Ana səhifə

Gemi sağlik resmi kanunu uygulama yönetmeliĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2548 10. 11. 1981


Yüklə 216.07 Kb.
səhifə4/4
tarix26.06.2016
ölçüsü216.07 Kb.
1   2   3   4

SÖZLEŞME


Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile ..........................................................

........................................ Acenteliği arasında aşağıda yazılı koşullar içinde sözleşme akdedilmiştir.

Bu Sözleşmede geçen "HSSGM" rumuzu "Hudut ve Sahiller Sağlık genel Müdürlüğü'nü ifade eder.

Madde 1 HSSGM, boğazlardan geçecek gemilerin Gemi Sağlık Resmi Yasası gereğince tahakkuk edecek Sağlık resimlerini, Çanakkale ve Büyükdere Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri aracılığıyla, aşağıda yazılı koşullar içinde, acenteliğe bağlı gemi kaptanları tarafından verilecek bonolar ile alır.

Madde 2 Bono tutarları acenteliklere bir ihbarname ile bildirilir. Bono tutarların ihbarnamenin tebliğ gününden itibaren ÛÇ GÜN içinde ve saat (14)'e kadar HSSGM veznesine nakden ödenmesi zorunludur. Bu üç günlük sürenin sonu resmi tatil gününe rastlarsa süre, tatil gün veya günlerinin bitiminden itibaren BİR GÜN daha uzar ve bu günü izleyen ilk iş günü bono bedelleri derhal ödenir.

Madde 3 Nedeni ne olursa olsun, üç gün içinde ödenmeyen bono bedelleri, geçen her gün için % 1 gecikme zammı eklenerek tahsil olunur.

Madde 4 Üçüncü maddede gösterilen zamanın en çoğu (12) gündür. Bono bedelleriyle (12) günlük gecikme zammı, ihbarnamenin tebliğ gününden itibaren (15) gün içinde ödenmediği takdirde itiraza yer kalmadan sözleşme bozulur ve bono kabul edilmemesi hususu yukarıda adı geçen merkezlere bildirilir.

Madde 5 Hükümlerine uyulmaması nedeniyle bu sözleşme bozulursa HSSGM (Üç ay) süreyle acenteliklerle yeniden sözleşme yapmaz.

Madde 6 Bu sözleşme gereğince her acentelik, kendi üzerine verilecek bonolarını kabul edeceği gemilerin bayrak ve adlarını, sözleşmeye bağlayacağı tasdikli bir liste ile bildirilecektir.

Bu listede yazılı gemilerden bir veya bir kaçı acentelikten ayrıldığında ya da başka gemilerin acenteliğe bağlanması halinde, çıkarılan veya listeye yeniden konulması istenilen gemilerin kara sularımıza girmeden en az yirmi dört saat önce adlan acentesi tarafından noterlik aracılığıyla HSSG' ye bildirilir.

Madde 7 Bu sözleşmenin iki ve üçüncü maddelerin güvencesi olarak HSSGM Bütçe Dairesi Başkanlığı veznesine ............................................................... liralık ....................... teminat verilmiştir.

Bonolu işlem çoğaldığı takdirde HSSGM'ce görülecek lüzum üzerine bu miktar çoğaltılabilir.

Madde 8 Mali ya da İdari nedenlerle HSSGM, acenteliğe önceden haber vermek koşuluyla bu sözleşmeyi bozabilir.

Madde 9 5 ve 8. maddeler gereğince bu sözleşme bozulduğu takdirde, bozulduğu güne kadar ödenmesi gereken bono tutarlarıyla geçmiş günlere ait (% 1 gecikme zamları, ayrıca hüküm alınmasına gerek kalmadan, teminattan mahsup edilerek teminat fazlası geri verilir. Teminat tutarı, ödenmesi gereken borca yetmezse, HSSGM bu alacağı, imtiyazlı borçlardan sayarak, 6183 sayılı Yasa hükümlerine göre derhal tahsil eder. Bunun için hiçbir itiraz öne sürülemez.

Madde 10 Hükümlerine göre hareket olunduğu takdirde işbu sözleşme süresi (ÜÇ YIL)' dır. Bu süre bittikten sonra sözleşme, kendiliğinden bozulmuş sayılır ve gerekirse yeniden yapılır.

Madde 11 Bu sözleşme hükümlerinin uygulanması için, ayrıca mahkemeden hüküm alınmasına gerek olmadığını iki taraf kabul ederek üç nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

ACENTE

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel MüdürlüğüEK - 9..................................

/ / 19

Kontrol


No: 087002

Sıra No.


Lira

Livre Turque

Turkish Liras

........................................................................... Acentalığına

İşbu bono karşılığında ........................ tonluk ...................................................................................

Vapuru için yukarıda yazılı olan ......................................................................... lirayı

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü emrine ödeyiniz

.............................................. vapur kaptanı

A vue vuelllez payez âl’ordre de la Direction Generale du Service Sanitaire des Coles et des Frontieres la somme

De Livre Turque ................................................................ comme taxe ...................................................................

Du S/S ................................................................. Le Capitaine du S/S ..........................................................

In raturn to this bill pay .................................................. Turkish liras to the General Direction of Frontier

And Coasial Sanitaroy Affairs for the ship named .................................... and weighed .......................... tonnages

Bonoyu tanzim eden Master of the ship ....................................

Memurun İmzası


EK - 10

T.C.


MALİYE VE GÜMRÜK CİLT No: 224375

BAKANLIĞI TESLİMAT MÜZEKKERESİ

LİRA

YAPRAK No : 2Teslim ettiren saymanlığın adı : .............................................................................................................................

Teslim edilecek bankanın adı : .............................................................................................................................

Kim tarafından teslim edileceği : .............................................................................................................................

Yukarıda yazılı (*) ........................................................................................................................ Liranın

Cari hesabımıza matlup kaydını rica ederim. / / 19

Sayman


Saymanlığı

Hesabına tahsil ediniz. / / 19

Malsandığı T.C. Ziraat Bankası

Alındı : .......................... sırasına kaydolundu. / / 19Veznedar

(Bankada kalacak nüsha)
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət