Ana səhifə

Çağdaş Drama Derneği Paris Cad. 6/2 A. Ayrancı-Ankara


Yüklə 427.6 Kb.
səhifə1/5
tarix25.06.2016
ölçüsü427.6 Kb.
  1   2   3   4   5
Çağdaş Drama Derneği

Paris Cad. 6/2 A.Ayrancı-Ankara


9. Dönem Yönetim Kurulu Çalışma Raporu

(9 Haziran 2007- 13 Haziran 2009)

Yrd. Doç. Dr. H.Ömer Adıgüzel

Blm. Uzm. Nejat Akfırat

Dr. Pınar Özdemir

Blm. Uzm. Murtaza Aykaç

Blm. Uzm. Ö.Özlem Gökbulut

Zeki Özen

Ebru Turan Vural

Haziran, 2009 Ankara


Sayın Üyelerimiz,

10. Dönem Genel Kurul toplantımıza hoş geldiniz. Sizleri Yönetim Kurulumuz adına içtenlikle selamlıyorum. Birlikte hazırladığımız 2007–2009 yıllarını kapsayan 9. dönem çalışma raporunu sizlere sunuyoruz:

Demokratik Kitle Örgütü veya daha yaygın kullanımı ile bir Sivil Toplum Örgütü olmak yazılı ve yazılı olmayan görev ve sorumlulukları beraberinde taşımayı, tıpkı yaşamda olduğu gibi Derneğimizin amaçlarına uygun çalışmaların hakkını vermeyi gerektiriyor. Tiyatro, diğer sanatlar ve eğitim alanları ile doğrudan ilişkili olan, diğer alanlarla da disiplinler arası çalışmayı esas alan Drama alanı, her yönüyle Türkiye’deki çocuk, ergen ve yetişkinlerin daha çağdaş, daha demokrat, daha kendi ile barışık, daha yaratıcı birey olmaları yönünde katkı getirmeyi amaçlar. Bu amaçla kurulmuş Derneğimiz, gönüllülük esasına dayalı olarak demokratik bir kitle örgütü olmanın bilincinde çalışmalarını bu dönemde de yürütmüştür.

Hepinizin de bildiği gibi gönüllülük bu tür kurumlarda olmazsa olmaz bir olgudur ve bir derneğin niteliği de geleceği de üyelerinin gönüllü katılımına doğrudan bağlıdır. Gönüllülük, geniş anlamıyla herhangi bir karşılık beklemeden bir yapılanmanın içinde olmak, enerji, emek ve zamanını verebilmek, beklentisiz paylaşabilmek demektir. Bu süreç aynı zamanda bir insanın kendini ve başka yönlerini de keşfetmesine olanak sunar.

Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Prof. Dr. Türkan Saylan, saygıyla anıyorum, kendisiyle yapılan sivil toplum odaklı söyleşi kitabında bu konuya ilişkin “…her insanın içinde sakladığı, kullanmadığı belki de varlığından haberdar bile olamadığı bir enerji kaynağı vardır…” (Saylan, 2008, s.8) görüşünü ileri sürmektedir. Sanıyorum tüm demokratik kitle örgütlerine ve sorumluluğunu üstlendiğimiz Derneğimize düşen en önemli görev, bu açık ya da saklı enerjileri ortaya çıkarmak veya çalışmalarımıza yansıtmaktır.

Çok açıktır ki gönüllü olarak enerjisini, zamanını ve emeğini harcayan, paylaşan bir kişi gerek dernek içi gerekse kamu alanına yönelik bir yanlışlık, eksiklik olduğunda daha duyarlı davranıp, “hesap sorabilmeyi” kendinde bir hak olarak görebilmekte, bu tür davranışları sergilemekten de geri kalmamaktadır. Elbette özellikle amaçlarına aykırı yanlışlıklara karşı çıkan bu tür davranışlara ve bu davranışların bir araya geldiği bir demokratik kitle örgütünden ya da örgütlerinden, antidemokratik iktidarlar mutlu olmamakta, hatta bu kurumları gereksiz olarak bile görmektedir. Demokratik kitle örgütlerini sevmeyen iktidarların varlığına bu coğrafyada yaşayan insanların şaşırmadığını biliyoruz. Ülkemiz geçmiş dönemde bu tür yaşantıları ne yazık ki çok derinden yaşamıştır. Özgür ifade kanallarının engellenmesi, “karşı” tarafta olma durumu ya da “onlar gibi düşünmeme” durumundan günümüzde rahatsız olan iktidar mekanizmaları bulunmaktadır. Drama dünyası bu kabul edilemez “susturulma” çabalarına tanık olmuş, bu yaşantıları hiçbir zaman onaylamamış gerekli durumlarda sesini de yükselterek tepkisini vermiştir. Derneğimiz de Cumhuriyetimize sahip çıkan, çağdaş, yaratıcı, duyarlı bireylerin yetişmesi için bütün gücünü seferber etmektedir.

Gönüllülük, aynı zamanda kişinin bir kurum içerisinde kendisine sık aralıklarla ayna tutabilmesi de demektir. Aynaya bakabilmek bir yönüyle kendine çeki düzen verebilmek demektir. Kendisine ve çevresine ayna tutabilen ve onun yansılamalarından gerekli dersleri alabilen her üye veya katılımcı aynı zamanda bir kurum içi eğitimin de parçası olur ve birbirini eğitme sürecinin içinden geçer. Geniş ölçüde bir demokratik kitle örgütünün içinde olmak, insanın bir süreç içerisinde kendini de eğitmesi demektir.

Eğer bir dernek ve yönetimi doğru ve iyi etkinlikler yapmışsa, aynı inançla yapmaya devam edecekse ve buna içtenlikle inanıyorsa, başkaları da bu çalışmalara inanır ve böylece bir güven ortamının oluşması sağlanır. Bir süre sonra öyle bir duruma gelinir ki insanlar artık size doğru kendiliğinden gelmeye, sizinle beraber olmaya ve var olan enerjilerini paylaşmaya gelirler. Ne mutlu ki bize doğru adımlarını atmaya başlayan, yönlerini bu tarafa çevirenlerin sayısı her geçen gün hızla artıyor. Bu sonuca tanık olmak yönetim kurulumuzu ve üyelerimizi fazlasıyla mutlu etmektedir. “Bu ailenin, bu derneğin içinde olmaktan çok mutluyum” sözlerini çok daha fazla duyar oluyoruz.

Değerli Arkadaşlarım, 8. Dönem Yönetim Kurulu raporumuzun giriş bölümünde şu tümceler yer almaktadır:

“…Eğitim alanında yaşanan bu değişimler özellikle Derneğimize çok büyük bir sorumluluk yüklemiştir. YÖK bünyesinde yaratıcı drama öğretmeni yetiştirme lisans programının olmaması, üniversitelerde bu dersi verecek nitelikli elemanların yeterli olmaması gibi nedenler bu alanda gereksinim duyulan nitelikli elemanları yetiştirme görevini Derneğimizin omuzlarına yüklemiştir. Derneğimiz gerek Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerekse üniversiteler bünyesinde ortaya çıkan bu tür boşlukları doldurmaya çaba göstermiştir. Biraz da bu nedenlerden ötürü ve aynı zamanda kurulduğu günden beri akademik, bilimsel, etik, demokratik olarak çalışmalarını sürdürmenin haklı güvenini kamuoyunda sağlayan Derneğimizin, düzenlemekte olduğu yaratıcı drama atölyelerine yönelik talep inanılmaz derecede artmıştır…” Bu artışın bu dönemde daha da arttığı gözlenmektedir. Yönetim Kurulumuz elbette bu gelişmelerden mutlu olarak ve üzerine düşenleri yaparak sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmıştır.

Geride kalan iki yıl boyunca gerçekleştirilen etkinliklerimiz H.Ömer Adıgüzel (Genel Başkan), Nejat Akfırat (Genel Başkan Yardımcısı), Pınar Özdemir (Genel Sekreter), Murtaza Aykaç (Genel Sayman), Ö.Özlem Gökbulut (Üye), Zeki Özen (Üye), Yılmaz Erdal (Üye) oluşan yönetim kurulunun 09 Haziran 2007 tarihinde göreve gelmesiyle başlamıştır.

16.06.2008 tarihinde Yönetim Kurulu asıl üyelerinden Yılmaz Erdal askerlik görevini yerine getirmek üzere Yönetim Kurulundan affını istemiş, Yönetim Kurulumuz 1. yedek üye Ferda Öztürk’e davet çıkartmış, kendisinden gelen mazeret nedeniyle 2. yedek üye olan Ebru Turan Vural’a aynı davet yazısı gönderilmiş, Vural da 05.08.2008 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu asıl üyesi olarak bugüne kadar görevini yürütmüştür.

9. Dönem Yönetim Kurulumuz göreve geldiği günden beri planladığı çalışmaları yapmak üzere yoğun toplantılarda bir araya gelmiş ve ağustos ayları hariç haftada en az iki kez toplanmaya çalışmıştır. Görev süresinin başlangıcından itibaren 154 toplantı gerçekleştiren yönetim kurulumuz; bu toplantılarda 730 karar almıştır. Karar alınmayan, olağan dışı, görüş alışverişine dayalı ya da proje ve seminer toplantıları bu toplamda yer almamaktadır. Bir önceki dönem ile karşılaştırıldığında toplantı sayısının 97, alınan kararların da 397 olduğu görüldüğünde son dönemde yoğun bir çalışma sürecinin geride kaldığı rahatlıkla söylenebilir.

Yönetim Kurulu’muz bu toplantılarda yeni üye kayıtları, şubelerimizde düzenlenen ulusal-uluslararası çalışmalar ve atölyeler, temsilciliklerimizin yaptığı çalışmalar, BAG ile yapılan ve yapılacak olan projeler, gençlik kulübümüzün çalışmaları, genel merkezde ve Ankara dışında düzenlenen atölyeler, hakemli derginin yayımlanması, resmi defterlerin düzenlenmesi, arşivin düzenlenmesi, uluslararası seminer ve kongreler, konulu atölyeler, liderler buluşması, program geliştirme çalışmaları, yurt dışı ve içi görevlendirmeler ve bu görevlendirmelerde yer alacak yaratıcı drama liderlerinin seçimi, iletişim ve işbirliği çalışmaları, proje önerileri uygulamaları, projeleri tamamlanmış ve raporu sunulmuş bitirme çalışmalarının kabulü, Salı söyleşileri, çocuk, ergen, yaşantı grupları, sosyal sorumluluk projeleri, kuramsal çalışmalar, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan çok boyutlu çalışmalar, Demokratik Kitle Örgütleri, İçişleri Bakanlığı ve sendikalar ile yapılan çalışmalar, Cumhuriyet Gazetesi ile yürütülen farklı projeler, birimlerimizin etkinlikleri ve diğer konularda kararlar almış ve bunların hemen hepsini uygulamıştır.1.Üyelik

2007–2009 dönemi içerisinde genel merkezimize 53 üyelik başvurusu olmuştur. Bu başvuruların 45’i değerlendirilerek üye kaydı yapılmıştır. Derneğimizin genel merkezdeki üye sayısı 389, İstanbul şubemizdeki üye sayısı 123, İzmir şubemizdeki üye sayısı 76, Eskişehir şubemizdeki üye sayısı 40’tır. Merkez ve şubelerin toplam üye sayısı 628’dir. Geçtiğimiz dönemde genel üye sayımız 409’dur. Bu dönem içerisinde üyelerimize 2 kez bilgilendirme mektubu, 57 kez cep telefonu mesajı (SMS), 213 kez e-posta gönderilerek Derneğimiz ile ilgili güncel bilgiler sunulmuştur.

Bunun yanında üyelerimiz, katılımcılarımız ve drama dostları ile umutlarımızı paylaşmak ve yeni yıla güzel bir başlangıç yapmak amacıyla 23 Ocak 2008 tarihinde "Yeni Yıla Merhaba" yemeğinde bir araya geldik. Büyük bir coşku ve çok güzel bir heyecan yaşadık. Ziraat Bankası Lokali’nde gerçekleşen yeni yıla merhaba yemeği, Yönetim Kurulu üyemiz Zeki Özen tarafından organize edilmiştir. Yaklaşık 150 katılımcı ve üyemizin buluştuğu yemekte Derneğimizin çiçeği burnunda yeni liderleri “Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği” belgelerini almış; halk oyunları birimimizin gösterisi ve Dernek katılımcılarımızdan Selin Kalender ve arkadaşlarının sunduğu dinleti geceye renk katmıştır.

Dokuzuncu dönem süresinde aşağıda isimleri belirtilen, üyelik başvurusunda bulunan ve Yönetim Kurulu kararıyla üyeliğe kabul edilen üyelerimize aramıza hoş geldiniz demenin mutluluğunu yaşıyoruz.Özge Metin, N. Sedef Özbahar, Eyyüp Yıldırım, Fatma Telli, Ahmet Aydınlı, Fatma Kocatürk, Gamze Kavak, Turgut Kurt, H. İlhan Akfırat, Lale Tabel, Gizem Türkmenoğlu, Sinem Türkmenoğlu, Bedia Cicioğlu, Tülay Tuğcular, Esra Zerrin Çakır, Neslihan Kaya, Aslıhan Kaya, Enis Kanmaz, Volkan Kukul, Serpil Çelik, Şükran Peker, Veysi Hazar, F. Yıldız Özkaran, Sevkan Aydın, Özge Taşçı, Tuğçe Burcu Arda, Necmettin Meletli, Zeynep Özge Iğdır, Serkan Kaygusuz, Koray Avcı Çakman, Kamuran Çaredar, Umut Kızıldaş, Neşat Yadigaroğulları, Nesrin Özsoy, Ayşe Saba Yalçın, Filiz Ünal, Kenan Demir, Evren Ersan, Gül Açıkgöz, Nalân Akduman, Gamze Gül Engin, Hülya Gündüz, Ayşe Saday, Zeynep Yakakayı

2.18. ve 19. Kuruluş Günü Etkinliklerimiz

Derneğimizin 17. yaş gününde başlattığımız 5 Nisan kuruluş günümüzü kutlama etkinliklerine bu dönemde de devam edilerek kutlama etkinliklerinin Derneğimizin gelenekleri arasında yerini alması sağlanmıştır.

5 Nisan 2008 tarihinde derneğimizin 18. kuruluş yıldönümünde Almanya’dan gelen BAG (Bundesarbeit Gemeinschaft Theater und Spiel e.V.) heyetinin, katılımcı ve üyelerimizin katılımıyla Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda Berlin’den Prof. Dr. Gerd Koch ve Doç. Dr. Tülin Sağlam’ın konuşmacı olduğu iki konferans düzenlenmiş ve ardından onursal başkanımız Prof. Dr. İnci San’ın da katıldığı bir kokteyl gerçekleştirilmiştir.

5 Nisan 2009 tarihindeki 19. kuruluş yıldönümünde ise yönetim kurulu üyemiz Zeki Özen’in organize ettiği bir yemek düzenlenmiştir. Ankara Üniversitesi Cebeci kampüsü içerisinde Çınar Restoran’da gerçekleştirilen, yaklaşık 120 kişinin katıldığı yemekte derneğimiz halk dansları birimimiz, drama ile halk danslarını birleştirerek sunduğu küçük seçki ile geceye renk katmıştır. Aynı gecede çiçeği burnunda liderlerimize “Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği” belgeleri verilmiştir.3.Gençlik Kulübü

30 Haziran 2005 tarihinde Başbakanlık Gençlik Spor Genel Müdürlüğü tarafından tescil olunan Derneğimizin Gençlik Kulübü bu dönemki çalışmalarına uluslararası gençlik projelerine katılımlar gerçekleştirerek devam etmiştir. Bu dönem içerisinde 4 ayrı uluslararası projeye katılan Gençlik Kulübümüz değişik ortaklık görüşmelerine devam etmektedir.

24 - 31 Mart 2008’de Almanya’nın Erfurt şehrinde “Yaratıcılık, Sanat ve Sen” konulu projeye Derneğimiz üyelerinden Nevin Gümüş ve Sezin Bozkurt katılmıştır. Proje kapsamında “Kültürlerarası Etkileşim” başlığı altında dans, devinim ağırlıklı çalışmalar yapılmıştır. Projeyi düzenleyen kuruluş, Derneğimizi yeni bir projeye ortak olarak davet etmiştir.

30 Mayıs - 8 Haziran 2008 tarihleri arasında Polonya’nın Gdansk ve Varşova şehirlerinde 4 ülkenin katıldığı (Almanya, Polonya, İngiltere, Türkiye ortaklı) “Crossing the Borders” (Sınırları Aşmak) temalı Avrupa Birliği projesine Derneğimizi temsilen üyelerimiz Oylum Akkuş, Özge Akbaş, Arzu Denktaş ve Zeynep Özge Iğdır görev almıştır. Üyelerimiz proje kapsamında atölye çalışmaları yürütmüşlerdir.

2-6 Eylül 2008 Norveç/Porsgrun “Stedsans Kültürlerarası” projesine Derneğimiz üyelerinden Doç. Dr. Güzin Yamaner, Zeynep Olgun ve Umut Kızıldaş katılmıştır. 20 farklı ülkeden gelen katılımcılar ve yerel sanat gruplarından ve halktan gönüllü insanlarla ortak ürünler oluşturulmuş ve bu ürünler mobil sergi alanlarında sergilenmiştir. Üyelerimiz projeye Ankara Üniversitesi Modern Dans Bölümü öğrencileriyle birlikte katılmışlardır.

25 Haziran - 5 Temmuz 2009 da Makedonya/Struga şehrinde ‘Dans Etmek Varken Neden Yürüyelim’ başlıklı Avrupa Birliği Projesine 4 katılımcı ve lider olarak Berrak Esen gideceklerdir. 22 – 24 Mayıs 2009 tarihinde Makedonya’da düzenlenen hazırlık toplantısına Derneğimizi temsilen Berrak Esen katılmıştır. Proje kapsamında Berrak Esen “beden dili” ve “dans-devinim” konulu iki ayrı atölye çalışması gerçekleştirecektir.4.Yayınlar

4.1. Yaratıcı Drama Dergisi

Dr. Fatma Önalan Akfırat editörlüğünde ve Yrd. Doç. Dr. Oylum Akkuş ile Dr. Pınar Özdemir’in editör yardımcılıklarını yaptığı “Yaratıcı Drama Dergisi”nin 3. ile 4. sayıları (birleşik olarak) ve 5. sayısı yayımlanmıştır. Yayımlanan Dergilerimizde yer alan makaleler aşağıda belirtilmiştir:

3.-4. sayılar birlikte yayımlanmış ve Yaşare Arnas Aktaş, Binnur Cömertpay, Hatice Sofu, “Altı Yaş Grubu Çocukların Dil Kullanımına Yaratıcı Dramanın Etkisi”, Murtaza Aykaç, “İlköğretim Sanat Etkinlikleri Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrenci Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi”, Pınar Bayhan ve Arzu Yükselen, “Özel Gereksinimli Çocuklarda Drama Modeli ve Oyun”, Şehnaz Ceylan ve Esra Ömeroğlu, “Okul Öncesinde Drama Dersinin Üniversite Öğrencilerine Katkısının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”, David Davis, “Edward Bond and Drama in Education”, Selda Ergün, “Oyuncu Eğitimi İçin Farklı Doğaçlama Yöntemleri” Hasan Erkek, Ayla Çınaroğlu’nun Çocuk ve Gençlik Oyunlarına İdeolojik Yaklaşım“, Ayşe Çakır İlhan, “Yaratıcı Drama İle Örtüşen Çağdaş Sanat Akımları”, Fatma Kırmızı Susar, ”Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Drama Yöntemine Dayalı Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Kullanımına ve Yönteme İlişkin Öğrenci Görüşleri”, Necla Köksal, “Eğitim Programları ve Yaratıcı Drama”, Asuman Duatepe Paksu ve Behiye Ubuz, “Yaratıcı Drama Temelli Matematik Dersleri Hakkında Öğretmen Görüşleri”, Eric Szauder ile Söyleşi, Luciano Iogna İle Forum Tiyatro Üzerine Söyleşi, David Davis ve John Somers İle İngiltere’deki ve Türkiye’deki Drama Eğitimi Üzerine Söyleşi, başlıklı çalışmalara yer verilmiştir. Dergimizin 5.sayısında ise Yrd. Doç Dr. H.Ömer Adıgüzel, “Türkiye’de Eğitimde Yaratıcı Drama’nın Yakın Tarihi”, Klaus Hoffman, “Modern Avrupa Tiyatrosundaki Dini ve Ruhani Boyutlar”, Prof. Dr. Gerd Koch, “Tiyatro Oyunları Yaratıcılığı Teşvik Eder ve Yaratıcı Oyun Davranışına Gereksinim Duyar Bu Husus Bertolt Brecht’in KÖTÜ ve ASOSYAL BAAL Örneğinde Gösterilmiştir.”, Prof. Dr. İnci San, “Adlandırmayı Değiştirmeyelim”, Prof. Dr. John Somers, “Drama ve İyi-Oluş; Anlatı Kuramı ve Ruh Sağlığı Bilincini Arttırmada İnteraktif Tiyatronun Kullanımı”, Dr. Tülay Üstündağ, “Polislerin Hizmetiçi Eğitimi ve Yaratıcı Drama”, Prof. Dr. Florian Vaβen. “Siyasal – Pedagojik Bir Tiyatro Konseptinin Gelişimi, Değişimi ve Güncelliği” başlıklı makaleler yer almıştır.

Yaratıcı drama alanındaki bilimsel yayın ihtiyacını büyük oranda karşılayan ve Türkiye dışından uzmanların da makalelerinin yayımlandığı dergimiz, çok yakın zamanda ulusal ve uluslararası indekslerde taranan bir dergi olacaktır. 6. ve 7. sayılar ardı ardına 2009 yılı içerisinde yayımlanacak, 2010 yılında ise Dorothy Heathcote için özel bir sayı yapılacaktır.4.2. Bülten: “Drama-Drama

Bahar 2009 döneminde Derneğimizin bülteni yayına hazırlanmıştır. Yönetim Kurulu Üyemiz Zeki Özen ve Edebiyat ve Yaratıcı Drama Birimi üyelerinin sorumluluğunda hazırlanan bültende, Derneğimizde gerçekleşen etkinliklere, atölye ürünlerine, katılımcı görüşlerine yer verilmiştir. Bu bülten yeni güncellemelerle genel kurulumuzda sizlerle paylaşılmıştır.4.3. “İlköğretimde Drama” ve “Okulöncesinde Yaratıcılık ve Drama Eğitimi” Kitapları

Ülkemizde yaratıcı drama alanı giderek yaygınlaşan, akademik çalışmaların yapıldığı, uluslararası düzeyde kabul gören, kendi kuramlarını üreten bir alan olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bütün bu gelişmelerin sonucunda ülkemizdeki yaratıcı drama alan yazını her geçen gün nitelikli ürünler vermektedir. Bu ürünlere bir yenisi daha eklenmiştir. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınlarından, Derneğimiz Eskişehir Şubesi kurucu üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Öztürk'ün Editörlüğü ile "İlköğretimde Drama" kitabı yayımlanmıştır. Genel Başkanımız Yrd. Doç. Dr. H. Ömer Adıgüzel, liderlerimizden Dr. Tülay Üstündağ ve Yrd. Doç. Dr. Ali Öztürk'ün yazar olarak yer aldıkları kitabı üyelerimize öneriyoruz. "İlköğretimde Drama" kitabı Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları”ndan elde edilebilir.

Aynı fakültede bu yıl içerisinde yine Ali Öztürk editörlüğünde “Okulöncesinde Yaratıcılık ve Drama Eğitimi” başlıklı kitap 13 ayrı yazar tarafından yayımlanmıştır. Alanda yayımlanan diğer dört kitap ise İstanbul şubemizden liderlerimiz Ali Kırkar, Nilay Yılmaz ve Meltem Ceylan Alibeyoğlu yazarlığında, “İlköğretim Derslerinde Yaratıcı Drama Uygulamaları”, İzmir Şubesi liderlerimizden Müjdat Ataman’ın hazırladığı “Türkçe Derslerinde Kullanılabilecek Yaratıcı Etkinlikler ve Yaratıcı Yazma Örnekleri”, liderlerimizden Ali Murat Karabağ’ın hazırladığı “Çoklu Zeka Kuramı Yapılandırmacı Yaklaşımla Yaratıcı Drama Etkinlikleri” ve yine liderlerimizden Ayşen Merih Acar’ın yayına hazırladığı ve Ankara Barosu Yayınları arasında yayınlanan “Yaratıcı Drama Yöntemiyle Avukatların Duruşmalarda İletişim Becerileri ve İletişim Engelleri Konusundaki Farkındalıklarının Geliştirilmesi”dir.

5.Onursal Başkanımız Prof. Dr. İnci San’ın Çalışmaları

Derneğimizin Onursal Başkanı Prof. Dr. İnci San yaratıcı drama alanındaki çalışmalarına hiç ara vermeden yaratıcı drama alanına yön verme misyonunu yerine getirmeye devam etmiştir. 2007 Haziran – 2009 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği söyleşi, konferans ve yayınları aşağıda yer almaktadır. • 18 – 21 Ekim 2007 tarihlerinde düzenlenen “Eğitim ve Müze” konulu uluslararası seminerin hazırlık birim başkanlığını yürütmüştür.

 • 21 Ekim 2007 tarihinde “Eğitim ve Müze” konulu seminerin kapanış panelinin yöneticiliğini gerçekleştirmiştir.

 • 03 Kasım 2007 tarihinde İstanbul TÜYAP Kitap Fuarında Çınar Yayınlarının düzenlediği panele konuşmacı olarak katılmıştır.

 • 24 Kasım 2007 tarihinde Ulusal Eğitim Derneği tarafından kendisine Onur Ödülü verilmiştir.

 • 10 Ocak 2008 tarihinde Müzik Eğitimcileri Derneği’nde (MÜZED) “Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar” konulu bir söyleşi gerçekleştirmiştir.

 • 29 Ocak 2008 tarihinde Çağdaş Drama Derneği Salı Söyleşi’sinde “Yaratıcı Drama’nın Geleceği, Drama Eğitim Bilimi, Drama Bilimi” konulu söyleşiyi gerçekleştirmiştir.

 • 25 Mart 2008 tarihinde “Eğitim ve Müze Uluslararası Semineri“ kitabının yayına hazırlanıp, basımının tamamlanması görevini üstlenerek kitabın yaratıcı drama alanına kazandırılmasını sağlamıştır.

 • 16 Nisan 2008 tarihinde Bartın Edebiyat Günleri kapsamında Köksal Toptan Lisesi’nde “Sanatlar Eğitimi Kapsama Alanı” konulu konferansa konuşmacı olarak katılmıştır.

 • 21 Mayıs 2008 tarihinde VEKAM ve Çengelhan Rahmi Koç Müzesi’nin düzenlediği Geçmişten Geleceğe Türkiye’de Müzecilik II Sempozyumunda “Kültür Pedagojisi ve Müzeler” adlı bir konuşma yapmıştır. 23 Mayıs 2008 tarihinde aynı sempozyumun kapanışında da bir konuşma yapmıştır.

 • 07 Ekim 2008 tarihinde Çağdaş Drama Derneği İzmir Şubesi’nde “Yaratıcı Drama ile Tiyatronun Farklı ve Benzer Özellikleri” konulu bir konferans vermiştir.

 • 13 Ekim 2008 tarihinde Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığının çağrısı üzerine “Sanat Eğitimi- Beyin- Yaratıcı Drama” konulu bir konferans vermiştir.

 • 21 Kasım 2008 tarihinde 13. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi’nde “Ne Zaman Eğitimde Yaratıcı Drama- Ne Zaman Tiyatro/Drama” adlı bir bildiri sunmuştur.

 • 24 Kasım 2008 tarihinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinin çağrısı üzerine “Sanatlar ve Yaratıcı Drama” konulu bir konferans gerçekleştirmiştir.

 • 29 Şubat 2008 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünün çağrısı üzerine, Atalay Yörükoğlu’nu Anma Toplantısı’nda “Yaratıcılık, Beyin, Çocuk ve Sanatlar” konulu bir panel konuşması gerçekleştirmiştir.

 • 22 Mayıs 2009 tarihinde VEKAM’ın düzenlediği III. Sempozyum da Yrd. Doç. Dr. H.Ömer Adıgüzel ile birlikte “Çocuk Müzelerinin İşlev ve Nitelikleri” konulu bir bildiri sunmuşlardır.

6. Uluslararası Çalışmalar

6.1. BAG ile Yapılan Çalışmalar

6.1.1. Uzman Değişimi

30 Mart - 7 Nisan 2008 tarihleri arasında Uzman Değişim Programı çerçevesinde gerçekleşen buluşmaya Almanya’dan BAG Başkanı Klaus Hoffmann, Ute Handwerk, Axel Wiest, Christiane Richers, Gerd Koch, Florian Vaβen, Michael Zimmerman, Maren Schmidt katılmıştır.

Programın ilk dört gününde İstanbul Şubemizin düzenlediği etkinlik ve görüşmeler yapılmış, son dört günü Ankara’da farklı etkinliklerle gerçekleştirilmiştir. Program kapsamında Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümleri ve Eğitim Bilimleri Ensitütüsü Yaratıcı Drama Yüksek Lisans Programı, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ziyaret edilmiş, Devlet Tiyatrolarında “Kanlı Nigar” oyunu izlenmiş, Yönetim Kurulu, Liderler ve TOBAV Başkanı Tamer Levent’le görüşmeler yapılmıştır.

Ayrıca Kuruluş Yıldönümümüz olan 5 Nisan 2008 günü de Milli Kütüphane Konferans salonunda Prof. Dr. Gerd Koch ve Doç. Dr. Tülin Sağlam’ın konuşmacı olduğu bir söyleşi ve ardından kokteyl düzenlenmiştir.

Programın son gününde gerçekleştirilen Bilgi Alışverişi Toplantısına; BAG heyetinin yanı sıra; Ali Nihat Yavşan (Pembe Kurbağa Tiyatrosu), Atilla Oğultekin (Ankara Sanat Tiyatrosu) Aynur Eğitmen (ÇDD), Bülent Pancarcı (Ulusal Ajans), Edip Tümerkan (DT), Elif Timuçin (Assitej), Fatma Akfırat (ÇDD), H.Ömer Adıgüzel (ÇDD), Hanife Benzer (Assitej), Murtaza Aykaç (ÇDD), Nejat Akfırat (ÇDD), Ö.Özlem Gökbulut (ÇDD), Özden Yılmaz Bilgin (ÇDD), Pınar Özdemir (ÇDD), Sevim Menteşe (ÇDD), Tümel Ezici (Assitej), Ünal Çeken (Ankara Orta Oyuncular Tiyatrosu), Vildan Görbil (İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü), Yılmaz Erdal (ÇDD), Zeki Özen (ÇDD) katılmıştır. Bu toplantıda tiyatro temsilcileri ve BAG heyeti, kendi ülkelerinde yapmakta oldukları projeler hakkında bilgi vererek, iki ülkenin işbirliği içerisinde gerçekleştirilebilecek çalışmalar için ortak temalar ve çalışma konuları belirlenmeye çalışılmıştır.

6.1.2. BAG’nin 2008 Genel Kurulu

Derneğimiz Genel Başkanı Yrd. Doç H. Ömer Adıgüzel ve Genel Başkan Yardımcısı Nejat Akfırat, Derneğimizin üyesi olduğu  BAG'nin genel kurul toplantısına katılmak üzere Almanya'ya gitmişlerdir. 22–23 Şubat 2008 tarihlerinde Hannover’da yapılan toplantıda, Derneğimiz ile gerçekleştirilecek ortak projeler görüşülmüştür.6.1.3. Almanya “En İyi Okul Tiyatroları Festivali”

Almanya'nın Magdeburg şehrinde 2-5 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen 3. Alman En İyi Okul Tiyatroları Festivali'ne uluslararası gözlemci olarak genel başkanımız H.Ömer Adıgüzel davet edilmiştir. Derneğimizin üyesi olduğu Almanya Federal Oyun ve Tiyatro Üst Birliği (Bundesarbeitgemeinschaft Spiel und Theater e.V.), Okullarda Canlandırmacı Oyun-Yaratıcı Drama Üst Birliği (Bundesverband Darstellendes Spiel) tarafından düzenlenen Festivale daha önceden belirlenen jüri tarafından seçilen 6 okul tiyatrosu katılmıştır. Festivalde çocuk ve gençlerle değişik konularda atölyeler, seminer ve panellerde, okullarda yapılan tiyatro pedagojisine yönelik konular tartışılmış ve Festivale katılan tiyatrolar değişik kategorilerde ödüllendirilmiştir.


  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət