feladatokat, valamint elemzéseket, prognózisokat készít;

 5. elemzi és értékeli a gazdasági folyamatokat, beszámolókat, javaslatokat készít a döntések előkészítéshez;

 6. felelős a pénzügyi folyamatokkal kapcsolatos belső normák kialakításáért, folyamatos karbantartásáért, betartásáért;

 7. javaslatot tesz az önkormányzati tűzoltóságok működéséhez szükséges normatív állami támogatások elosztásával kapcsolatos, kompetenciájába tartozó feladatokra, végzi a kapcsolódó elemzési, értékelési és elszámolási feladatokat;

 8. végzi a Somogy MKI előirányzataival kapcsolatosan a kompetenciájába tartozó feladatokat;

 9. nyilvántartja a kötelezettségvállalásokat, kötelezettségeket;

 10. gondoskodik a Somogy MKI pénzgazdálkodásáról, bankszámla vezetéséről, pénzellátásról, pénzkezelésről; biztosítja a szabályszerű pénzforgalmat, ellátja a helyi szervek pénzügyi ellátását és elszámoltatását, működteti a Somogy MKI házipénztárát;

 11. közreműködik az illetmény és egyéb járandóságok folyósításában, melyhez adatot szolgáltat BM OKF GEK és MÁK részére; nyilvántartja a személyi állomány bér és béren kívüli járandóságait;

 12. határidőben teljesíti a jogszabályokban előírt bevallási és befizetési kötelezettséget; végrehajtja a MÁK-kal szükséges egyeztetéseket;

 13. végrehajtja a főkönyvi könyvelést, az egyeztetéseket, feladásokat;

 14. elemzi és értékeli a Somogy MKI gazdálkodását, havonta jelentést készít a gazdasági igazgatóhelyettes részére az adott állapotról;

 15. végzi a szolgálati feladatok ellátása során súlyos munkabalesetet szenvedettek kártérítésével kapcsolatban a pénzügyi vonatkozású feladatokat;

 16. végrehajtja kötelező közzététellel kapcsolatos adatszolgáltatásokat;

 17. gondoskodik a pénzügyi és számviteli szakterülethez tartozó állomány továbbképzéséről és tájékoztatásról, közreműködik a Somogy MKI rendezvényein annak logisztikai biztosításában;

 18. végzi az adományokkal kapcsolatos feladatokat;

 19. végzi a közmunka programban foglalkoztatottak ellátását és elszámoltatását;

 20. közreműködik pályázatok, közbeszerzések pénzügyi vonatkozású előkészítésében, nyilvántartásokban, elszámolásokban;

 21. elkészíti és évente felülvizsgálja a Somogy MKI Számviteli Politikáját, gondoskodik annak érvényesítéséről;

 22. részt vesz a Szociális Bizottságnak a lakáskeretre, a lakáscélú munkáltatói támogatásra és a szociális segélykeret felosztására vonatkozó döntéseinek előkészítésében, és végrehajtja mindezek pénzügyi rendezésével kapcsolatos feladatokat.




 1. Számviteli szakterületen:

  1. összeállítja a Somogy MKI beszámolási kötelezettsége szerinti mérlegjelentéseket, beszámolókat, zárszámadást;

  2. végzi a Somogy MKI számviteli tevékenységét;

  3. gondoskodik a Somogy MKI-ra vonatkozó jogszabályban, valamint felügyeleti szerv részéről előírt adatszolgáltatások elkészítéséről, felülvizsgálatáról, összesítéséről;

  4. elemzi és értékeli a gazdasági folyamatokat, beszámolókat, javaslatokat készít a döntések előkészítéshez;

  5. végzi a Somogy MKI bevételeire vonatkozó adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat;

  6. elkészíti a kimenő számlákat, arról analitikus nyilvántartást vezet, figyelemmel kíséri a bevételek alakulását, a kintlévőségek behajtásáról gondoskodik;

  7. felelős a számvitellel kapcsolatos belső normák kialakításáért, folyamatos karbantartásáért, betartásáért;

  8. kötelezettségvállalási szabályzat alapján gondoskodik a kötelezettségvállalásról, utalványozásról, kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzéséről, érvényesítésről, és teljesítések igazolásáról;

  9. gondoskodik a bizonylati rend és fegyelem betartásáról;

  10. gondoskodik a KGR Forrás SQL integrált ügyviteli rendszer – igazgatóság szintű – szakmai irányításáról, és végrehajtásáról;

  11. gondoskodik az analitika mennyiségi és értékben való nyilvántartásról, értékcsökkenés elszámolásról, feladások, egyeztetések végrehajtásáról, ellenőrzéséről;

  12. szervezi az éves vagyonfelmérő leltározást, végrehajtja az engedélyezett és végrehajtott selejtezés következtében nyilvántartás módosításokat;

  13. nyilvántartja a szigorú számadású nyomtatványokat;

  14. elemzéseket, kimutatásokat készít belső használatra, a felügyeleti szerv és az ellenőrző szervek részére, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalához a jogosult szervek számára;

  15. végzi a kiemelt projektekkel kapcsolatos számviteli feladatokat.


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət