Ana səhifə

Dialektoloģijas un toponīmikas kabineta materiāli


Yüklə 135.09 Kb.
səhifə4/9
tarix24.06.2016
ölçüsü135.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

I


 1. Baltiņa Līga. Ar zemkopību saistītā leksika Idū. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1970.

 2. Ječa A. Ilūkstes apriņķa tautas teiku valoda. Zin. vad. Grīsle. 1952.

 3. Saulriets J. Kāda Ilūkstes pasaku teicēja. D. d. 1950.

 4. Jurģīte Lilija. Leksika Izvaltā. D. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1976.

 5. Leikuma Vija. Izvaltas vietvārdi. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1967.

 6. Leikuma Vija. Izvaltas vietvārdi. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1969.

 7. Leikuma Vija. Mantotā zemkopības leksika Izvaltā. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1971.

 8. Leikuma Lidija. Cilvēku savstarpējo attiecību atspoguļojums Izvaltas izloksnē. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1976.

 9. Leikuma Lidija. Izvaltas izloksnes leksika “Eiropas lingvistiskajam atlantam”. K. d., piel. zin. vad. M. Rudzīte. 1977.

 10. Leikuma Lidija. Leksika Izvaltas izloksnē. D. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1978.

 11. Murāne Anastāsija. Izvaltas izloksnes fonētika. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1962.

 12. Ozoliņa A. Izvaltas izloksnes materiāli. Kart.

 13. Sargūne Lilija. Ar zemkopības darbarīku nosaukumiem saistītā leksika Izvaltā. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1975.

J


 1. Granta A. Jasmuižas morfoloģiskās un leksiskās īpatnības. Sem. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1967.

 2. Leile Loreta. Ar aušanu saistītā leksika Jasmuižas “Litinišķos”.c K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1974.

 3. Gailīte Lauma. Jaunalūksnes ciema izloksnes apraksts. K. d. zin. vad. Kļaviņš. 1950.

 4. Dubre-Dobre Daina. Jaunannas pagasts. Kontr. d. speckursā. 1992./93.

 5. Kārkliņa Dzidra. Jaungulbenes izloksnes leksika.. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1958. (2 eksemplāri)

 6. Kārkliņa Dzidra. Deklinācija un konjugācija Jaungulbenes izloksnē. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1959.

 7. Kārkliņa Dzidra. Jaungulbenes izloksnes fonētika. D. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1960.

 8. Cipule Ināra. Jaunkalsnavas vietvārdi. Kartotēka. D. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1973.

 9. Cipule Ināra. Jaunkalsnavas vietvārdi. D. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1973.

 10. Amoliņa Ruta. Jaunlaicenes apdzīvoto vietu vārdi. Sem. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1964.

 11. Amoliņa Ruta. Jaunlaicenes neapdzīvoto vietu vārdi. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1964.

 12. Bormane Ruta. Jaunlaicenes izloksnes morfoloģija. Kart. (d. d.). zin. vad. M. Rudzīte. 1966.

 13. Bormane Ruta. Jaunlaicenes izloksnes morfoloģija. D. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1966.

 14. Irša Rasma. Jaunpiebalgas izloksnes leksika. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1960.

 15. Irša Rasma. Jaunpiebalgas izloksnes fonētika. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1962.

 16. Irša Rasma. Jaunpiebalgas izloksnes fonētika un morfoloģija. Piel. (d. d.) 3.s. zin. vad. M. Rudzīte. 1963.

 17. Irša Rasma. Jaunpiebalgas izloksnes fonētika un morfoloģija. D. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1963.

 18. Krastiņa I. Leksika Jaunpiebalgā. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1978.

 19. Prīse Iga. Jaunpiebalgas vietvārdi. D. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1973.

 20. Zakss Laimonis. Jaunpils izloksnes morfoloģija. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1960.

 21. Zālīte Dzintra. Vietvārdi Jaunraunā. K. d. zin. vad. J. Kušķis. 1973.

 22. Jansone Ilga. Mājvārdi Jaunrozē. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1980.

 23. Sūre Lija. Jaunrozes izloksnes vokālisms. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1974.

 24. Luste Ilze. Ar apģērba gatavošanu saistitā leksika Jaunvālē. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1970.

 25. Gāle Uldis. Jelgavas pilsētvide 20. gs. ielu nosaukumos. Iesk. d.

 26. Driķe Līga. Jēkabnieku īpatnā leksika P. Šmita “Latviešu pasakās un teikās”. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1976.

 27. Lāce Antra. Jeru izloksnes leksika. D. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1972.

 28. Lāce Antra. Jeru izloksnes leksika. Piel. (d. d.) 1.s. zin. vad. M. Rudzīte. 1972.

 29. Lāce Antra. Jeru izloksnes leksika. Piel. (d. d.) 2.s. zin. vad. M. Rudzīte. 1972.

 30. Lāce Antra. Jeru izloksnes leksika. Piel. (d. d.) 3.s. zin. vad. M. Rudzīte. 1972.

 31. Pīlaine Antra. Jeru izloksnes lopkopības leksika. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1968.

 32. Pīlaine Antra. Jeru izloksnes zemkopības leksika. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1969.

 33. Sproģe Laila. Vietvārdi Jercēnu ciemā. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1980.

 34. Sproģe Laila. Vietvārdi Jercēnu ciemā. Kart. (k. d.). zin. vad. M. Rudzīte. 1980.

K


 1. Elerte E. Kabiles izloksnes leksika. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1957.

 2. Leja Austra. Zemkopības leksika Kalētu izloksnē. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1965.

 3. Leja Austra. Mājsaimniecības leksika Kalētu izloksnē. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1966.

 4. Leja Austra. Kalētu izloksnes leksika. D. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1967. (2 eksemplāri)

 5. Leja Austra. Kalētu izloksnes leksika. Piel. (d. d.). zin. vad. M. Rudzīte. 1967.

 6. Berkolde Sarmīte. Materiāli Eiropas lingvistiskajam atlantam. (Kalncempju pagasta Kalnmuižas izloksne.) D. d. zin. vad. Dz. Paegle. 1981.

 7. Berkolde Sarmīte. Materiāli Eiropas lingvistiskajam atlantam. (Kalncempju pagasta Kalnmuižas izloksne.) Kart. (d. d.) zin. vad. Dz. Paegle. 1981.

 8. Baika Veronika. Aizguvumi Kalupes izloksnē. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1968.

 9. Cipule Ināra. Vecsaimniecību nosaukumi Kalsnavā. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1973.

 10. Cipule Ināra. Jaunsaimniecību nosaukumi Kalsnavā. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1973.

 11. Gailīte T. Ēdienu atavošanas leksika Kalsnavā. K. d. zin. vad. J. Kušķis. 1973.

 12. Korņeva Antra. Madonas apriņķa Kalsnavas pagasts.

 13. Lediņa Sarma. Kalsnavas izloksne. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1985.

 14. Ivbule Inese. Dzīvnieku un putnu nosaukumi Kalupes izloksnē. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1982.

 15. Lākute Inese. Kalupes novada toponīmi un hidronīmi. K. d. zin. vad. J. Kušķis. 1981.

 16. Lākute Inese. Kalupes novada toponīmi un hidronīmi. K. d. turpin. zin. vad. J. Kušķis. 1982.

 17. Lākute Inese. Kalupes novada toponīmi un hidronīmi. K. d. turpin. zin. vad. J. Kušķis. 1984.

 18. Lākute Inese. Kalupes novada toponīmi un hidronīmi. D. d. zin. vad. J. Kušķis. 1985.

 19. Lazda Ērika. Darbības vārda īstenības izteiksmes vienkāršo laiku formas Kalupes izloksnē. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1972.

 20. Lazdāne Janīna. Apvidus vārdi un aizguvumi Kalupes un Vārkavas izloksnēs. Semin. d. zin. vad. J. Kušķis. 1964.

 21. Lazdāne Janīna. Zemkopības leksika Kalupes izloksnē. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1965.

 22. Pūtelis Aldis. Kalvenes mūsdienu izloksnes īpatnības. K. d. 1984.

 23. Grīnberga Zaiga. Leksika Kārļos. Dial. pr. 1972.

 24. Čulča Irēna. Ar apģērba gatavošanu saistītā leksika Kārsavā. Konk. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1971.

 25. Čulča Irēna. Ar apģērba gatavošanu saistītā leksika Kārsavā. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1972.

 26. Čulča Irēna. Kārsavas izloksnes fonētika un morfoloģija. D. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1973.

 27. Lisovska Janīna. Refleksīvo darbības vārdu darināšana Kārsavas izloksnē. K. d. zin. vad. L. Leikuma. 1986.

 28. Lisovska Iveta. Priedēkļverbi augšzemnieku dialekta Kārsavas izloksnē. K. d. zin. vad. L. Leikuma. 1986.

 29. Nagle Lūcija. Kārsavas izloksnes frazeoloģija. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1964.

 30. Nagle Lūcija. Kārsavas izloksnes frazeoloģija. Kart. (k. d.). zin. vad. M. Rudzīte. 1964.

 31. Nagle Lūcija. Lopkopības leksika Kārsavas izloksnē. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1965.

 32. Nagle Lūcija. Slāvismi Kārsavas izloksnē. D. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1966.

 33. Rancāne S. Darbības vārds Kārsavas izloksnē. K. d. zin. vad. L. Leikuma. 1998.

 34. Rancāne S. Darbības vārds Kārsavas izloksnē. B. d. zin. vad. L. Leikuma. 1999.

 35. Lāce Ella. Karvas izloksnes leksika un sintakse. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1954.

 36. Lāce Ella. Karvas izloksnes fonētika un morfoloģija. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1955.

 37. Skumbiņa V. Kastrānes un Vatrānes vietvārdi. D. d. zin. vad. S. Veinberga. 1986.

 38. Lapiņu Inese. Kauguru vietvārdi. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1978.

 39. Lapiņu Inese. Kauguru vietvārdi. Kartotēka. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1978.

 40. Oziša Ilga. Ar lopkopību saistītā leksika Kaunatas izloksnē. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1975.

 41. Oziša Ilga. Zemkopības leksika Kaunatas novadā. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1976.

 42. Oziša Ilga. Kaunatas izloksnes leksika. D. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1977.

 43. Ribaka Anna. Fonētiskās īpatnības Kaunates izloksnē. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1970.

 44. Bumbiere Ingrīda. Ar augiem saistītā leksika Kazdangas ciemā izloksnē. K. d. zin. vad. S. Veinberga. 1978.

 45. Kronberga Zanda. Kazdangas vietvārdi. K. d. zin. vad. M. Birzniece. 1989.

 46. Mežsēta Māra. Ar apģērba darināšanu saistītā leksika Kazdangā. K. d. zin. vad. J. Kušķis. 1972.

 47. Jansone M. Kocēnu pagasta vietvārdi. D. d. zin. vad. S. Veinberga. 1991.

 48. Jansone M. Kocēnu pagasta vietvārdi. Piel. (d. d.). zin. vad. S. Veinberga. 1991.

 49. Magone Ivonna. Kokneses pagasta vietvārdi. K. d. zin. vad. S. Veinberga. 1992.

 50. Znota Beata. Kosas pagasta vietvārdi. B. d. Kart. zin. vad. S. Veinberga. 1994.

 51. Dimdāns Valdis. Aizguvumi no citām valodām Krapē, Lēdmanē, Vērenē, Skrīveros, Viskālē un Zādzenē. Sem. d. zin. vad. J. Kušķis.

 52. Čužāne Valentīna. Darbības vārda tagadnes formas Krāslavas izloksnē. K. d. zin. vad. L. Leikuma. 1987.

 53. Čužāne Valentīna. Darbības vārda pagātnes formas Krāslavas izloksnē. K. d. zin. vad. L. Leikuma. 1988.

 54. Panteļejeva Lidija. Kraukļu izloksnes vokālisms un konsonantisms. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1962.

 55. Panteļejeva Lidija. Kraukļu izloksnes morfoloģija. D. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1963.

 56. Panteļejeva Lidija. Kraukļu izloksnes morfoloģija. Piel. (d. d.). zin. vad. M. Rudzīte. 1963.

 57. Megne Valija. Kuldīgas izloksnes leksika. D. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1957.

 58. Rumberga Austra. Ar ēdienu gatavošanu saistītā leksika Kuldīgas izloksnē. K. d. zin. vad. J. Kušķis. 1974.

 59. Smirnova Aleksandra. Putnu, dzīvnieku un augu nosaukumi Kurmenes un Tomes apdzīvoto vietu vārdos. Sem. d. zin. vad. J. Kušķis. 1964.

 60. Gāliņš Harijs. Aizguvumi kursiskajās izloksnēs no nebaltu valodām. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1957.

 61. Straupeniece Irēna. Kursismi latviešu valodā. K. d. zin. vad. O. Vilāns. 1952.

 62. Gāliņš Harijs. Kurzemes zvejnieku profesionālā leksika. D. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1958.

 63. Laukmane L. Kurzemes novadu leksikas raksturojums. B. d. zin.vad. J. Kušķis. 2000.

 64. Romane Inese. Kurzemes apvidvārdi Brasches darbā “Kā Paleijas Jahnis buhschanu kohpis” (1844.) K. d. zin. vad. J. Kušķis. 1982.

 65. Zuze Zaiga. Kurzemes vietvārdi. Kart. (d. d.) zin.vad. M. Rudzīte. 1981.

 66. Zuze Zaiga. Kurzemes vietvārdi LPSR ZA valodas un literatūras institūta folkloras sektora materiālos. Kart. 1. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1982.

 67. Zuze Zaiga. Kurzemes vietvārdi. Kart. 2. d. zin.vad. M. Rudzīte. 1982.

 68. Zuze Zaiga. Kurzemes vietvārdi LPSR ZA valoas un literatūras institūta folkloras sektora materiālos. D. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1982.

 69. Dorbe Rota. Fonēmas šauro e, ē un plato e, ē lietošana Kurzemes lībiskajās izloksnēs. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1962.

 70. Lasmane Rota. Fonēmas šauro e, ē un plato e, ē lietošana Kurzemes lībiskajās izloksnēs. D. d. zin.vad. M. Rudzīte. 1963.

 71. Zalužinska Feodosija. Vecie māju nosaukumi Ķeipenes ciemā. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1968.

 72. Bodniece Inga. Krapes vietvārdi. K. d. zin. vad. S. Veinberga.1990.

 73. Jākabsone I. Krapes un Viskāļu vietvārdi. D. d. zin. vad. S. Veinberga.1992.

 74. Jākabsone I. Krapes un Viskāļu vietvārdi. Kart.(d. d.) zin. vad. S. Veinberga.1992.

 75. Berkovska Līga. Mājsaimniecības leksika Kusā, Oļos un Cesvainē. Pr. 1979.

 76. Liepiņa Līga. Ķeipenes vietvārdi. K. d. zin. vad. S. Veinberga.1985.

 77. Dinsberga Ingūna. Ķeipenes vietvārdi. K. d. zin. vad. S. Veinberga.1985.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət