Ana səhifə

Bekölce köZSÉG Önkormányzat 3343 Bekölce, Béke út 43


Yüklə 114.08 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü114.08 Kb.


BEKÖLCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

*3343 Bekölce, Béke út 43.

7Tel/fax : 36/486-033; .e-mail:bekolceph@bekolceph.t-online.hu
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bekölce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 22-én 16 órától tartandó képviselő-testületi üléséről.
Helye: Polgármesteri Hivatal
Napirendi pontok:


 1. Javaslat a 086/7. 0108/103 sz. ingatlanok vételi ajánlatára

Előterjesztő: Polgármester

 1. Javaslat az 578 hrsz-ú ingatlan rendezésére

Előterjesztő: Polgármester

 1. Javaslat az általános iskola 2009/2010. tanév munkájáról szóló beszámoló

elfogadására

Előterjesztő: Polgármester 1. Javaslat a napközi otthonos tagóvoda 2009/2010. nevelési év munkájáról

szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Polgármester 1. Javaslat a gyermekjóléti feladatok ellátásról szóló 2009. évi szakmai

beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Polgármester 1. Tájékoztató a közös praxis működtetéséről

Előterjesztő: Polgármester

 1. Javaslat az Önkormányzat, valamint a Bekölcei Nyugdíjasok Baráti Köre

közötti együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Polgármester 1. Javaslat a Bélapátfalvi Kistérségi Többcélú Társulás 2010. évi

költségvetésének módosítására

Előterjesztő: Polgármester 1. Javaslat a Helyi Vidék Fejlesztési Iroda finanszírozásának

felfüggesztésére

 1. Tájékoztatás az önkormányzati rendszer átalakításáról

 2. Javaslat Falugyűlés időpontjára

 3. Javaslat Falunap időpontjára, programjára

 4. Javaslat a közoktatási intézmény Alapító Okiratának módosítására

 5. Javaslat a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda bekölcei

tagintézményénél végrehajtott létszámcsökkentésre és a létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletkiadások támogatásához költségvetési hozzájárulás igénylésére

 1. Beszámoló mérlegjelentésről (ZÁRT ülés)

 2. Tájékoztatás a Bélapátfalvi Kistérségi Többcélú Tanács 2010. július 22-i

ülésén elhangzottakról

 1. Egyebek

 2. Kérelmek elbírálása (ZÁRT ülés)

Bekölce, 2010. július 22.BEKÖLCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

*3343 Bekölce, Béke út 43.

7Tel/fax : 36/486-033; .e-mail:bekolceph@bekolceph.t-online.hu
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bekölce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 22-én 16 órától tartott nyilvános üléséről.
Helye: Polgármesteri Hivatal
A Képviselő-testületi nyilvános ülés 2010. július 22-én 16 óra 17 perckor megkezdődik.
Jelen vannak:

dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester

Dorkó Árpád alpolgármester

Csuhaj Marianna képviselő

Kiss Péter képviselő

Kormosné Orosz Piroska képviselő

Varga Ferenc képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:

Csaja Irén jegyző


Jegyzőkönyvvezető:

Sulyok Linda


Jegyzőkönyv hitelesítő:

Csuhaj Marianna képviselő


A lakosság részéről jelen van:

Liktor István

Lunacsek Ernő
A testület határozatképes.

Dorkó Ferencné képviselő igazolatlanul van távol.

Bozó István képviselő később érkezik.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester köszönti a megjelenteket, továbbá javasolja a napirendi pontok kiegészítését az alábbiak szerint:

A 12. Napirendi pont után beszúrásra kerüljön

- 13. Napirendi pont: Javaslat a közoktatási intézmény Alapító Okiratának módosítására

- 14. Napirendi pont: Javaslat a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda

bekölcei tagintézményénél végrehajtott létszámcsökkentésre és a létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletkiadások támogatásához költségvetési hozzájárulás igénylésére

- 15. Napirendi pont: Beszámoló mérlegjelentésről (ZÁRT ülés)

- 16. Napirendi pont: Tájékoztatás a Bélapátfalvi Kistérségi Többcélú Tanács 2010. július 22-i ülésén elhangzottakról

- 17. Napirendi ponttól folytatás értelem szerint az eredeti meghívón feltüntetett 13. Napirendi ponttól

Felkéri Csuhaj Marianna képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésre.
A polgármester szavazásra kéri a megjelent képviselőket a napirendi pontok és azok módosítása tekintetében. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
107/2010.(VII.22.) számú Képviselő-testületi határozat a napirendi pontok és azok kiegészítéséről
Bekölce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. július 22-én elfogadta tárgyalásra - a polgármester által javasolt napirendi pontok felvételével együtt - az alábbi napirendi pontokat:


 1. Javaslat a 086/7., 0108/103 sz. ingatlanok vételi ajánlatára

 2. Javaslat a 578 hrsz-ú ingatlan rendezésére

 3. Javaslat az általános iskola 2009/2010. tanév munkájáról szóló beszámoló elfogadására

 4. Javaslat a napközi otthonos tagóvoda 2009/2010. nevelési év munkájáról

szóló beszámoló elfogadására

 1. Javaslat a gyermekjóléti feladatok ellátásról szóló 2009. évi szakmai beszámoló elfogadására

 2. Tájékoztató a közös praxis működtetéséről

 3. Javaslat az Önkormányzat, valamint a Bekölcei Nyugdíjasok Baráti Köre közötti együttműködési megállapodás megkötésére

 4. Javaslat a Bélapátfalvi Kistérségi Többcélú Társulás 2010. évi költségvetésének módosítására

 5. Javaslat a Helyi Vidék Fejlesztési Iroda finanszírozásának felfüggesztésére

 6. Tájékoztatás az önkormányzati rendszer átalakításáról

 7. Javaslat Falugyűlés időpontjára

 8. Javaslat Falunap időpontjára, programjára

 9. Javaslat a közoktatási intézmény Alapító Okiratának módosítására

 10. Javaslat a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda bekölcei tagintézményénél végrehajtott létszámcsökkentésre és a létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletkiadások támogatásához költségvetési hozzájárulás igénylésére

 11. Beszámoló mérlegjelentésről (ZÁRT ülés)

 12. Tájékoztatás a Bélapátfalvi Kistérségi Többcélú Tanács 2010. július 22-i ülésén elhangzottakról

 13. Egyebek

 14. Kérelmek elbírálása (ZÁRT ülés)

Jegyzőkönyv hitelesítő: Csuhaj Marianna képviselőJegyzőkönyvvezető: Sulyok Linda 1. Napirendi pont: Javaslat a 086/7, 0108/103 sz. ingatlanok vételi ajánlatára


dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester elmondja, jelenleg 10 ingatlan vételi ajánlata van kifüggesztve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára. A kifüggesztési határidő lejár a holnapi nappal. A vételi ajánlattevő Kelemen Ferenc vállalkozó, a 10 területet egyidejűleg vásárolná meg, ezért 3,2 millió forint az ingatlanok ára. Az is kiderült az egyeztetés után, hogy azért szeretné megvásárolni, mert ezek a területek a már tulajdonában lévő ingatlanok szomszédságában helyezkednek el. Képviselői kezdeményezésre javasolja ezek közül a napirendi pontban feltüntetett ingatlanok megvásárlását. A 086/7 hrsz-ú terület 1/1-s tulajdonjogú értékes erdő és gyep. Az ajánlati vételár 1.065.000,- Ft. A törvény elővásárlási jogot biztosít az önkormányzatnak.
Csaja Irén jegyző elmondja, hogy az önkormányzat a 1994. évi LV. tv § (4) bekezdés d) pontjában van, mint helyben lakó.
Dorkó Árpád alpolgármester megkérdezi, hogy külön-külön is meg lehet-e vásárolni a területeket, vagy csak egyben. Szerinte a többi területet csak mellékesen veszi meg, az erdőrész megvétele volt a lényeg. Legalább ezt nem kellene hagyni. A többi ingatlan nem érdekes, csak ez. A falu képébe is beletartozik. A fenyőnek nagy a piaci értéke, valószínűsíthető, hogy ki fogja vágni.
Lunacsek Ernő szerint is hozzátartozik az a fenyves a faluképhez. Ne hagyják, hogy a vállalkozó kivágja. Utána a következő esőzéskor az egész part be fog omlani.
Bozó István képviselő 16 óra 25 perckor megérkezik a Képviselő-testületi ülésre.
Lunacsek Erő megkérdezi, hogy a kifüggesztés érvényes-e, ha nincs aláhúzva az elővásárlási jogról való nyilatkozás.
Csaja Irén jegyző válasza hogy igen, érvényes, mert ki lett fizetve a kifüggesztési díj, be lett fogadva a kifüggesztés.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester véleménye, hogy a tulajdonos határozza meg az ingatlan árát. Komplexen ennyibe kerül, de ha kivesszük ezt a nagy földterületet, biztosan más összeget fog érte kérni. A vállalkozó megígérte neki, hogy nem fogja kivágni a fenyvest. Egy része gyep, azt még fásítani is lehet. A helyi vállalkozókat is lehet buzdítani a vételre. Az önkormányzatnak nincs rá fedezete, de valóban ne hagyják a bekölceiek, hogy úgymond minimális összegekért kikerüljön a tulajdonukból. Meg kell nézni az önkormányzat pénzügyi helyzetét, hogy fel tudja-e vállalni a terület megvételét, valamint azt is, hogy hogyan tudná hasznosítani.
Bozó István képviselő megkérdezi, hogy az állam is megkapná-e az erdővásárlásra az állami támogatást, vagy csak vállalkozók vehetik igénybe.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester még nem találkozott ilyennel. Az önkormányzatnak nincs gazdasági társasága, pedig már tavaly is volt róla szó. Az önkormányzatnál ez nem gyakorlott.
Lunacsek Ernő elmondja, hogy a jelenlegi Földkönyv szerint ezzel a területtel nem határos a területe.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester megkérdezi, hogy Lunacsek Ernő szerint meg vennék-e telekszomszédok.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester megkérdezi a testülettől, hogy tegyenek-e vételi ajánlatot, és ha igen, milyen összegben.
Lunacsek Ernő szerint nem kell emelni az árát.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester elmondja, hogy azért ennyi az ingatlan ára, mert a vállalkozó a többi értéktelen területet is viszi. A polgármester felsorolja a területrészeket. Szerinte külön nem adná ennyiért. A vállalkozónak a további elképzelései is megvannak, nekünk is legyen valami ötletünk rá.
Dorkó Árpád alpolgármester javasolja az ingatlan megvásárlását, de mivel mindenki számára nyilvánvaló, hogy ő elköltözik, ennek a kérdésnek az eldöntését meghagyná azoknak, akik itt maradnak. A szavazásnál tartózkodni fog.
Bozó István képviselő megkérdezi, hogy van-e ennyi pénze az önkormányzatnak. A szennyvízpénzből maradt-e meg valamennyi összeg.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester elmondja, hogy a pénzt épületek felújítására használták fel testületi határozat alapján. Nyilvánvaló, hogy nincs ennyi pénze az önkormányzatnak, ez nem volt betervezve a költségvetésbe. A betervezett támogatások nagy részét is elvonták az önkormányzatoktól.
Bozó István képviselő szerint, ha nincs pénze az önkormányzatnak, fölösleges erről beszélniük. Akármennyire is szeretnék, nem tudják megvenni.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester véleménye szerint komplexen egyáltalán nem tudják megvásárolni az ingatlanokat.
A kiküldött levélben felsorolt 10 hrsz-ú, különböző elhelyezkedésű ingatlanokra javasolja a vételi ajánlattételt.
A polgármester szavazásra kérte a megjelenteket a 10 hrsz-ű, különböző elhelyezkedésű ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlattételének az elutasításáról, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
108/2010 (VII.22.) számú Képviselő-testületi határozat a 086/7 hrsz-ú ingatlan megvételéről
Bekölce Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 086/7, 0108/13, 0108/14, 0110/4, 0116/9, 0116/10, 0117/8, 0120/1, 0120/7 és a 0144/4 hrsz-ú ingatlanok tekintetében lemond az 1994. év LV. törvény (4) bekezdés d) pontja alapján biztosított elővásárlási jogáról és nem kíván az ingatlanokra vételi ajánlatot tenni.


 1. Javaslat a 578 hrsz-ú ingatlan rendezésére


dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester elmondja, hogy Borosné Bárdos Melinda

a Bekölce Rákóczi Ferenc utca 21. szám alatti, 578 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa megkereste levélben a romos épület lebontásával kapcsolatban. A levélben leírta, hogy 50.000,- Ft-ig tud hozzájárulni a bontás költségeihez, amit csak 10 havi részletben tud kifizetni. A polgármester szerint nem lehet kivitelezni a bontást 50.000,- Ft-ból. Ha sikerülne olyan vállalkozót találni, aki a bontási anyagért cserébe lebontja, az jó lenne. Ha nem sikerül, szabálysértési eljárást kell indítania az önkormányzatnak, mert a lakóépület valamint a gazdasági épület állapota életveszélyes. Felkéri a testületet tegyenek észrevételt.


A képviselőknek nem volt észrevétele. A polgármester felolvasta határozati javaslatát.
A polgármester szavazásra kérte a megjelenteket, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
109/2010 (VII.22.) számú Képviselő-testületi határozat a Bekölce, II. Rákóczi Ferenc utca 21. száma alatt lévő 578.hrsz-ú ingatlan rendezéséről
Bekölce Község Önkormányzat Képviselő-testülete Borosné Bárdos Melinda kizárólagos tulajdonát képező Bekölce, II. Rákóczi Ferenc utca 21. szám alatti 578hrsz-ú ingatlan bontási költségeit nem vállalja.
Bekölce Község Önkormányzata egyben kötelezi a tulajdonost a gazdasági épület és a lakóépület lebontására, valamint a tereprendezés végrehajtására. Amennyiben a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy szabálysértési eljárást indít a tulajdonos ellen.


 1. Napirendi pont: Javaslat az általános iskola 2009/2010. tanév munkájáról szóló beszámoló elfogadására


dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester elmondja, hogy az anyag kiküldésre került.
A polgármester szavazásra kérte a képviselőket a beszámoló elfogadásával kapcsolatban, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

110/2010 (VII.22.) számú Képviselő-testületi határozat a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda bekölcei tagiskola 2009/2010. tanév munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Bekölce Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező beszámolót a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda bekölcei tagiskola 2009/2010. tanév munkájáról. 1. Javaslat a napközi otthonos tagóvoda 2009/2010. nevelési év munkájáról szóló beszámoló elfogadására


dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester elmondja, hogy Tompos Gézáné beszámolóját elfogadásra javasolja. Elmondja, hogy az óvoda festése, takarítása, a linóleum cseréje folyamatban van. Elmondja, hogy hiányolja a beszámolóból, hogy a logopédus nem tud eleget foglalkozni a gyerekekkel, mert 8 gyermeknek szükséges a logopédiai oktatás, de az idő kevés.
A képviselőknek nem volt hozzászólásuk.
A polgármester szavazásra kérte a megjelenteket a beszámoló elfogadásáról, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
111/2010 (VII.22.) számú Képviselő-testületi határozat a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda bekölcei tagóvoda 2009/2010. nevelési év munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Bekölce Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező beszámolót a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda bekölcei tagóvoda 2009/2010. nevelési év munkájáról.


 1. Napirendi pont: Javaslat a gyermekjóléti feladatok ellátásról szóló 2009. évi szakmai beszámoló elfogadására


dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester véleménye szerint nem konkrét a beszámoló. Nincs külön levetítve Bekölcére. Nincs megoldva a helyettesítés. Többször nem jöttek, mert elromlott az autó, vagy szabadságon voltak. Felületes munkát végeznek.
Csuhaj Marianna képviselő meg van elégedve a munkájukkal. 1 hónapban legalább 3 hétfőn bemegy a gyermekjóléti dolgozó az iskolába. Kikéri a tanítók véleményét, otthon és az iskolában is elbeszélget a gyerekekkel, rendszeresen érdeklődik utánuk. Neki csak jó tapasztalatai vannak.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester felhozza példának a tavaszi esetet a Harkály gyerekekkel. A gyermekvédelmi tanácsadó nem volt eléggé hatással a szülőre. Reméli, hogy most már a jegyzővel közösen jobban meg tudják a hasonló eseteket oldani. Személyi változás történt a gyermekvédelem és a családvédelem területén.
A polgármester szavazásra kérte a megjelenteket a gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló 2009. évi szakmai beszámoló elfogadásáról. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
112/2010 (VII.22.) számú Képviselő-testületi határozat a gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló 2009. évi szakmai beszámoló elfogadásáról
Bekölce Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képező gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló 2009. évi szakmai beszámolót.


 1. Tájékoztató a közös praxis működtetéséről

dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester szerint a közös praxis Bekölcére nézve hátrányos. A bélapátfalvi ügyeletet az orvosok nem akarják vállalni. Inkább más orvosokat bíznak meg vele. Elmondja, hogy a tavasszal közbeszerzési eljárást írtak ki. Kifogások voltak ellene, ezért új közbeszerzési eljárást hirdettek, de azt is megtámadták. A társulási ülésen megszavazták az 1.500,- Ft/óra ügyeleti díjat, de újból meghirdették a közbeszerzési eljárást. Elmondja, hogy Mikófalva polgármestere megírta a levelében, hogy dr. Dékány Ágnes háziorvos családi okokra hivatkozva nem vállalja az ügyeletet. 2010. augusztus 15-ig kell a két településnek egy orvost keresni, aki az ügyeletbe belép. Szerinte nem fognak tudni a határidő lejárta előtt ügyeletes orvost találni. Ebből kifolyólag valószínűsíthető a többletköltség.

Bozó István képviselő szerint az orvos keresést oldja meg a gesztor, a praxist tartsuk meg. 1. Napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat, valamint a Bekölcei Nyugdíjasok Baráti Köre közötti együttműködési megállapodás megkötésére


dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester felolvassa a megállapodás szövegét.
A polgármester szavazásra kérte a képviselőket az együttműködési megállapodás megkötéséről. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
113/2010 (VII.22.) számú Képviselő-testületi határozat a Bekölcei Nyugdíjasok Baráti Köre valamint a Bekölce Község Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás megkötéséről
Bekölce Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a jelen jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képező a Bekölcei Nyugdíjasok Baráti Köre valamint a Bekölce Község Önkormányzata között létrejövő együttműködési megállapodás megkötésével.
Felelős: polgármester


 1. Napirendi pont: Javaslat a Bélapátfalvi Kistérségi Többcélú Társulás 2010. évi költségvetésének módosítására


dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester szerint tele van a költségvetés fölösleges kiadásokkal, mint például a létszám, a pályázatíró fenntartása, buszöböl 5.500.000,- Ft-ért. A térfigyelő rendszer is elavult. Ennek ellenére javasolja elfogadni.
Csuhaj Marianna képviselő szerint a mozgókönyvtár is fölösleges, csak pénzt von el a kistérségtől.
A polgármester szavazásra kérte a képviselőket a Bélapátfalvi Kistérség Többcélú Társulás 2010. évi költségvetésének módosításáról. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
114/2010 (VII.22.) számú Képviselő-testületi határozat a Bélapátfalvi Kistérségi Többcélú Társulás 2010. évi költségvetésének módosításáról
Bekölce Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képező Bélapátfalvi Kistérségi Többcélú Társulás 2010. évi költségvetésének módosítását. 1. Napirendi pont: Javaslat a Helyi Vidék Fejlesztési Iroda finanszírozásának felfüggesztésére


dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester elmondja, hogy ki lett küldve az anyag. Elmondja, hogy 2010. július 1-től is szerződésben lesznek, csak megbízási szerződéssel.


 1. Napirendi pont: Tájékoztatás az önkormányzati rendszer átalakításáról


dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester elmondja, hogy ez is ki lett küldve. A polgármesteri választás után várható a drasztikus változtatás.
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás.


 1. Napirendi pont: Javaslat Falugyűlés időpontjára


dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester megkérdezi a képviselőket, hogy az augusztus 27. péntek megfelel-e számukra.
A képviselőknek nem volt ellenvetésük, a falugyűlés időpontja 2010. augusztus 27. péntek, 15 óra.


 1. Napirendi pont: Javaslat Falunap időpontjára, programjára


dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester elmondja, hogy több visszajelzés is érkezett, miszerint a búcsúval összekötött falunapot nem jó ötlet. Augusztus 28-án az énekkar egy fesztiválra megy, így ők azt kérték, hogy ne abban az időpontban legyen. Ezt ő is támogatja. Ennek tükrében javasolja, hogy a Falunap augusztus 21-én legyen megtartva.
A képviselők egyetértettek a polgármesterrel.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester nem javasolja a főzőverseny megrendezését. A hagyománynak megfelelően a délelőtt kerülne megrendezésre a fociverseny.
Bozó István képviselő megkérdezi, hogy olyan lenne-e mint a tavalyi, vagy több települést is meghívunk rá.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester megkérdezi, hogy kikre gondol.
Varga Ferenc képviselő javasolja Balatont.
Kormosné Orosz Piroska képviselő Egercsehit és Borsodnádasdot is.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester megkérdezi, hogy körmérkőzésben gondolják-e.
Dorkó Árpád alpolgármester szerint kispályás legyen, mert a nagypályán elhúzódna.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester szerint 5-6 csapat helyből is összejön. A délutáni műsorokra javasolja a borsodnádasdi musicel előadókat, a miskolci Elvis imitátort, Apátfalva gyermekegyüttesét, a Dodi házaspárt, az ÓMI-t. Este retro bál lenne, amit Csikós Tamás és Pállai Gábor szolgáltatna. A retrótól a mai slágerekig mindenféle zenét játszanának.
Csuhaj Marianna képviselő megkérdezi, hogy jön-e a Mozaik.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester elmondja, hogy a Titkos út című előadás nem falunapra való.
Csuhaj Marianna képviselő megkérdezi, hogy a szeptember 2. nem lenne-e alkalmas a falunap megtartására.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester elmondja, hogy az iskola miatt nem lenne szerencsés.
Dorkó Árpád alpolgármester szerint azt is figyelembe kell venni, hogy a környező települések közül mikor és hol lesz rendezvény.
A képviselő-testület megegyezett a Falunap 2010. augusztus 21-én történő megtartásában.


 1. Javaslat a közoktatási intézmény Alapító Okiratának módosítására


dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester elmondja, hogy azért van erre szükség, mert a borsodszentgyörgyi Napközi Otthonos Tagóvoda 1 csoporttal bővül.
A polgármester szavazásra kérte a képviselőket a közoktatási intézmény Alapító Okiratának módosításáról. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
115/2010 (VII.22.) számú Képviselő-testületi határozat a Bélapátfalvi Kistérségi Többcélú Társulás 2010. évi költségvetésének módosításáról
Bekölce Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a jelen jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képező előterjesztést, mely szerint a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának 9.8 pontja 2010. szeptember 1-i hatállyal módosul az alábbiak szerint:
9.8 A borsodszentgyörgyi Napközi Otthonos Tagóvoda 2 csoporttal működik – 50 fő. 1. Napirendi pont: Javaslat a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda bekölcei tagintézményénél végrehajtott létszámcsökkentésre és a létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletkiadások támogatásához költségvetési hozzájárulás igénylésére

A polgármester szavazásra kérte a képviselőket a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda bekölcei tagintézményénél végrehajtott létszámcsökkentésről és a létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletkiadások támogatásához költségvetési hozzájárulás igényléséről. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:


116/2010 (VII.22.) számú Képviselő-testületi határozat a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda bekölcei tagintézményénél végrehajtott létszámcsökkentésről és a létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletkiadások támogatásához költségvetési hozzájárulás igényléséről
Bekölce Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta a jelen jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képező Balaton - Mikófalva – Bekölce - Borsodszentgyörgy Községek Intézményfenntartó Mikrotársulás Társulási Tanácsának határozati javaslatát.


dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester javasolja előrevenni a 17. Napirendi pontot, mely miatt Liktor István és Lunacsek Ernő lakosok eljöttek a Képviselő-testületi ülésre.

17. Napirendi pont: Egyebek
Lunacsek Ernő elmondja, hogy hétfő reggel 2 személy megkereste őt. Föltettek neki egy kérdést, mely szerint tud-e ő arról, hogy Bekölce Község Önkormányzata a 055/2 hrsz-ú közútnak minősített nem forgalomképes utat eladta.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester válasza, hogy a testület tavaly ősszel hozzájárult ahhoz, hogy ezt az utat Simon György vállalkozó megvegye a Bükkalja TSZ-től és pályázatot nyújtson be az út felújítására.
Liktor István megkérdezi, hogy a híd kinek a tulajdonában van.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester elmondja, hogy a híd a patakhoz tartozik, tehát önkormányzati tulajdon. Gálné Mátrai Ágnes a tavaszi árvíz idején át akarta vágatni. Amikor ezt megakadályozta, Gál István ordítozott vele, hogy ott soha nem volt híd vagy út. Kiriasztották a tűzoltóságot is. A hidat félig szétrombolta, pedig az önkormányzat, az erdészet és Simon György vállalkozó jelentős anyagi ráfordítással újították fel..
Liktor István megkérdezi, hogy volt-e a hídépítésre engedélye.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester elmondja, hogy a híd felújításhoz nem kell engedély. Elmondja, hogy tudomása szerint kb. 40 éves a híd, ezért nem kellett a vízügyi felügyelőség engedélye.
Liktor István válasza, hogy az nem új híd építése volt, hanem egy felújítás. Megkérdezi, hogy engedély nélküli hídról van-e szó, az önkormányzat kötelessége, hogy a hidat bontsa le, engedély nélkül építették meg.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester válasza, hogy Simon György, az erdészet és az önkormányzat újítatta fel, erről Liktor Istvánnak is tudnia kellett, miért nem akkor jelezte, ha problémája volt.
Liktor István elmondja, hogy írásban kérte a jegyzőkönyvek másolatait a jegyzőtől.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester elmondja, hogy a Ket.-ben leírt határidőn belül meg fogja kapni a választ. De be lehet jönni, és felügyelet mellett bele lehet tekinteni a nyilvános ülés jegyzőkönyveibe.
Liktor István válasza, hogy akkor hétfőn bejön.
Csaja Irén jegyző javasolja a csütörtököt, mert akkor van jegyzői ügyfélfogadás.
Liktor István megkérdezi a testületet, hogy a kölcsöntörlesztés lejárta után mennyi pénz gyűlt össze a szennyvíz-beruházási számlán.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester válasza, hogy benne lesz a jegyzőkönyvekben, valamint az is, hogy mire lesz, lett fordítva.
Liktor István megjegyzi, hogy a testületi tagoknak illene tudni a választ.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester 17 óra 53 perckor szünetet rendel el.

A szünetben Liktor István és Lunacsek Ernő távoztak az ülésről.

18 óra 05 perckor a Képviselő-testületi ülés megkezdődik.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester elmondja, hogy Csuhaj Marianna képviselő, a bekölcei tagiskola vezetője beadta a kérelmet a felújításra. Elmondja, hogy az óvoda felújításánál is háromszor annyit kellett rákölteni, mint amennyit beterveztek. Megígéri, ha belefér, felújítják a tornatermet is.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester elmondja, hogy Molnár Zsolt a selejtezést összeírta. A régi hivatal emeletére vannak berakva a leselejtezett dolgok. Felolvassa a polgármester a listát. Elmondja, hogy a hegesztőnek nincs semmi baja, csak nagyteljesítményű, nem a mi hálózatunkhoz való.
Kormosné Orosz Piroska képviselő elmondja, hogy 3 nagy értékű van benne a többi kis értékű tárgyi eszköz.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester egyetért a leértékelt tárgyak értékesítésével.
Dorkó Árpád alpolgármester szerint meg kellene beszélni, hogy tételesen mit mennyiért adjanak el. Egy 30.000 Ft érétkű tárgyat ne adjanak el 5.000 Ft-ért.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester javasolja a fűnyírót 10-15 ezer forintért, a csiszolót 5 ezer forintért.
Dorkó Árpád alpolgármester szerint attól is függ, hogy mi a baja.
Kormosné Orosz Piroska képviselő elmondja, hogy a testületnek kell határozatot hozni. Meg kell kérdezni egy szakértőt, jegyzőkönyvet kell csináltatni róla és csak úgy lehet eladni.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester szerint ezeknek a tárgyaknak az eladása balesetvédelmi szempontból veszélyes is lehet. Ha valakinek valami baja lesz, miközben ezekkel a tárgyakkal dolgozott, ezért felelősséggel tartozunk.
Kormosné Orosz Piroska képviselő javasolja, hogy a hegesztő kivételével a méhtelepre vigyék a leselejtezett tárgyakat.
Bozó István képviselő szerint a kis fűnyíró 10-20 ezer Ft lenne. Nem túl régi beszerzés, de sokszor kell rákölteni.
Kormosné Orosz Piroska képviselő szerint nyugodtan vághatnák a füvet kézi kaszával is, Hevesaranyoson is azzal vágják.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester elmondja, hogy 2 ember tud kaszálni.
Csaja Irén jegyző elmondja, hogy volt falubejáráson, megnézte a kerteket is. Farkas Gyula Bekölce Kossuth Lajos utca szám alatti lakossal megnézte a gyümölcsöst. Szólt Liktor Istvánnak, hogy kaszálja le, tegye rendbe.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester javaslata, hogy amíg nem döntenek, addig maradjanak az eszközök a régi hivatalban. Az a baj, hogy esős időben hirtelen nő a fű, ezek pedig kis teljesítményű gépek, könnyen elromlanak, mert egész nap dolgoznak vele.
Dorkó Árpád alpolgármester javaslata, hogy kérdezzék még meg Ricsit, hogy érdemes-e javítani még őket, illetve hogy mennyire balesetveszélyesek. De az ő véleményét fogadják el.
Varga Ferenc képviselő szerint lehet, hogy a háromból egyet össze is tudna rakni.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester egyetért vele.
A Képviselő-testületnek nem volt további hozzászólása vagy észrevétele.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester elmondja, hogy az Asszonykórus 2010. augusztus 28-án a Tatabányai Fesztiválra fog menni. Javasolja, hogy készítessenek kis zászlókat nekik. Egyeztetett a GAMESZ-szal, hogy díjmentesen adják kölcsön az iskolabuszt. A Bekölcei Önkormányzatnak csak az üzemanyagot kellene állnia.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester felolvassa a Miskolci Egyetem felhívását, melyre 2010. július 31-ig lehet jelentkezni. Elmondja, hogy a hirdetőtáblára is lesz téve.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester elmondja, hogy a lejárt mandátumú tisztségviselőknek javasolja, hogy csináltassanak egy emléklapot, valamint egy érmét.
Bozó István képviselő megkérdezi, hogy milyen képviselőknek.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester válasza, hogy azoknak, akiknek lejér a mandátuma.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester elmondja, hogy diákmunkára jelentkezett Molnár Valentina. A költsége 50.000,- Ft lenne napi 4 órában egy Iskolaszövetkezeten keresztül. Elmondja, hogy vannak adminisztrációs munkák és elmaradások, amit ő is el tudna látni.
Csaja Irén jegyző megkérdezi, hogy milyen munkaterületen.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester elmondja, hogy iratrendezésre, statisztikai lapok kitöltésére gondolt. Javasolja 2010. augusztus 1-től.
Csaja Irén jegyző szerint kivitelezhető, egyet ért vele.
A képviselőknek nem volt ellenvetésük.
dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester elmondja, hogy az Év Fája Öko Társ Alapítvány pályázatot hirdetett, melynek keretében várják azoknak a településeknek a jelentkezését, ahol régi, közismert, történettel rendelkező értékes fa van. 2010. július 31-ig lehet rá jelentkezni. Egy Molyhos Tölgy és egy Kisvígényben álló Bükkfa jöhetne szóba. Csak 1 fával lehet pályázni. A molyhos tölgy több mint 300 éves, Beniczky gróf ültette. A Kisvígényi Bükkfa egy hagyásfa. Az állattartóknak hagyták meg.
A polgármester körbeadta a képviselőknek a két fáról készült képeket.
Csuhaj Marianna képviselő szerint a Bükkfa legyen.
Dorkó Árpád alpolgármester szerint a hagyásfa legyen.
Kormosné Orosz Piroska képviselő szerint a molyhos tölgy, mert annak van legendája.
Varga Ferenc és Kiss Péter képviselők is a bükkfa mellett voksoltak.
A Képviselő-testület megegyezett, hogy a bükkfával pályázzanak az Év Fája kiírására.

A polgármester 18 óra 34 perckor a nyilvános Képviselő-testületi ülést bezárja és zárt ülést rendel el.

Kmf.

dr. Horoghné dr. Németh Katalin Csaja Irén Szabó Ágnes

polgármester jegyző

Csuhaj Marianna Sulyok LindaJegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyvvezető
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət