Ana səhifə

Hadis Fihristi ﴿المعجم المفهرس لألفاظ الحديث﴾ [تركيTürkçe-Turkish-]


Yüklə 1.04 Mb.
səhifə10/15
tarix24.06.2016
ölçüsü1.04 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Mühür yüzük kullanmak: Buhari; 13c. 5909,

Müjdeleyin,korkutmayın: Müslim; 1732, Ebu Davud; 4835,

Mükafatını yalnız Allah’ tan umarak ramazan orucunu tutmak imandandır: Buhari; 1c. 190,

Mü'min Allah nezdindeki azabı bilse, cennetine kimse tama etmezdi. Kafirde Allah indindeki bilse cennetinden kimse ümidini kesmezdi: Müslim; 2755,

Mümin bir delikten iki kere sokulmaz: İbn Mace; 3982, Darimi; 2784, Müslim; 2998, Ebu Davud; 4862,

Mümin bir, kafir yedi bağırsakla yer: İbn Mace; 3256-3258,

Mü'min çekiştiren, lanetleyen, kaba ve ağzı bozuk değildir: Tirmizi; 2043,

Mümin elinden ve dilinden müslümanların emin olduğu kimsedir: Müslim; 64-65,

Mümin farkında olmadan amelinin boşa gitmesinden korkar: Buhari; 1c. 200,

Mümin kardeşi kendine tercih etmek: Haşr; 9,

Mümin kardeşine kafir demenin hükmü: Buhari; 13c. 6076,

Mümin kardeşinize dua edin: Müslim; 2732, Ebu Davud; 1533,

Mümin karnını tıka basa doyurmaz, onun vasiyeti hep koltuğunun altındadır: Darimi; 3180,

Mümin korkak olur mu? Evet. Cimri olur mu ? Evet. Yalan söyler mi ? asla: Muvatta; 4c. 394,

Mümin kul ölünce dünya eza ve cefadan kurtulur, facir ölünce onun şerrinden insanlar, memleket, ağaç ve hayvanlar kurtulur: Nesei; 1931,

Mümin kul ölünce dünya eza ve cefadan kurtulur. Facir ölünce onun şerrinden insanlar, memleket ağaç ve hayvanlar kurtulur: Nesei; 1931,

Mümin kuranı okuyan ve onunla amel eden kimsedir: Buhari; fedail kuran 36,

Mümin olmadan cennete giremezsiniz: Tirmizi; 2828,

Mümin ve müslüm farkı: Buhari; 1c. 182,

Mümin, çekiştiren, lanetleyen, kaba ve ağzı bozuk değildir: Tirmizi; 2043,

Mümini kafirlikle itham eden onu öldüren gibidir: Tirmizi; 2773,

Müminin amelinin boşa gitmesinden korkması: Müslüm; 119,

Müminin ferasetinden sakının çünkü Allah’ ın nuruyla bakar: Tirmizi; 3332, Hicr; 75,

Müminin imanca en kamil olanı ahlakı en güzel olanlarıdır: İbn Mace; fiten 17, Tirmizi; 2743, Ebu Davud; sünne 1,

Müminin malı ve kanı haramdır: İbn Mace; 3931,

Müminin misali: Ebu Davud; 4829, Müslüm; 2811,

Müminin mümin üzerinde altı hakkı vardır: Tirmizi; 2880,

Müminin ölüm alameti alnı terler: Nesei; 1828,

Müminin ruhu cennet ağaçları arasında yellenir: Nesei; 4/108,

Müminin rüyası peygamberliğin 46/1 dir: Tirmizi; 2373,

Müminler birbirini perçinleyen duvar gibidir: Müslüm; birr 65, Buhari; salat 89,

Müminlerin iman bakımdan en kamili, ahlak bakımından en güzel ve çoluk çocuğun karşı en lütufkar olandır: Tirmizi; 2743,

Müminlerin iman bakımından en olgunu ahlaken en guzel olanıdır: Darimi; 2795, Ebu Davud; sünne 15, Tirmizi; rada 11, 1971,

Münafığın alameti: Tirmizi; 2766, Müslüm; 85, Nesei; 5023, Ebu Davud; 4688,

Münafığın namazı; Müslüm; 822, Tirmizi; 160, Nesei; 512, Ebu Davud; 413, İbn Mace; 1403,

Münafık gece uykusuz kalmaz. (Yani gece ibadet etmez): K. Zühd ver-Rekaik; 93,

Münafıklardan biri ölürse sakın cenaze namazı kılma. Kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah ve peygamberini inkar etmişler ve dinden çıkmış olarak ölmüşlerdir: Tevbe; 84,

Münafıkların cenaze namazı kılınmaz: Buhari; 3c. 1289, Tirmizi; 3294, Nesei; 1900, 1967, Tevbe; 80, 84, 113,

Münafıkların hasletleri: Müslüm; 58, 59,

Münafıkların namazlarını kılma ve kabrinin yanında durma: Tevbe; 84, Nesei; 1900, 1967,

Münasebette söylenecek söz: Müslüm; 918,

Münker gördüğünüzde onu elinizle,dilinizle,kalbinizle değiştirin: Müslüm; 49-50, 78, İbn Mace; 4013, Ebu Davud; 4340, Tirmizi; 2263, Nesei; 5011,

Münkerin elle, dille, kalple düzeltilişi: Müslüm; 49, 78, İbn Mace; 4013, Ebu Davud; salat 232, Nesei; iman 17, Tirmizi; 2259, 2263,

Mürtedin malını mirasını müslüman alır: Darimi; 3079, İbn Ebu Şeybe; 11/355,

Mürtedin mirasını müslüman mirascı alır: Darimi; 3079,

Müskir,sarhoşluk veren her şey haramdır: İbn Mace; 3386-3391,

Müslümana kabirde sorulduğu vakit, Allah’ tan başka ilah olmadığına ve Muhammed (sav)’ in Allah’ ın kulu ve peygamberi olduğu şehadet eder işte bunun için Allah cc’ nın sözü mealen ‘Allah’ a iman edenleri, sabit söz tevhid ile yerinde sabit kılar’: İbrahim; 27, Ebu Davud; 4750., Müslim, cennet 2871, Tirmizi, tefsir 1, Nesei, cenaiz 2059, Buhari; 3c. 1294,

Müslümanın malı gönüllü verdiği dışında alınmaz, yasaktır: Şeyh El-Bani Sahih’ il Cami no 7539, Ahmed;

Müslüman olana gusül gerekir: Nesei; 190,

Müslüman boş sözlerden yüz çevirendir: Tirmizi; 2419,

Müslüman dilinden ve elinden müslümanların selamette bulundukları kişidir: Tirmizi; 2762,

Müslüman hiçbir zaman pis olmaz: Nesei; 263, 264,

Müslüman kadın nikahı haram olan bir erkeksiz bir gecelik mesafeye sefer düzenleyemez: Ebu Davud; 1723, İbn Mace; 2899, Müslüm; hacc 421,

Müslüman kafire, kafir de müslümana mirasçı olamaz: Buhari; 14c. 6629, Muvatta; 2c. 436, feraiz babı, Müslüm; feraiz 3/1, no 1614, Tirmizi; 2189, 2108, İbn Mace; 2729, Ebu Davud; feraiz 10. bab no 2909, Darimi; feraiz,

Müslüman kendini küçük düşürmesin: Tirmizi; 2355,

Müslüman kimdir: Buhari; 1c. 167, 14c. 6410,

Müslüman müslümana kafir derse ikiden birine döner: Tirmizi; 2774,

Müslüman necis olmaz: Müslüm; 371, Ebu Davud; 230, Nesei; 268, İbn Mace; 535, Buhari;

Müslüman olduğum zaman Rasulullah (sav) bana gusül etmemi emretti: Nesei; 190,

Müslüman öldürmek küfürdür: Müslüm; 64,

Müslüman pis olmaz: Nesei; 269-271,

Müslümana kafir diyenin hükmü: Müslüm; 60, Buhari; 13c. 6030, 6076,

Müslümana söğmek fısktır. Onunla çarpışmak ise küfürdür: Müslim; iman 116 no 64, Tirmizi; iman 2771,

Müslümana sövmek, Allah’ a itaatsizliktir: Tirmizi; 2771,

Müslümanın adı: Hacc; 78,

Müslümanın atına ve kölesine zekat yoktur: Nesei; 2462,

Müslümanın başına gelen hiçbir musibet yoktur ki onun sebebiyle affolmasın. Hatta ayağına batan dikenle bile: Müslim; birr, 49,

Müslümanın işi dertop iken onu dağıtan kimsenin hükmü: Müslüm; 1852,

Müslümanın kanı ancak üç şeyden biri ile helal olur. Evlendikten sonra zina veya müslüman olduktan sonra irtidat veya haksız yere adam öldürüp o sebeple öldürülmesi buyurduğunu bilirmisiniz ? Allah' a yemin ederim ki, ne cahiliyette, ne de müslümanlıkta zina etmedim. Rasulüllah (sav) biat ettiğimden beri irtidad etmiş değilim. Ve Allah' ın haram kıldığı cana kıymadım. O halde beni hangi sebeble öldüreceksiniz?: Tirmizi; fitne babı 2247 no 4043,

Müslümanın müslüman üzerindeki hakkı: Müslüm; 2162,

Müslümanın, müslüman üzerinde altı hakkı vardır: Hastalandığı zaman onu ziyaret eder. Öldüğü zaman cenazesinde bulunur. Çağrıldığı zaman davetine icab eder. Kaşılaştığında ona selam verir. Aksırdığı zaman onu teşmid eder. Önünde ve arkasında onun iyiliğini ister.

Müslümanlar 500 kişiyken bile namazı namazı gizli kılar: Müslüm; 649,

Müslümanlar arasında günahı en büyük olan kimse aslında haram olmayan bir şeyin hükmünü sorup o şeyin haramlılığına sebeb olan insandır: Müslüm; 2358, Ebu Davud; 4610,

Müslümanlar ve yahudiler karışık haldeyse selam verin: Tirmizi; 2844,

Müslümanlık garip olarak başladı: Darimi; 2758, Tirmizi; 2764, İbn Mace; fiten 15,

Müstehaza ve yıkanması, özür kanı ve namazı: Müslüm; 333,

Müşrik bir kadınla cima eden ve onunla evlenen kimsede müşrikin bir benzeri olur: Ebu Davud; 2787,

Müşrik çocukları yaşasaydı ne yapacaklarını Allah daha iyi bilir: Nesei; 1750,

Müşrik olarak ölen çocukların hali: Müslüm; 2660, Nesei; 1950, Ebu Davud; 4711, Buhari; 14c. 6491,

Müşrikle evlenmeyin: Buhari; 11c. 5363,

Müşrikler karşı lisanınızla, kalplerinizle, mallarınızla cihad ediniz: Ebu Davud; 2504, Darimi; 2/313, Nesei; 6/7, İbn Hibban; 1618, Hakim; 2/81,

Müşriklere dua edilmez, af dilenmez: Tevbe; 113-115, Tirmizi 3298,

Müşriklerle evlenmeyin: Buhari; 15c. 5363, Ebu Davud; 2787,

Müteşabih ayetlere uyanlardan sakının: Darimi; 147, Buhari; tefsir 3, Müslüm ilim 1, Ebu Davud; sünne 2, Tirmizi; 3176, İbn Mace; mukaddime 7,

Mütteki bir yere dayanarak yemek yemeyin: İbn Mace; 3262-3263,

Müzik sesinden kulağın tıkanacağı: Ebu Davud; 4924,

N

Nafaka vermek: Müslüm; 998,

Nafile evde kılınır: Ebu Davud; 1043, Müslüm; 208, Tirmizi; 447, 448, İbn Mace; 1377,

Nafile namaz cemaatla kılınabilir: Müslüm; 658, Buhari; 1c. 476, 3c. 1127,

Nafileden tamamlanır farzlar: Ebu Davud; 864, İbn Mace; 1425,

Nakışlı namazla ile namaz kılmak: Müslüm; 556, İbn Mace; 3550, Ebu Davud; 914,

Nalınlarla, ayakkabılarla namaz kılma: Nesei; 775,

Namahrem kadına ansızın bakışı sordum, o gözünü başka tarafa çevir,buyurdu: Darimi; 2646, Müslüm; adap 45,

Namahrem kadınlarla baş başa kalmasın ve de arzularına uyan bidatçılarla münakaşa etmesin: Darimi; 307,

Namazdan başka hiçbir amelin terkini küfür olarak görmezlerdi: Tirmizi; 2757, İbn Ebu Şeybe; musannaf; 10495-iman 137,

Namazı olmayanın dini yoktur: Taberi Mucemus Sağır; 60, El-Kenz; 21618,

Namazı terkedenin islamdan çıktığı: Muhammed İbn Nass K. Salat; 920,

Namaz günahlara kefarettir: İbn Mace; 1395, 1398,

Namaz hataları siler: Buhari; mevakıt 6, Tirmizi; 3027,

Namaz ilk farz olduğunda iki rekat olarak farz kılındı. Hicretten sonra, sefer namazı olduğu gibi bırakıldı. Hazar namazı ise dörde tamamlandı: Nesei; 452-456, Müslüm; muhtasar 202, 685, Ebu Davud; salat 1198, Buhari; taksir 5, 3c. 1060,

Namaz imandandır: Buhari; 1c. 192,

Namaz kılanın önünden geçilmez, geçmek isteyen engellenir: Müslüm; 507,

Namaz kılınmayan vakitler: Müslüm; 831,

Namaz kılma şekli: (Bu konuda yayın evimizin Kitap ve Sünnete Göre Namaz: Muhammed Ebu Said el-Yarbuzi’ nin kitabına bakınız.): Nesei; 889,

Namaz kılmadıkça onlarla savaşın: Müslüm; 1854, Tirmizi; 2367, Ebu Davud; 4760,

Namaz mekkede farz kılındı: Nesei; 451, Müslüm; 162,

Namaz önce 2 farz kılındı, seferde namaz aynı kaldı, hazarda 4 oldu: Nesei; 452-456,

Namaz usülüne uygun kılınır: İbn Mace; 3977,

Namaz zikir’ dir: Cuma; 9,

Namaz,oruç ve sadakanın misali: Tirmizi; 3022,

Namaza kalktığım zaman abdest almakla emrolundum: Tirmizi; 1908,

Namazda amel: Ebu Davud; 917, Müslüm; 543, Nesei; 828,

Namazda boynu üzerine çocuk taşıma: Buhari; 2c. 590, Müslüm; 543,

Namazda el şaklatmanın hükmü: Müslüm; 422, Tirmizi; 366, Ebu Davud; 939,

Namazda el ve ayak çemreme yapılabilir: Buhari; 13c. 5848,

Namazda eller goğüs üzerine bağlanır: Müsned; 5c. 226, 4c. 318, İbn Huzeyme; 479, 480, Beyhaki; 2c. 30, Ebu Davud; 759, Buhari; 2c. 755, Muvatta; 1c. 202,

Namazda elleri kaldırarak dua: Nesei; 1184,

Namazda elleri kaldırma: Buhari; 2c. 752, Buhari; cüz’ de 12, Müslüm; 390, Ebu Davud; 721, 723, 738, İbn Mace; 859, 862, 864, 866-868, Tirmizi; 255, 303, Muvatta; 1c. 94, 95, Nesei; 1143, İbn Hazm Mualla; 4c. 92,

Namazda hacc gibi bir vakiti vardır: Tabarani; kebir 9375, Abdurrezzak; 3747,

Namazda her tekbirde ellerini kaldırırdı: Tabarani; evsat, zevaid 2c. 102, Buhari cüz’ ünde 12, 25, Ebu Davud; 738, Muvatta; 1c. 95,

Namazda iftidah tekbirinde, rukuya giderken ve doğrulurken elleri kaldırma: Buhari; 2c. 753, İbn Mace; 859, 862, 864, 858, Müslüm; 390, Ebu Davud; 723, İbn Hazm mualla; 4c. 94,

Namazda konuşulmaz: Ebu Davud; 949, Müslüm; 539, Tirmizi; 401, Nesei; 1220, Buhari; tevhid 42,

Namazda kunud: Ebu Davud; 1440, Müslüm; 1076,

Namazda önce dizler yere konur: ZAYIF: Ebu Davud; 839, İbn Mace; 882, Tirmizi; 267,

Namazda saçla oynamanın kerahati: Buhari; 2c. 809,

Namazda secdeye giderken önce eller sonra dizler konur: Nesei; 1091, Tahavi; 1c. 245, Buhari; tarihi 1c. 139, Ebu Davud; 840, Darimi; 1327, Dare Kutni; 1c. 345, Beyhaki; 2c. 99, Buhari; 2c. 796,

Namazda sehv secdesi: Buhari; 1c. 489, 491, 3c. 1162,

Namazda selam alma: Müslüm; 938, Ebu Davud; 923, Nesei; 1222,

Namazda şeytandan Allah’ a sığınma: Müslüm; 2203,

Namazda şifa vardır: İbn Mace; tıb 10,

Namazda teravihde elde kuran okuyarak namaz kılınabilir: Fıkhus süne 1c. 277,

Namazda uyuklayan namazda uyuklayan namazı bırakır: Müslüm; 784,

Namazda yalnız birinci tekbirde ellerin kaldırılacağı bir daha kaldırılmayacağı hadisinin müdrec (senedinde veya metninde rivayet edenlerden biri tarafından aslında olmayan ve rivayet edenlerin hadisin aslında olduğunu zannettikleri bir veya birkaç kelime yada cümle eklenerek rivayet edilen hadislere denir) oluşu: Ebu Davud; 748, 750, 752, Tirmizi; 257, 256, Zadul Mead; 1c. 151. sy, (Ellerini bir daha kaldırmazdı, cümlesi Yezid bin ebi Ziyad’ ın sözüdür)

Namazda yalnız birinci tekbirde ellerin kaldırılacağı: ZAYIF: Tirmizi; 256, 257, Ebu Davud; 748, 750, 752,

Namazda yorulursan oturabilirsin: Müslüm; 784, Ebu Davud; 1312,

Namazda yürüme: Müslüm; 544,

Namazda yürüyerek bana kapıyı açtı: Tirmizi; 598, Ebu Davud; 922, Nesei; 1206,

Namazdan sonra tekbir getirme: Ebu Davud; 1002, 1028, 1034, Müslüm; 583,

Namazı gösteriş için kılmak gizli şirktir: İbn Mace; zühd 21,

Namazı kısaltmak: Nisa; 101, Müslüm; 686,

Namazı oturarak kılma: Müslüm; 735, Nesei; 1160, Tirmizi; 368, Ebu Davud; 950,

Namazı unutan ve uyuyup kalan ne yapar: Müslüm; 648, Nesei; 617, 620, Ebu Davud; 435, 441, 442, Tirmizi; 177, 178, İbn Mace; 696, 697,

Namazın anahtarı taharettir: İbn Mace; 275,

Namazın bir tekini yirmi sene unutan kimse bu namazdan başkasını kaza etmez: Buhari; 2c. 648,

Namazın dışında amellerden hiçbirinin terki için küfrü görmüyorlardı: Tirmizi; 2757, 2622,

Namazın farz kılınışı ve mirac: Nesei; 447-450,

Namazın kazası olmaz: Buhari; 2c. 648, Müslüm; 684,

Namazın önemi ve terki: Rum; 31, Müslüm; 82, Ebu Davud; 4678, İbn Mace; 1078, Tirmizi; 2753, 2756, İbn Mace; 1080, 1079, Nesei; 462,

Namazın seferde kısaltılacağı: Buhari; 3c. 1468, 1471,

Namazın tarifi: Buhari; 7c. 3037,

Namazın tek rekatında istirahat oturuşu: Tirmizi; 283,

Namazın vakitleri: Müslüm; 610,

Namazla yemek çakışırsa ne yapılır: Buhari; 2c. 702,

Namazları cem etmek: Buhari; 2c. 612,

Nazar boncuğu, efsun, muska yapmak şirktir: Ebu Davud; 3883, İbn Mace; 3530,

Nazar değmeye okuma: İbn Mace; 3510-3512,

Nazarlık takan kafirdir: Nesei; 5035,

Nazarlık ve muska takmak yasaktır: İbn Mace; 3530-3531,

Necaşi" öldüğü zaman saf tutturdu dört tekbir ile gıyabında cenaze namazı kıldı: Ebu Davud; 3204, Tirmizi; 1022, Nesai; 1973, Müslüm; 951, Buhari, 3c. 1251,

Necm suresinin tefsiri: Buhari; 10c. 4798,

Nefis kötülüğü emreder: Yusuf; 53, Kaf; 16,

Nefis sürekli kötülüğü emreder: Yusuf; 53,

Nefislerine zulmedenler: Enam; 82, Buhari; 9c. 4355,

Nefret ettirmeyin, güçleştirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın: Müslüm; cihad 8, no 1732, Ebu Davud; 4835,

Neneye 6/1 pay vardır: Darimi; 2937,

Nerede olursanız olun O sizinledir: Hadid; 4,

Nesei’ nin zayıf hadis numaları: 54, 99, 113, 263, 267, 268, 374, 449, 518, 593, 622, 625, 629, 658, 659, 663, 720, 732, 753, 758, 800, 863, 882, 892, 893, 905, 908, 916, 920, 947, 964, 971, 972, 988, 1022, 1089, 1104, 1154, 1176, 1177, 1192, 1196, 1211, 1212, 1213, 1232, 1248, 1249, 1250, 1251, 1260, 1274, 1281, 1304, 1343, 1345, 1346, 1353, 1372, 1419, 1429, 1456, 1467, 1468, 1470, 1471, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1495, 1501, 1526, 1615, 1628, 1629, 1698, 1703, 1706, 1738, 1746, 1801, 1802, 1803, 1854, 1859, 1880, 1882, 1960, 2005, 2040, 2088, 2111, 2114, 2115, 2145, 2209, 2210, 2280, 2281, 2340, 2386, 2398, 2403, 2409, 2412, 2414, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2431, 2455, 2457, 2482, 2498, 2505, 2560, 2561, 2577, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2651, 2703, 2721, 2741, 2742, 2795, 2800, 2814, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2866, 2882, 2883, 2905, 2918, 2925, 2965, 2976, 2980, 2982, 3016, 3053, 3092, 3192, 3159, 3160, 3168, 3240, 3255, 3257, 3314, 3338, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3368, 3385, 3394, 3403, 3410, 3411, 3429, 3464, 3475, 3520, 3525, 3547, 3548, 3551, 3552, 3561, 3592, 3596, 3612, 3756, 3757, 3796, 3823, 3824, 3825, 3827, 3843, 3872, 3900, 3907, 3908, 3914, 3918, 3921, 3932, 3941, 3943, 3946, 4005, 4022, 4028, 4036, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4063, 4087, 4143, 4151, 4207, 4208, 4233, 4241, 4290, 4311, 4312, 4328, 4341, 4343, 4350, 4351, 4352, 4353, 4355, 4361, 4386, 4423, 4424, 4433, 4458, 4459, 4485, 4559, 4560, 4565, 4615, 4656, 4657, 4672, 4695, 4704, 4709, 4710, 4711, 4726, 4727, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4761, 4774, 4775, 4776, 4777, 4800, 4824, 4825, 4828, 4843, 4848, 4854, 4860, 4866, 4885, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 4922, 4923, 4941, 4943, 4944, 4945, 4947, 5017, 5018, 5056, 5058, 5059, 5068, 5069, 5078, 5084, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5104, 5105, 5106, 5109, 5130, 5155, 5157, 5158, 5159, 5160, 5170, 5171, 5174, 5178, 5202, 5222, 5261, 5358, 5359, 5360, 5383, 5408, 5411, 5426, 5428, 5429, 5436, 5438, 5439, 5445, 5446, 5447, 5448, 5450, 5462, 5472, 5540, 5607, 5610, 5631, 5635, 5642, 5644, 5645, 5646, 5659, 5660, 5661, 5669, 5671, 5672, 5693, 5709, 5724: 366 hadis zayıftır. Bu hadislerin zayıf ve uydurma olduklarını araştıran ve bu uğurda çaba sarfeden ve kendini Allah cc’ nun dininin hizmetine adayan Şeyh Nasıruddin El Bani (Allah Ona Rahmet Etsin)’ ye aittir.

Neshin çeşitleri: Müslüm; 630, 977, 1690, İbn Kesir; 4c. 1594, Tirmizi; 258, 3141, Buhari; 1c. 192, Nesei; 2034, Ebu Davud; 747, Nisa; 15,

Neyle hükmedersin hadisi: ZAYIF: Tirmizi; 1343, Ebu Davud; 3592,

Nezr: Müslüm; 1639-1645,

Nifas halinde ölen bir kadın üzerine namaz kıldırırken tam ortası hizasında durdu: Müslüm; 964, Ebu Davud; 3195, Tirmizi; 1035, Nesai; 1978, İbn Mace; 1493,

Nikah ancak veli ve iki adil şahitle sahih caiz olur: Buhari; nikah 36, Ebu Davud; nikah 19 no 2085, Tirmizi; nikah 17, İbn Mace; nikah 15,

Nikah duası: Tirmizi; 1111,

Nikahı haram olan kadınlar: Nisa; 22-24,

Nikahı helal olanlar: Mearic; 29, 30,

Nikahı helal ve haram olanlar: Buhari; 11c. 5198-5205,

Nikahta def çalma: Buhari; 11c. 5237,

Nikahta şart: Müslüm; 1418,

Nimet verdiğimizde yan çizer, kötülük gelip çattığında dua eder: Fussilet; 51,

Niyet babı: İbn Mace; 4227-4230,

Niyetlere göre mahşere gidecekler: Tirmizi 2262,

Nuh (as)’ ın kavminin taptıkları putlar ve inatları: Buhari; 11c. 4935,

Nuh (as)’a Allah cc’ nun, oğlun senin neslinden sayılmaz, çünkü onun yaptığı iyi olmayan bir iştir: Hud; 46, Ebu Davud; 3982, Tirmizi;

Nuzul: Müslüm; 758, Ebu Davud; 5c. 126, Tirmizi; 3113, Fecr; 22, Bakara; 210, Fussilet; 11,

O

O Allah’ ın size verdiği bir sadakadır: Nesei; 1433, Tirmizi; 3224,

O gördüğünüz zevcem Safiye’ dir: Müslüm; selam 8,

O gün onlara 50 misli sevap: Tirmizi; 3250,

O işitendir görendir: Şura; 11,

O Medine bir potaya benzer kirini atar ve temizini parlatır: Tirmizi; 4175,

On iki halifeye kadar bu dinin üstünlüğü devam edecek. Cabir (ra) dedi ki, Rasulüllah (sav)’ ın bu sözü üzerine cemaat tekbir aldı ve sesli ağladılar. Bunun üzerine Rasulüllah (sav) ‘Bu halifelerin hepsi kureyş' ten olacak’ buyurdu: Müslim; 1821, Ebu Davud; 4280,

O’ nun ahlakı Kur’ andı: Müslüm; misafirun 139,

O senin, sende onun balcağızından tatmadıkça: Buhari; libas 6, Darimi; talak 49, Nesei; talak 9, İbn Mace; talak 32,

O şeytan sizi kendi dostlarıyla korkutuyor: Ali İmran; 175,

O, bir nurdur nasıl goreyim: Müslüm; 178,

O kendi hevasından konuşmaz: Necm; 3-4,

O Rahman arşa istiva etti: Taha; 5,

O uyumaz: Müslüm 179,

Of, üf bile deme: İsra; 23, Enbiya; 67, Ahkaf; 17,

Oğluna emret karısını boşasın: Ebu Davud; 2179, Müslüm; 1471, İbn Mace; 2019,

Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar: Buhari; 11c. 5151, Tirmizi; 2283,

Omuzları birleştirin namazda: Ebu Davud; 662, Buhari;

On alamet olamadan kıyamet kopmayacak: Müslüm; 157, 2901, Ebu Davud; 4311, Tirmizi; 2274, İbn Mace; 4041, 4068,

On iki rekat sünnet kılana: İbn Mace; 1140,

On kişi bir deve, yedi kişi bir inek kurban ettik: Nesei; 4370,

On sekiz gün kıyıya vuran balinanın etini yedik: Nesei; 4330,

On şey fıtrattandır: Nesei; 5008,

Ona bak çünkü anlaşabilmeniz için birbirinizi sevebilmeniz için bu şarttır: Nesei; 3220,

Ona indirilen bu kitabta recm ayeti vardı: Müslüm; 1691,

Onbeş yaşına girenleri mükellef sayın: Abdurrezzak; 9717, Şafi Umm; 3/79, 7/312, İbn Sa’ad 4/143, Müslüm, imare 91, Ebu Davud; 2957, 4406, Tirmizi; 1375, Nesei; talak 20, İbn Mace; 2543,

On bir kadının kocalarını övmesi: Müslüm; 2448, Buhari;

On emir: Tirmizi; 3351,

On iki halifenin hepisi kureyşten olacak: Tirmizi; 2323,

Onlar Allah’ ı sever gibi eşleriniseverler: Bakara; 165,

Onlar bilmiyorlar Ya Rabbi, kavmimi affet; İbn Mace; 4025,

Onlar dünyanın değersiz metaına dinlerini satarlar: Tirmizi; 2291,

Onlar hallerini değiştirmedikçe Allah değiştirmez: Rad; 11,

Onlar için dünya hayatında müjde vardır: Tirmizi; 3303, Yunus; 64,

Onlar keler deliğine girse: Müslüm; 2669,

Onlar ki, iman ettiler imanlarına zülüm bulaştırmadılar: Maide; 82, Lokman; 13, Tirmizi; 3261,

Onların arasında Allah’ ın indirdiği ile hükmet: Maide; 48,
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət