Ana səhifə

Hadis Fihristi ﴿المعجم المفهرس لألفاظ الحديث﴾ [تركيTürkçe-Turkish-]


Yüklə 1.04 Mb.
səhifə12/15
tarix24.06.2016
ölçüsü1.04 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Saçları örgülü kadın gusülde çözmez: Müslüm; 58,

Saçları topuz yaparak bir erkek namaz kılamaz: Ahmed; 1/304, Müslüm; salat 232, Ebu Davud; 647, İbn Huzeyme; 910, Taberani; kebir 12196, Beyhaki; 2/108,

Sad ile beraber Şam' ın bazı köylerinde 40 gün kaldık, O namazları kısaltıyordu: Abdurrezzak; musennaf 4350,

Sadaka vermekten kulun malı eksilmez: Tirmizi; 2427,

Sadakadan dönen kustuğunu yiyen köpek gibidir: Nesei; 2608,

Sadakanın en üstünü ilim öğrenmek ve onu öğretmektir: İbn Mace; mukaddime 20,

Sadakaya teşvik: Müslüm; 94,

Sadakayı gizli verin: Müslüm; 1031,

Saflarda düzensiz durmayın, sonra ihtilafa düşersiniz: Nesei; 807,

Safları düzeltin: Müslüm; 435,

Safların gerisinde tek başına namaz olmaz: Ebu Davud; 682, Tirmizi; 230, İbn Mace; 1004,

Sağ elinle yazı yaz: Tirmizi; 2803,

Sağ elinle ye: Müslüm; 2034,

Sağ elle tesbih etmek: Ebu Davud; 1502, 5065, Tirmizi; 3715,

Sağ ile başlamak: Buhari; 2c. 526,

Sağa sola bakılmaz namazda: Ebu Davud; 910,

Sağlık ve boş vakit, insanlardan pek çoğunun aldandıkları iki büyük nimettir: Buhari; rikak 1, Tirmizi; zühd 1, 2405, İbn Mace; zühd 15, Darimi; rikak 2,

Sahabenin bağışlandığı: Müslüm; 2494, Tirmizi; 4120, 4111, 4113, Ebu Davud; 4654,

Sahabenin fazileti: Tevbe; 100, Enfal; 64, Haşr; 8, 9, Feth; 18, 19, Buhari; 7c. 3432, 3412, 8c. 3551, 3559, 3562, İbn Mace; 161, Müslüm; 1856, Tirmizi; 4113,

Sahabeye sövmek haramdır: Müslüm; 2540,

Sahibinin izni olmadan davar sağılmaz: Müslüm; 1726,

Sahibininde (çocuğa hac varmı sorusuna binaen) haccı vardır: Müslüm; 1336, Ebu Davud; 1736,

Sahur ile namaz arası 50 ayet okuyacak kadardır: Nesei; 2155,

Sahur yemeği: Müslüm; 1095,

Sahur, kafirlerle sizin orucunuz arasındaki farktır: Müslüm; 3c. 131,

Sahura kalkın sahurda bereket vardır: Nesei; 2147, 2150,

Sakaleyn hadisi; ‘Allahın kitabı’ rivayeti: Ebu Davud; 1906, İbn Mace; 3074, İbn Şeybe; 7. bab no 27, Ahmed; 4/185, Tirmizi; fiten 48,

Sakaleyn hadisi; ‘Allah’ ın kitabı ve benim sünnetim’ rivayeti: Muvatta; kader 3, Hakim; müstedrek 1, 93, Dare Kutni; 4/245, Beyhaki; 1/114, Bezzar; 601, 223. sy, Hibetullah et Taberi es Sünnet; 80, İbn Şahin et Tergib fi fadailil Amal; 528, Suyuti Camius Sağir; 1c. 297,

Sakaleyn hadisi; ‘Allahın kitabı ve ehli beytim’ rivayeti: Müslüm; fedailüs Sahabe; 36, 37, Tirmizi; 3786, İbn Mace;

Sakalı bırakın bıyığı kısaltın: Nesei; 5228, Tirmizi; 2913, 2912, Müslüm; 254-260, Ebu Davud; 145, 4198-4200, Buhari; 13c. 5926, Muvatta; 2c. 64,

Sakalı hilalleyin: Ebu Davud; 145,

Sakalı kınalayın: Müslüm; 2102, Nesei; 5079, Ebu Davud; 4204,

Sakalından, sakalının eninden ve boyundan alırdı: ZAYIF: Tirmizi; 2911,

Sakın hiçbirinizi gece leş gibi yatan, gündüzünde durmadan hareket eden bir sinek gibi dinlenmeden, dünya için çalışan bir kişi bulmayayım: Abdullah bin Mübarek Kitabul zühd ver-rekaik 118,

Sakın sahabilerime sövmeyin: Müslüm; 2540, Buhari; 7c. 3432,

Sakın sizden birinizi emrettiğim veya menettiğim hususlardan biri kendisine gelince koltuğuna yaslanmış olduğu halde ‘bilmiyorum, Allah’ ın kitabında ne bulursak ona uyarız’ derken bulmayayım: Tirmizi; 2800, İbn Mace; 12, Ebu Davud; 4604,

Salavat getirin: Ebu Davud; 1530, Nesei; 1297, Müslüm;

Salih kadınla evlenin: Müslüm; 1467,

Salihler deryaya daldı, peygamberler sahilde yaya kaldı: MEVZU: Şatahatus sufiyye; 31,

Sana emrim baş üstüne derler. Senin yanından ayrıldıkları zaman da onlardan bir grub zihinlerinde senin söyleğinden başka bir görüşle geceler. Allah onların zihinde kurdukları şeyleri yazar. Bu sebeble sen onlardan yüz çevir ve Allah' a güven, Allah vekil olarak sana yeter: Nisa; 81,

Sana kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar: Maide; 4,

Sana ruhtan soruyorlar: Müslüm; 2794,

Sana vahyettiğimizi onlara okuyasın: Rad; 30,

Sana zikri indirdik ki insanlara bunu anlatasın: Nahl; 44,

Sana, savaş ganimetlerini soruyorlar: Enfal 1,

Sapan taşından nehyetti: Müslüm; 1954, Nesei; 4819, İbn Mace; 17, Ebu Davud; 5270,

Sapıklık aşalığına düşmekten, düşmanların şerrinden, kötü kaderden ve belanın sıkıntısından Allah’ a sığınırım: Nesei; 5456,

Saptırıcı alimlerin geleceği: Müslüm; 1847,

Saralı olan kadının üstüm açılmasın diye Rasulülla (sav)’ den dua istemesi: Buhari; marza 6, Müslüm; birr 54,

Saranın tedavisi: Müslüm; 2265,

Sargılar üzerine mesh: İbn Mace; tahare 134,

Sarhoşa 40 sopa had vurulur: İbn Mace; 2569-2571,

Sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın: Nisa; 43, Tirmizi; 3215,

Sarhoş olana dayak atın: Nesei; 5628,

Sarhoşluk veren her şeyin haram oluşu: Buhari 12c 5647,13c 6090, İbn Mace; 3386-3391, Nesei 5653,

Sarı halka takmak ondan bir fayda sağladığına inanmak şirktir: İbn Mace; tıbb 39, Ahmed; 4/445,

Sarığın ucu omuzlar arasına sarkıtma: İbn Mace; 3587,

Sarık üzere mesh: Tirmizi; 100, Müslüm; 275, Nesei; 104-106,

Sarımsak ve soğan yiyen mescidlere girip kokusuyla rahatsız etmesin: Muvatta; 1c. 70, Müslüm; 561,

Satılan malı övmek yasaklanmıştır: Nesei; 4481,

Savaş halinde nöbetleşe namaz kılmak: Buhari; 8c. 3861, Nisa; 101,

Sazlı ve sözlü eğlenme kalpte nifak yeşertir: Ebu Davud;

Secde etmesini emretseydim kadının erkeğine secde etmesini emrederdim: Ebu Davud; 2140, Tirmizi; 1168,

Secde ve taberake suresini okumadan yatmazdı: Tirmizi; 3627,

Secdede ayaklar dik ve yapışık olur: Nesei; 1100,

Secdede biraz oturmadan kalkmazdı: Ebu Davud; 843, Tirmizi; 286,

Secdede elleri kaldırma: Buhari’ nin cüzü; 12, 25, 32, İbn Mace; 860, 861, 865, Ebu Davud; 723, 739, 740,

Secdede ne okunur: Ebu Davud; 1414, Tirmizi; 261, Nesei; 1130,

Secdeden kalkarken ellerini kaldırırdı: Nesei; 1143,

Secdeye giderken eller önce konur: Buhari; 2c. 796, Buhari tarihi: 1c. 139, Nesei; 1091, Ebu Davud; 840, Tahavi; 1c. 245, Darimi; 1327,

Secdeyi tilavet: Müslüm; 575,

Seferde iki namazı cem: Müslüm; 703,

Seferde kurban kesilir: Müslüm; 1975, Ebu Davud; 2814,

Seferde mesafe: Buhari; 6c. 2762, Müslüm; 690, Ebu Davud; 1201, 1233,

Seferde sünnet kılınmaz: Müslüm; 689, Buhari; 3c. 1066, Nesei; 1457, Muvatta; 1c. 188,

Sefere üç yer dışında hasseden yola çıkılmaz: Mescidi Haram, Mescidi Nebevi, Mescidi Aksa; Buhari; 3c. 1130, Müslüm; 1392,

Seferde vitr kılınır: İbn Mace; 1194,

Seferde namazı kısaltmanın delilleri: Saad ile beraber Şam’ ın bazı köylerinde 40 gün kaldık, o namazları kısaltıyordu; Abdurrezzak; 4339, İbn Ömer, Azerbaycan’ da namazlarını altı ay iki rekat kıldı: Abdurrezzak; 4339, Beyhaki; 3/152, İbn Hacer; telhis 2/47, Ahmed; 5552, Heysemi; 2/158, Enes bin Malik Şam’ da iki sene yolcu namazı kılmıştır: Abdurrezzak; 4354, İbnu Şeybe; 517, Enes (ra)’ dan; Rasulüllah (sav)’ in ashabı Ram Hürmüz’ de yedi ay kalmışlar ve namazı kısaltarak namaz kılmışlardır: Beyhaki; 3/152, Hasan Basri, Kabul’ da Abdurrahman bin Semure ile beraber iki sene ikame ettim, namazları kısalttım, demiştir: Abdurrezzak; 4352, ‘Benim doğduğum yer Mekke, hicret ettiğim yer Medine, Medine’ de durdummu dört, zulhuleyfe’ den öteye dönünceye kadar iki kılarım.’ Sahabenin biri; ‘Ey Allah’ ın Rasulü, ben memleketime gidiyorum ve iki ay kalıyorum namazı kısaltacakmıyım ?’ diye sorar. ‘Evet orada elli yıl da kalsan seferisin’ dedi: Ebu Bekir; müsned 135, Ayrıca: Nisa; 101, Buhari; 3c. 1066, 1070, 6c. 2762, Müslüm; 2c. 686, 690, İbn Mace; 1065, Nesei; 1420,

Seferde namaz iki rekattir, kim sünnete muhalefet ederse inkar etmiş olur: Abdurrezzak; 4281, Taberani; kebir

Seferi olan imam namaz kıldırır, mukim cemaat ona uyarsa son ikiyi cemaat kendi tamamlar: Muvatta; 1c. 192,

Sekizincide oturur, dokuza kalkar ve oturur selam verirdi vitirde: Müslüm; 788, Ebu Davud; 1340,

Selam almak namazda: Müslüm; 928, Darimi; 1368, Ebu Davud; 1923, Tirmizi; 368,

Selam ver tanıdığına tanımadığına: Buhari; iman 20,

Selam vermek islamdandır: Buhari; 1c. 300,

Selamdan önce kelam, selamdan sonra kelam yoktur: Tirmizi; 2841,

Selamı parmakla Yahudiler, elle Hırıstıyanlar verir: Tirmizi; 2835,

Selamın tamamı tokalaşmadır: Tirmizi; 2870, 2871, 2874,

Selamlaşma adabı: Müslüm; 2160, Tirmizi; 2861, Ebu Davud; 5197,

Semada olanının eminiyim: Müslüm; 632, 1064,

Semadadır Allah cc: Müslüm; 537, Ebu Davud; 930, İbn Kesir; 4c. 1783,

Semadadır hadisi: Müslüm 537, Ebu Davud; 930, İbn Kesir; 4c. 1783, Buhari; 4351, Müslüm; 1064,

Semanın arası beşyüz senedir: Ebu Davud; 4723, İbn Mace; 193,

Semanın yedi kat oluşu: Muminun; 17,

Semaya gözleri dikmeyin namazda: Ebu Davud; 913, İbn Mace; 1045,

Semi Allahu li men hamideh: Müslüm; 476, Ebu Davud; 847, Tirmizi; 266,

Semud kavminin helakı: Fussilet; 17,

Sen kitab ehli bir kavme gidiyorsun, onları Allah’ ın birliğine davet et: Müslüm; 19, Ebu Davud; 1584, Tirmizi; 621, Nesei; 2437, İbn Mace; 1783, Buhari; 16c. 7247,

Sen önceden kitab nedir, iman nedir bilmiyordun: Şura; 52,

Seni uyutan Allah benide uyuttu: Tirmizi; 3373, Taha; 14,

Senin babanda benim babamda ateşte: Müslüm; 203, Ebu Davud; 4718,

Serçeyi dikip atış yapmayı yasakladı: Nesei; dahaya 42, Darimi; edahi 16,

Sesinizi kuran ile süsleyin: Müslüm; 792,

Sevabın çokluğu belanın büyüklüğüyle beraberdir: İbn Mace; 1031,

Sevablar on mislidir: Buhari; enbiya 37, Müslüm; siyam 181,

Sevdiğini kardeşiniz için sevmedikçe iman etmiş olmazsınız: Buhari; iman 41, Müslüm; iman 71, Nesei; iman 19, Tirmizi; 2628,

Sevdiğini ölçülü sev, bir gün olur düşmanın olur, sevmediğinide ölçülü sevme bir gün gelir dostun olur: Tirmizi; 2065,

Sevdiğinizi söyleyin: Ebu Davud; 5124, Tirmizi; 2393,

Sevgi göstermezler: Mücadele; 22,

Sehv secdesi: Buhari; 1c. 489, 3c. 1163, Müslüm; 573, Ebu Davud; 1023, Tirmizi; 392,

Sevindirici bir haber aldığında secdeye kapanırdı: Ebu Davud; 2774, İbn Mace; 1394,

Sevme Allah içindir: Müslüm; 2566,

Seyidiyim ademoğlunun: Tirmizi; 3355,

Sığırın zekatı: Nesei; 2443,

Sığırın zekatını vermeyenlerin cezası: Nesei; 2447,

Sıkıntı duası: Müslüm; 2730,

Sıla et, annene vazifeni ifa et: Ebu Davud; 1668, Buhari; 13c. 5990,

Sılayı rahim farzdır: Müslüm; 2554,

Sırat üzerinde ara, şayet bulamazsan amel terazisinin yanında ara: Tirmizi; 2550,

Sırtlan etinin hükmü: Nesei; 4303,

Sırtta çocuk ile namaz: Ebu Davud; 917, Müslüm; 543, Nesei; 828,

Sidretul Munteha: Müslüm; 173,

Sigara haramıdır: Araf; 157, Nisa; 29, Bakara; 219, İsra; 26, 27, Gaşiye; 6, 7,

Sihir yapılması Rasulüllah (sav) efendimize: Müslüm; 2189,

Sihrin hükmü: Müslüm; 2189,

Simsarlık yasaklanmıştır: Nesei; 4479,

Sineğin kanadındaki ilahi sır: Buhari; 7c. 3098,

Sinek bir kaba düşerse ters çevir: İbn Mace; 3504, 3505, Buhari; tıb 58, Darimi; 1701,

Sirke ne güzel katıktır: Nesei; 3776, İbn Mace; 3316,

Siyah köpek eniğinin bir çocuğun içinden çıkması: Darimi; 19,

Siyah sarık takmış: Nesei; 5308, 5311,

Siyah ve beyaz iplik birbirinden ayrılıncaya kadar yeyin için: Müslüm; 1090, Nesei; 2169, Tirmizi; 3292,

Siyer babı: Müslüm; 1730,

Siz Allah’ a hakkıyla tevekkul etmiş olsaydınız kuşların rızıklandırıldığı gibi sizde rızıklandırılırdınız: Tirmizi; 2447, İbn Mace; 4164,

Siz benden sonra bazınız bazınızın boynunu vurarak kafir olarak dönmeyin: Ebu Davud; 4686, Müslüm; 66, Nesei; 4130, İbn Mace; 3943, Buhari; edep 48/8,

Siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz: Müslüm; fedail 141,

Siz günah işlemeseniz, Allah günah işleyecek bir halk yaratır, onları affederdi: Müslüm; 2748, Tirmizi; 3768, Riyazüs Salihin; 1871, Tergib ve Terhip; 6c. 136. sy,

Siz günah işlemez olsaydınız, mutlaka Allah, günah işleyecek ve kendilerini bağışlayacağı yaratıklar yaratırdı: Tirmizi; 2646, 3768, Müslüm; 2748,

Siz kendinizi temize çıkarmayın, O sakınanları daha iyi bilir: Necm; 32,

Siz kitabın bir kısmını alıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz: Bakara; 85,

Siz Kur’andan bildiğinizle amel edin, ondan bilmediğinizi ise bilenine sorun: Ahmed; 2c. 300, 400,

Siz ne sağıra ve nede gaibe dua ediyorsunuz, size şah damarınızdan daha yakın olana ediyorsunuz: Buhari; tevhid 9, Müslüm; zikir 44,

Siz uyuduğunuzda şeytan kafanıza üç düğüm atar: Muvatta; 1c. 222,

Sizdemi körsünüz: ZAYIF: Ebu Davud; 4112, Tirmizi; 2927,

Sizden biri bir kavmi ziyaret ettiğinde onlara namaz kıldırmasın: Nesei; 787,

Sizden biri cumaya giderse gusletsin: Nesei; 1376,

Sizden biri ölümü temenni etmesin: Ebu Davud; 3109, Nesei; 1821, İbn Mace; 4265, Müslüm; 2680, Tirmiz; 978,

Sizden biriniz bir kadına dünür olduğunda eğer kadının nikahına celb edecek yerlerine bakmaya gücü yeterse yapsın: Ebu Davud; 2082, Tirmizi; nikah 5, Ahmed, 3\334, Müslüm; nikah

Sizden biriniz bir parçası iki omzunu örtmeyen tek parça kumaş ile namaz kılmasın: Abdurrezzak; 1374, Ahmed; 2/255, Buhari; salat 5/2, Ebu Davud; 627, Tahavi; 1/381,

Sizden biriniz cehenneme uğrayacak sonra ondan amelleri sayesinde çıkacaklardır: Tirmizi; 3368, Meryem; 71,

Sizden biriniz din kardeşini severse bunu ona bildirsin: Tirmizi; 2502,

Sizden biriniz şakada olsa kardeşine silah doğrultmasın: Tirmizi; 2250,

Sizden herhangi birisi bir münker gördüğünde değiştirsin: Müslüm; 49-50, rüya 2-6, Buhari; ilim 28, tabir 3, 10, 26, 46, Ebu Davud; tıb 24, melahim 17, Nesei; iman 17, Darimi; rüya 5, 6, Muvatta; rüya 4,

Sizden hiçbir kimse yoktur ki beraberinde cin arkadaşı ile melek arkadaşı olmasın: Darimi; 2785, 2737, Müslüm; münafıkın, Buhari; rikak 18,

Sizden kim bir bilgi biliyorsa onu söylesin, bilmeyende Allah bilir desin: Darimi; 179,

Sizden öncekiler kafaları testere ile kesilir, demir taraklarla taranır genede dönmezlerdi: Ebu Davud; 2649,

Sizden öncekilerin yoluna uyacaksınız: Müslüm; 2667,

Size bir emir verdiğim zaman gücünüz nisbetinde yapın: Buhari; ihtisam 2, Müslüm; hacc 412, Nesei; menasik 1, İbn Mace; 1,

Size bir kavmin lideri geldiğinde ona ikram ediniz: İbn Mace; edep 19,

Size farz olmasından korktuğum için teravihe çıkmadım: Nesei; 1604,

Size iki şey bıraktım, Allah’ ın kitabı ve benim sunnetim: Muvatta; kader 3, Hakim; müstedrek 1, 93, Dare Kutni; 4/245, Beyhaki; 1/114, Bezzar; 601, 223. sy, Hibetullah et Taberi es Sünnet; 80, İbn Şahin et Tergib fi fadailil Amal; 528, Suyuti Camius Sağir; 1c. 297,

Size ne oluyor ki üzerinde Allahın adı zikredilmiş olan şeylerden yemiyorsunuz: Enam; 119,

Size sık sık ağzınızı misvaklamayı söyledim: Nesei; 6,

Sizi bıraktığım müddetçe sizde beni bırakın ve ancak size hitab ettiğim zaman benden alın: Tirmizi; 2819,

Sizi gecesi gündüz gibi apaydınlık bir yolda bıraktım: İbn Mace; 43,

Sizin en hayırlınız Kuran öğrenen ve öğreteninizdir: Ebu Davud; 1452, Tirmizi; 3070, İbn Mace; 211,

Sizler ancak zayıflarınız sebebiyle rızık ve yardım alıyorsunuz: Buhari; cihad 76, 80, Tirmizi; 1754, Nesei; cihad 43, İbn Mace; cihad 78,

Sizler benim yanımda olduğunuz gibi aynı şekilde olsanız melekler sizi kanatlarıyla gölgelendirir: Tirmizi; 2569,

Sizleri kabir ziyaretinden men etmiştim, artık edebilirsiniz: Müslüm; 977, Ebu Davud, 3235, Nesei; 2034, Tirmizi; 1060,

Sizleri zandan sakındırırım, çünkü zan sözlerin en yalanıdır: Buhari; 13c. 6048,

Soğuk ve rüzgarlı günlerde cemaatle namaza gitmeyebilirsin: Nesei; 654,

Sohbete gelince selam vermenin adabı: Ebu Davud; 5177, Müslüm; 1479,

Sol elle yiyeni men edin: Müslüm; 2021,

Son en alt semaya iner: Buhari; teeccüd 14, deavat 13, Müslüm; misafirun 168,

Son peygamber oluşu: Müslüm; 2286,

Sonradan çıkan her şey bidattır: Ebu Davud; sünne 5, Müslüm; 866, Nesei; iydeyn 22, İbn Mace; 7, Darimi; 16, 23,

Sorup öğrenmeye gitmek ve ehline de öğretmek: Buhari; 1c. 246,

Soy sebebi ile nikahı haram olanlar süt sebebiylede haramdır: İbn Mace; 1937, Nesei; 3285,

Soy sop davası için ölen bizden değildir: Müslüm; 1848,

Sövmeyin: Müslüm; 2537, Tirmizi; 2043, 2047, Ebu Davud; 4894,

Sözlerinde ve fiillerinde ileri gidip hadleri aşanlar helak olmuştur: Müslüm; 2670,

Sözü doğru olanın rüyasıda en doğru olur: Müslüm; 2263,

Sözümü aktarın: İbn Mace; 24,

Sözümü duyup onu duymayana ulaştıran kişinin Allah yüzünü bereketle aydınlatsın: Tirmizi; 2794,

Sözün sihirlisini söylerdi: Buhari; tıb 12c. 5791,

Sözünde durmayan herkesin kıyamet günü bir sancağı olacak ve bu falanın vefasızlığının alametidir, denilecek: Darimi; 2545, Müslüm;

Su ancak sudan dolayıdır (nesh oldu): Müslüm; 343-347,

Su dağıtan en son içer: Taberani Mucemus Sağir; 599, Ebu Davud; eşribe 19, Tirmizi; eşribe 20, 1956,

Su içmenin şekli: Müslüm; 2024, 2027,

Subhanallah, bu söz Musa’ nın kavminin sözüne benzedi: Tirmizi 2271,

Sui zan dan sakının: Müslüm; 2563,

Sultan velisi olmayanın velisidir: Buhari; 11c. 5228,

Suret bulunan eve melek girmez: Müslüm; 2104,

Suret haramdır: Nesei; 2033, Müslüm; 2104, Buhari; 5c. 2296, 4c. 1929, 7c. 3145, 16c. 7432, İbn Mace; 2151,

Susan kurtulur: Darimi; 2716, Tirmizi; kıyamet 50,

Suyu ayakta içme: Müslüm; 2034,

Suyu içince sağdakine ver: Müslüm; 2160,

Suyu satmayı yasak etti: Nesei; 4635,

Süleyman (as)’ ın bir gecede bütün eşlerini dolaşması Nesei; 3812,

Süleyman kardeşimin duası olmasaydı, o bağlanır (iblisi kast ediyor) Medine çocuklarıda onunla oynardı: Nesei; 1215,

Sünnet dahilinde orta yolla çalışmak, bidat içinde var gücüyle çalışmaktan daha hayırlıdır: Darimi; 223,

Sünnet namazlar evde kılınır: Ebu Davud; 1300,

Sünnet namazlar: Müslüm; 723, 736, Nesei; 874, 869, 1795, Tirmizi; 419, 439,

Sünnet nuhun gemisine benzer ona binen kurtulur: İmam Malik; Suyuti; miftahul cenne 53,

Sünnet olmak, etek tıraşı, bıyık kısaltma, tırnak kesme, koltuk altını yolma fıtrattandır: Nesei; 9,

Sünnet vahiydir: Necm; 3-4, Ahkaf; 9, Hakka; 44-47, Enam; 50, Araf; 3, Maide; 49, Nisa; 105, Nisa; 113, Bakara; 231, Bakara; 151, Bakara; 129, Ali İmran; 164, Cuma; 2, Ahzab; 34, Ebu Davud; 4604, Hakim; müstedrek 1c. 93,Beyhaki; 10c. 114, Kıyame; 16-19, Buhari; 1c. 243, Buhari; 10c. 4668, 11c. 5307, Müslüm; 687, Ahmed; 2c. 12, 192, İbn Kesir; 13c. 7529,

Sünnet, Kur’ andan ayrı hüküm koyma selahiyyetine sahiptir, haram ve helal kılma yetkisine sahiptir, Kur’ anın mücmelini beyan eder, Kur’ anın umumi olan hükmünü tahsis eder: Nisa; 59, 65, 80, 113, Haşr; 7, Ahzap; 34, 36, Ebu Davud; 4605, 4604, İbn Mace; 12, Necm; 3, 4, Nahl; 44, Buhari; 10c. 4668,

Sünnete sarılın: Müslüm; 2674, 2358, Ebu Davud; 4604, Tirmizi; 2815, İbn Mace; 12, 49,

Sünnete uy, bidat işleme, sünnete uydukça asla sapıtmazsın: Darimi; 204,

Sünnete uymak: Buhari; 15c. 7136,

Sünnete uymak kurtuluş vesilesidir: Darimi; 97,

Sünnete uyun azı dişinizle dahi olsa: Darimi; 96,

Sünnete uyun ve ona azı dişinizle sımsıkı sarılın,dinde sonradan çıkarılan işlerden sakının,sonradan çıkarılan şey bidattir,ve her bidat sapıklıktır: Ebu Davud; 4607, Tirmizi; 2815, İbn Mace; 42, Müslüm; 867, Nesei; 1578, 1404,

Sünneti terk bidatı doğurur: Ahmed; 4/1055,

Sünneti terk ederseniz şaşırır kalırsınız: Darimi; mukaddime, Ahmed; 417, 455,

Sünnetin terk edilmesi dinin yok olup gitmesinin başlangıcı olacaktır. İpin bir büklüm gitmesi gibi dinde bir sünnet, bir sünnet derken yokolup gider: Darimi; 98,

Sünnetinde kitab olarak açıklanması: Müslüm; 1691,

Sünnetten yüz çeviren benden değildir: Müslüm; 1401,

Süreyya yıldızında da olsa iman bazı kişiler onu elde eder: Tirmizi; 3926,

Sürme, gözleri parlatır, kirpikleri büyültür: Nesei; 5081,

Süryaniceyi 18 günde öğrendi: Tirmizi; 2857,

Süt amcanın yanına girilir: Nesei; 3302,

Süt dolu iki kadeh getirildi. Ve bunlardan birini seç denildi. Rasulülah (sav) ikisine de baktı da sütü aldı. Cibril Rasulüllah' a: Seni fıtrata hidayet eden Allah' a hamd olsun, şayet şarabı alsaydın, ümmetin azalacaktı dedi: Buhari; 10c. 4508,

Süt emme: Müslüm; 1450,

Süt emziren hamile kadın oruç tutmayabilir: Nesei; 2310,Süt içmenin cevazı: Müslüm; 2009,

Süt kardeş kızının haram olması: Müslüm; 1446,

Süt kardeşliği ancak açlıktan dolayıdır: Buhari; nikah 21, Müslüm; 1455,

Süt ve bal karışımı hüznü giderir: Müslüm; 22,

Sütreye doğru namaz kıl: İbn Huzeyme; 800, Abdurrezzak; 2305, Müslüm; 501, Ebu Davud; 687,

Sütü için beslenen ve yük taşımak için kullanılan develere zekat yoktur: Nesei; 2442,

Ş

Şaban ayında oruç tutma: Müslüm; 1161,

Şafağın siyah ve beyaz ipliğe benzetilmesi: Bakara; 187, Müslüm; 1090, Buhari; 4c. 1786, Nesei; 2169, Tirmizi; 3149, 3151,

Şah damarımızdan daha yakındır: Kaf; 16,

Şahid ol ya Rabbi: Ebu Davud; menasik 56, İbn Mace; menasik 84, Müslüm; 1218,

Şahitsin konuşamazsın: Müslüm; lian 15, Ebu Davud; 4533,

Şaka ile de olsa talak geçerli olur: Ebu Davud; 2194, İbn Mace; 2039,
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət