Ana səhifə

Dialektoloģijas un toponīmikas kabineta materiāli


Yüklə 135.09 Kb.
səhifə5/9
tarix24.06.2016
ölçüsü135.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

L


 1. Bērziņa Aisma. Lādes lauksaimniecības leksika. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1968.

 2. Lietauiete Dzintra. Lādes vietvārdi. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1968.

 3. Jēkabsone Ineta. Lādzenes vietvārdi. K. d. zin. vad. S. Veinberga. 1986.

 4. Vircavniece Alda. Laidzes izloksne. K. d. zin. vad. J. Kušķis. 1968.

 5. Puncule S. Morfoloģija Latgales izloksnēs. Kart.

 6. Vilemsone Māra. Aizguvumi no slāvu valodām dažu Latgales izlokšņu leksikā . Konk. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1979.

 7. Lisnere Līga. Lauberes izloksnes frazeoloģismi. D. d. zin. vad. S. Veinberga.1990.

 8. Lisnere Līga. Lauberes izloksnes frazeoloģismi. Piel. (d. d.). zin. vad. S. Veinberga.1990.

 9. Rimšēviča Līga. Lauberes vietvārdi. K. d. zin. vad. S. Veinberga.1988.

 10. Pierhuroviča J. Lauberes apdzīvoto vietu nosaukumi. K. d. zin. vad. S. Veinberga.1986.

 11. Vidžupe Iveta. Lauberes neapdzīvoto vietu nosaukumi. K. d. zin. vad. S. Veinberga.1986.

 12. Zemesarāja Aija. Laucienes izloksnes leksika. D. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1980.

 13. Gedrovica Aija. Laucienes izloksnes leksika. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1979.

 14. Zemesarāja Aija. Laucienes izloksnes leksika. Kart. (d. d.) zin. vad. M. Rudzīte. 1980.

 15. Ozola Rasma. Laucienes izloksnes apraksts. K. d. zin. vad. P. Kļaviņš. 1950.

 16. Gedrovica Aija. Laucienes izloksnes leksika Eiropas lingvistiskajam atlantam. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1978.

 17. Šmite Ieva. Laucienes pagasta vietvārdi. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1989.

 18. Eikone V. Stendes pagasta Laucnieku novada vietvārdi. K. d. zin. vad. S. Veinberga.1985.

 19. Leite G. Launkalnes pagasta vietvārdi. K. d. zin. vad. S. Veinberga.1992.

 20. Kovtuna Ligita. Ar zemkopību saistītā leksika Launkalnē. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1975.

 21. Auziņa Ginta. Saimniecības trauku, rīku un to detaļu nosaukumi Lazdonas izloksnē. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1975.

 22. Medene Maija. Lazdonas un Praulienas izlokšņu deklinācija. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1961.

 23. Medene Maija. Lazdonas un Praulienas izloksnes sintakse. D. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1962.

 24. Medene Maija. Lazdonas un Praulienas izloksnes sintakse. Kart. (d. d.) 2. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1962.

 25. Vīduša I. Lazdonas un Praulienas vietvārdi. D. d. zin. vad. J. Kušķis.1992.

 26. Lēdmanes pagasta kartotēka. (bez autora, gada)

 27. Lēdmanes un Krapes pagasts. (bez aut., gada)

 28. Ozoliņa Olga. Lejasciemiešu izloksnes apraksts. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1955.

 29. Zūkere Lita. Lejasciema izloksnes fonētiskās īpatnības. K. d. zin. vad. J. Kušķis. 1975.

 30. Vanadziņa Rudīte. Lenču izloksnes īpatnējo tematisko verbu tagadnes formas. K. d. zin. vad. J. Kušķis. 1982.

 31. Buraka Edīte. Lēdurgas izloksnes fonētika. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1962.

 32. Liepiņa Māra. Aizguvumi un dialekti Vidzemes lībiskajā dialektā “latviešu tautas ticējumu” II un III sēj. 1964.

 33. Indāne Daina. Aizguvumi lībiskajās izloksnēs. Sem. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1961./62.

 34. Mataite Irēne. Lībiskā dialekta leksika “ Latviešu tautas ticējumu” I un IV sēj. Sem. d. zin. vad. J. Kušķis. 1964.

 35. Gaile Līvija. Līdzskaņu zudums lībiskajā dialektā. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1967.

 36. Paegle Ingrīda. Patskaņu pārskaņa lībiskajā dialektā. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1967.

 37. Viduce Rita. Vietu vārdi ar o, resp., o~ saknē Vidzemes lībiskajās izloksnēs. Ref. zin. vad. M. Rudzīte. (bez gada)

 38. Grudulis O. Vārdu darināšana lībiskajā dialektā. Sem. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1962.

 39. Matesoviča Z. Vietvārdi Lielvārdes novadā. B. d. zin. vad. J. Kušķis. 1997.

 40. Reinsone L. Lielvārdes pagasta vietvārdi. K. d. zin. vad. Ž. Grauds. 1949.

 41. Lielvārdes toponīmi. Kartotēka. 1976. (bez autora)

 42. Baiža Līga. Liepas māju vārdi. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1965.

 43. Caune Ilona. Liepājas un Papes ezeru zvejnieku leksika. Pr. (k. d.). zin. vad. M. Rudzīte. 1969.

 44. Lauze L. Liepājas ielu nosaukumi. D. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1991.

 45. Opāla Valija. Liepnas izloksnes apraksts. K. d. zin. vad. O. Vilāns. 1951.

 46. Žilde Gunta. Liepnas izloksnes fonētika. K. d. zin. vad. L. Leikuma. 1989.

 47. Veinberga Silvija. Līgatnes izloksnes leksikas un morfoloģijas analīze. Sem. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1965.

 48. Veinberga Silvija. Līgatnes izloksnes fonētika. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1966.

 49. Veinberga Silvija. Vārdu darināšana Līgatnes izloksnē. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1967.

 50. Veinberga Silvija. Vārdu darināšana Līgatnes izloksnē. Kart.(k. d.) zin. vad. M. Rudzīte. 1967.

 51. Veinberga Silvija. Līgatnes vietvārdi. Kart. (d. d.). I. zin. vad. M. Rudzīte. 1968.

 52. Veinberga Silvija. Līgatnes vietvārdi. D. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1968.

 53. Veinberga Silvija. Līgatnes vietvārdi. Kart. (d. d.). II. zin. vad. M. Rudzīte. 1968.

 54. Grovēne Monika. Priekšmetu nosaukumi Līksnas izloksnē. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1962.

 55. Jonina. M. Līksnas izloksnes leksika. Kart. (3 mapītes)

 56. Dzintare Berta. Līksnas pagasta izloksnes aprksts. K. d. 1949.

 57. Linarte Baiba. Limbažu izloksnes fonētikas attīstība. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1967.

 58. Kubuliņa Zelma. Litenes izloksnes fonētika. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1954.

 59. Kubuliņa Zelma. Litenes izloksnes leksika un frazeoloģija. D. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1954.

 60. Dimante Ināra. Leksika Līvānu izloksnē. Piel. (d. d.) zin. vad. M. Rudzīte. 1971.

 61. Dimante Ināra. Zemkopības leksika Līvānu izloksnē. zin. vad. M. Rudzīte.

 62. Eglīte Paulīna. Līvānu izloksnes leksika. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1965. (2 eksemplāri)

 63. Penega Laura. Līvānu leksika. D. d. zin. vad. J. Kušķis. 1985. (2 eksemplāri)

 64. Penega Laura. Līvānu leksika. Kart. (d. d.) zin. vad. J. Kušķis. 1985.

 65. Rudzāte Ina. Biškopības leksika Līvānu izloksnē. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1975.

 66. Rudzāte Ina. Leksika Līvānu izloksnē. Piel. (d. d.) zin. vad. M. Rudzīte. 1977.

 67. Rudzāte Ina. Leksika Līvānu izloksnē. D. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1977.

 68. Vucena A. Līvānu izloksnes apraksts. K. d. zin. vad. O. Vilāns. 1952.

 69. Rauchvārgers Eižens. Vietvārdi Lizumā. K. d. zin. vad. O. Vilāns. 1952.

 70. Birziņa Laura. Vietvārdi Lubānas pilsētā. K. d. zin. vad. J. Kušķis. 1996.

 71. Žvagiņa Ieva. Lubānas vietvārdi. Kart. 1982.

 72. Žvagiņa Ieva. Lubānas vietvārdi. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1983.

 73. Leitāne S. Lopkopības leksika Ludzas izloksnē. K. d. zin. vad. J. Kušķis. 1974.

 74. Dundure Iveta. Ar apģērba darināšanu saistītā leksika Lutriņos. K. d. zin. vad. J. Kušķis. 1972.

 75. Dundure Iveta. Ar lopkopību saistītā leksika Lutriņos. Kon. d. zin. vad J. Kušķis. 1973.

 76. Dundure Iveta. Leksika Lutriņos. D. d. zin. vad J. Kušķis. 1974.

 77. Dundure Iveta. Leksika Lutriņos. Kart. (d. d.) zin. vad J. Kušķis. 1974.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət