Ana səhifə

Dialektoloģijas un toponīmikas kabineta materiāli


Yüklə 135.09 Kb.
səhifə3/9
tarix24.06.2016
ölçüsü135.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

C


 1. Kilevica Linda. Ceraukstes vietvārdi. K. d. zin. vad. S. Veinberga. 1991.

 2. Bētiņa Gunta. Apdzīvoto vietu nosaukumi Cērē. K. d. zin. vad. M. Rudzīte.1965.

 3. Celma Silvija. Cēsu izloksnes zemkopības leksika. K. d. zin. vad. M. Rudzīte.1965.

 4. Semule I. Cēsu pils pagasta un Priekuļu pagasta vietvārdi. K. d. zin. vad. S. Veinberga. 1991.

 5. Sproģe Laila. Bijušā Cēsu aprinķa vietvārdi, kam nav atbilstošu sugas vārdu latviešu valodā. K. d. zin. vad. M. Rudzīte.1981.

 6. Vanaga Baiba. Dzīvnieku nosaukumi kā vietvārdi Cēsu un Rīgas rajonā. Sem. d. zin. vad. J. Kušķis. 1964.

 7. Proško Leontīne. Ludzas rajona Ciblas ciema Franopoles novada leksika. K. d. zin. vad. M. Rudzīte.1954.

 8. Kairiše Vīlhelmīne. Cirmas ciema izloksnes apraksts. K. d. zin. vad. P. Kļaviņš.1950.

 9. Kairiše Vīlhelmīne. Ludzas rajona Cirmas ciema izloksnes apraksts. D. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1956.

D


 1. Geka Staņislava. Dagdas izloksnes leksika. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1958.

 2. Geka Staņislava. Saikļi un partikulas Dagdas izloksnē. K. d. zin. vad. M. Rudzīte.1959.

 3. Geka Staņislava. Dagdas izloksnes fonētika. D. d. zin. vad. M. Rudzīte.1960.

 4. Blimberga Laima. Daugmales mājvārdi. K. d. zin. vad. M. Rudzīte.1967.

 5. Indāne Daina. Dignājas izloksnes leksika. D. d. zin. vad. M. Rudzīte.1964.

 6. Indāne Daina. Dignājas izloksnes leksika. (2.s.) D. d. zin. vad. M. Rudzīte.1964.

 7. Zemture Dzintra. Ar mājsaimniecību saistītā leksika Dignājas apvidū. K. d. zin. vad. J. Kušķis. 1975.

 8. Dignājas vietvārdi. Kartotēka. (bez autora un gada)

 9. Lezdiņa Antra. Dikļi. Iesk. d. 1990.

 10. Anspaka Anita. Drabešu ciems. Dialektoloģijas pr. 1979.

 11. Burbe Daiga. Drabešu ciems. Dialektoloģijas pr. 1979.

 12. Vītola Guna. Drabešu ciems. Dialektoloģijas pr. 1979.

 13. Zuze Zaiga. Vietvārdi Drabešu ciemā. K. d. zin. vad. M. Rudzīte.1980.

 14. Riokinska Sandra. Augšzemnieku dialekta Dricēnu izloksnes darbības vārdu tagadnes formas. K. d. zin. vad. L. Leikuma. 1986.

 15. Nedēļa Ausma. Drustu vietvārdi. K. d. zin. vad. J. Kušķis. 1972.

 16. Kangīzere Vita. Dunalkas izloksnes leksika latviešu dialektu atlantam. K. d. zin. vad. M. Rudzīte.1978.

 17. Lielāmure Signe. Dunalkas un Rāvas pagastu vietvārdi. D. d. zin. vad. J. Kušķis.1994.

 18. Diāna Siliņa. Leksiskie dialektismi Dundagas izloksnē. Konk. d. zin. vad. M. Rudzīte.1985.

 19. Hofmane Gita. Dundagas izloksnes atspoguļojums Ernesta Dinsberģa daiļradē. Konk. d. zin. vad. M. Rudzīte.1985.

 20. Hofmane Gita. Leksika Dundagas izloksnē. Konk. d. 1987.

 21. Mieze Silvija. Duntes zvejniecības leksika. K. d. zin. vad. M. Rudzīte.1965.

 22. Inte Gunta. Leksika Durbes izloksnē. Kart. (d. d.). zin. vad. J. Kušķis.1979.

 23. Inte Gunta. Leksika Durbes izloksnē. D. d. zin. vad. J. Kušķis. 1979.

 24. Inte Gunta. Ar vērpšanu un aušanu saistītā leksika Durbes izloksnē. K. d. zin. vad. J. Kušķis. 1975.

 25. Valdmane Anda. Dzērbenes vietu vārdi. Kartotēka. K. d. zin. vad. M. Rudzīte.1988.

 26. Valdmane Anda. Dzērbenes vietu vārdi. Konk. d. zin. vad. M. Rudzīte.1988.

 27. Valdmane Anda. Dzērbenes vietu vārdi. K. d. zin. vad. M. Rudzīte.1989.

 28. Valdmane Anda. Dzērbenes vietvārdi. D. d. zin. vad. M. Rudzīte.1990.

 29. Zeļģe Evelīna. Tukuma rajona, Džūkste. Speckurss latv. val. 1991.

E


 1. Liparte Evija. Substantīvu formas Engures un Dzirciema izloksnē. B. d. zin. vad. M. Rudzīte.1994. (2 eksemplāri)

 2. Jakuška Sarmīte. Zvejniecības leksika Engurē. K. d. zin. vad. J. Kušķis. 1973.

 3. Priekele Zinaīda. Verba formas Ezernieku izloksnē. K. d. zin. vad. M. Rudzīte.1970.

 4. Priekele Zinaīda. Atvasinājumi ar piedēkļiem Ezerniekos. Kart. (d. d.). zin. vad. M. Rudzīte.1971.

 5. Priekele Zinaīda. Atvasinājumi ar piedēkļiem Ezerniekos. D. d. zin. vad. M. Rudzīte.1971.

 6. Staņislava Liene. Ezernieku izloksnes mājsaimniecības leksika. K. d. zin. vad. M. Rudzīte.1961.

 7. Plūmane Inese. Lauku sētas raksturojums Ēdoles izloksnē. Kartotēka. K. d. zin. vad. J. Kušķis. 1981.

 8. Plūmane Inese. Lauku sētas raksturojums Ēdoles izloksnē. K. d. zin. vad. J. Kušķis. 1981.

 9. Plūmane Inese. Augu nosaukumi Ēdoles izloksnē. K. d. zin. vad. J. Kušķis. 1982.

 10. Plūmane Inese. Leksika Ēdoles izloksnē. D. d. zin. vad. J. Kušķis. 1983.

 11. Ginote Dace. Ērberģes vietu vārdi. 1987.

 12. Antone Inta. Amatniecības leksika Ērgļu izloksnē. K. d. zin. vad. J. Kušķis. 1972.

 13. Bagdanova Ligita. Ērgļu izloksnes atspoguļojums Rūdolfa Blaumaņa darbos. K. d. zin. vad. M. Rudzīte.1970.

 14. Bagdanova Ligita. Ērgļu izloksnes atspoguļojums Rūdolfa Blaumaņa darbos. Piel. (k. d.). zin. vad. M. Rudzīte.1970. (2 mapītes)

 15. Breikša Mārīte. Ar ēdienu gatavošanu saistītā leksika Ērgļu izloksnē. K. d. zin. vad. J. Kušķis. 1973.

 16. Sarkanis A. Ērgļi. Teksts. 1980.

 17. Lūse Ruta. Izsauksmes vārdi Ērģemē. Dialektoloģijā pr. 1969.

G


 1. Stūris Ērika. Darbības vārdu īstenības izteiksmes darāmās kārtas vienkāršās tagadnes formas Gaigalavas izloksnē. K. d. zin. vad. L. Leikuma. 1988.

 2. Stūris Ērika. Darbības vārdu īstenības izteiksmes vienkāršo laiku formas Gaigalavas izloksnē. K. d. zin. vad. L. Leikuma. 1989.

 3. Stūris Ērika. Darbības vārds Gaigalavas izloksnē. D. d. zin. vad. L. Leikuma. 1990.

 4. Čeirāne Lidija. Leksika Preiļu rajona Gailīšu ciemā. Dialektoloģijas pr. 1979.

 5. Viņķe Inese. Gaiziņkalna apkārtnes vietvārdi. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1986.

 6. Viņķe Inese. Gaiziņkalna apkārtnes vietvārdi. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1988.

 7. Kūliņa Valentīna. Ar apģērbu darināšanu saistītā leksika Galēnos. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1969.

 8. Kūliņa Valentīna. Leksika Galēnos. Kartotēka. D. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1972.

 9. Kūliņa Valentīna. Leksika Galēnos. D. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1972.

 10. Kūliņa Valentīna. Ar lauku sētu saistītā leksika Galēnos. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1971.

 11. Kūliņa Valentīna. Lopkopības leksika Galēnos. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1971.

 12. Kūliņa Valentīna. Lopkopības leksika Galēnos. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1975.

 13. Losāne Ināra. Vietvārdi Galēnu izloksnē. K. d. zin. vad. J. Kušķis. 1985.

 14. Pudule Albīna. Lopkopības leksika Galēnu izloksnē. Konk.. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1975.

 15. Tīlika Albīna. Leksika Galēnu izloksnē. D. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1977.

 16. Tīlika Albīna. Leksika Galēnu izloksnē. Piel. (d. d.). zin. vad. M. Rudzīte. 1977.

 17. Trokša Zenta. Galēnu izloksnes fonētika. Kart. (k. d.). zin. vad. M. Rudzīte. 1973.

 18. Trokša Zenta. Galēnu izloksnes fonētika. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1973.

 19. Trokša Zenta. Nomeni Galēnu izloksnē . Konk. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1974.

 20. Trokša Zenta. Galēnu izloksnes morfoloģija. Kart. (d. d.) zin. vad. M. Rudzīte. 1975.

 21. Trokša Zenta. Galēnu izloksnes morfoloģija. D. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1975.

 22. Stabulniece Silvija. Galēnu izloksnes leksika. D. d. zin. vad. J. Kušķis. 1983.

 23. Grīnberga Malda. Galgauskas izloksnes fonētika un morfoloģija. D. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1963.

 24. Grīnberga Malda. Galgauskas izloksnes fonētika un morfoloģija. Piel. (d. d.). zin. vad. M. Rudzīte. 1963.

 25. Sirmā Maija. Vietvārdu darināšana Galgauskā. K. d. zin. vad. J. Kušķis. 1975.

 26. Snipe Malda. Galgauskas izloksnes morfoloģija. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1962.

 27. Ķemere Ināra. Gaujienas un Trapenes apdzīvoto vietu nosaukumi. D. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1962.

 28. Ķemere Ināra. Gaujienas un Trapenes apdzīvoto vietu nosaukumi. Piel. (d. d.). zin. vad. M. Rudzīte. 1962.

 29. Glāzšķūnis. Prakses materiāli. (bez autora un gada)

 30. Sudmale Inguna. Vietu nosaukumi Gramzdas ciemā. K. d. 1989.

 31. Skaromka T. Vietvārdi Rēzeknes raj. Griškānu ciema Tūču sādžā. Kontroldarbs (b. g.).

 32. Matisone Marija. Greiškānu ciema izloksnes apraksts. K. d. 1953.

 33. Ķuzāne Lūcija. Neretas rajona Gricgales ciema izloksnes īpatnības. 1954.

 34. Stučka Baiba. Deklinācija Grostonas izloksnē. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1960.

 35. Stučka Baiba. Konjugācija Grostonas izloksnē. K. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1961.

 36. Stučka Baiba. Grostonas izloksnes morfoloģija. D. d. zin. vad. M. Rudzīte. 1962.

 37. Stučka Baiba. Grostonas izloksnes morfoloģija. Kart. (d. d.). zin. vad. M. Rudzīte. 1962.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət