Ana səhifə

Azərbaycan respublİkası Dövlət neft şİrkətİnİn Elm Fondu layİhə müsabİqəsİ Ə r I z ə


Yüklə 90.88 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü90.88 Kb.
frame1

azərbaycan respublİkası Dövlət neft şİrkətİnİn

Elm Fondu

layİhə müsabİqəsİ

Ə R İ Z Ə

Xahiş edirəm bu layihəni ARDNŞ-nin “Elm Fondu”nun layihə müsabiqəsinə qəbul edəsiniz. Bu ərizəmlə ARDNŞ-nin “Elm Fondu”nun layihə müsabiqəsinin şərtləri ilə razı olduğumu bildirərək, layihə və layihə iştirakçıları barədə aşağıdakı məlumatları ərizəmə əlavə edirəm:Diqqət! Müsabiqənin bu növündə “layihə” adı altında, burada və sonralar, orijinal elmi əsərin və yaxud qabaqcadan xarici/Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş, Azərbaycanda / xaricdə dərc olunmuş elmi əsərin nəşri nəzərdə tutulur.

Diqqət! Bütün Formalar 12 ölçülü Times New Roman (TNR) şrifti ilə, 1 intervalla doldurulmalıdır


Müsabiqənin növü

XL1

Layihənin adı

(qısa, aydın olmalı və layihənin məzmununu dolğun şəklində əks etdirməlidir):

Elm sahəsi (müsabiqə haqqında elanda göstərilmiş sahələrdən)

(burada doldurmalı)Prioritet istiqamət (müsabiqə haqqında elanda göstərilmiş istiqamətlərdən)

(burada doldurmalı)
Layihənin xarakteri

(bir elm sahəsi üzrə; elm sahələrinin qovşağında* olan)

*Qovuşan elm sahələri olduğu halda hər bir elm sahəsinin adı göstərilməlidir

(burada doldurmalı)

Layihənin kateqoriyası

(ölkədaxili; regional; beynəlxalq)

(burada doldurmalı)

Layihənin tipi

(fərdi; müştərək)

(burada doldurmalı)

Layihənin icra müddəti

(cəmi ayların sayı) (3, 6, 9, 12 ay olmaqla)

(burada doldurmalı)Forma 1-XL1

(davamı)


Ərizəçinin statusu

(müvəqqəti yaradıcı kollektiv; alim və ya fiziki şəxs)

(burada doldurmalı)

Layihə iştirakçılarının (müəlliflərin) sayı

(burada doldurmalı)

Elmi dərəcəsi olan iştirakçıların (müəlliflərin) sayı

(burada doldurmalı)

Elmi adı olan iştirakçıların (müəlliflərin) sayı

(burada doldurmalı)
Layihənin smeta dəyəri

Layihənin cəmi dəyəri (manat)

(burada doldurmalı)
İmza:

Layihə rəhbəri*

*müvəqqəti yaradıcı kollektiv üçün: layihəni təqdim etməyə məsul müəllif

(soyadı, adı, atasının adı)

İmza, tarix

Həmmüəlliflər *
* Lazım gəldikdə həmmüəlliflərin sayı üçün

sətirlər əlavə oluna bilər

Ərizəyə əlavə olunur (özünənəzarət üçün müvafiq sətirdən solda √ işarəsilə qeyd edin):

□ 2-4-cü doldurulmuş formalar

□ Müəllifin (müəlliflərin) işlədiyi İnstitutun Elmi Şurasının müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş tövsiyəsi.

□ Azərbaycanda/xaricdə dərc olunmuş elmi əsərin bir nüsxəsi (əgər layihənin mahiyyəti qabaqcadan xarici/Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş elmi əsərin nəşr olunmasından ibarətdirsə)

□ Layihənin müstəqil ekspertlə qiymətləndirilməsi zamanı nəzərə alınacaq material (bu elmi əsərin nəşrinin vacibliyini təsdiq edən əsaslandırılmış məlumatlar).


(burada doldurmalı)frame3

azərbaycan respublİkası Dövlət neft şİrkətİnİn

Elm Fondu

layİhə müsabİqəsİ
layİhənİn məzmunu və

ƏSASLANDIRILMASI

(həcmi – 8 səhifədən artıq olmamaqla; 12 ölçülü TNR şrifti ilə, 1 intervalla yazılmalıdır)

Layihənin adı:

Layihənin (elmi əsərin) annotasiyası (0,5 səhifədən artıq olmamaq şərti ilə)(burada doldurmalı)

Layihənin məzmununu tam əks etdirən açar sözlər və ya söz birləşmələri

(10-dan artıq olmamaq şərtilə; sözlər və ya söz birləşmələri nöqtəli vergüllə ayrılmalıdır)

(burada doldurmalı)
Forma 2-XL1

(davamı)

1. Layihənin (nəşrin) elmi istiqaməti və əhatə olunan problem üzrə qısa icmalı, bu sahədə artıq mövcud olan nəşrlərin qiymətləndirilməsi və bu layihədə nəzərdə tutulan nəşrin onlardan fərqi və orijinallıq dərəcəsi

(2 səhifədən artıq olmamaq şərti ilə)

(burada doldurmalı)


  1. Layihənin məqsədi, qarşıya qoyulan məsələləri və aktuallığı

(burada doldurmalı)


3. Layihənin xarakterizə edilməsi

(geniş plan-prospekt: nəşri nəzərdə tutulmuş elmi əsərin strukturu və mündəricatı; nəşri nəzərdə tutulan elmi əsərin həcmi (illustrasiyalar və ədəbiyyatla birgə); nəşrin baş tutacağı nəzərdə tutulan nəşriyyatın adı, ünvanı, əlaqə telefonları, faks, elektron poçt ünvanı, hüquqi statusu; nəzərdə tutulan tiraj və onun əsaslandırılması; illustrasiyaların sayı və tipi: ağ-qara və rəngli şəkillər, fotolar, xəritələr, qrafiklər və s.; kitabın üz qabığının xüsusiyyəti)

(burada doldurmalı)


4. Müəlliflər kollektivinin xarakterizə edilməsi

(müəlliflərin ixtisasları və onların layihə mövzusuna uyğunluq dərəcəsi; əvvəllər həmin sahədə tədqiqat aparmaq təcrübəsi, o cümlədən bu Fondun və digər ölkədaxili, regional və beynəlxalq qrant müsabiqələri çərçivəsində; layihə mövzusu üzrə müəlliflərin əsas elmi işləri, 10-dan artıq olmamaq şərtilə)

(burada doldurmalı)


  1. Layihədən gözlənilən nəticələr, onların elmi və praktiki əhəmiyyəti

(gözlənilən əsas nəticələrin xüsusiyyəti və forması da qeyd edilməlidir)

(burada doldurmalı)


Layihə rəhbəri

___________________ ___________________________(imza) (soyadı, adı, atasının adı)
frame4

azərbaycan respublİkası Dövlət neft şİrkətİnİn

Elm Fondu

layİhə müsabİqəsİ
layİhənIn smeta dəyərİnİn

hesablanması

Bu Forma 12 ölçülü TNR şrifti ilə, 1 intervalla doldurulmalıdır

Diqqət! Bütün xərc maddələri qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş vergilər, rüsumlar, lisenziya haqları, sığorta məbləği və digər ödənişlər əlavə olunmaqla və açıq şəkildə göstərilməklə yazılmalıdır
Layihənin xərclər smetası* (manatla)


Xərc maddələrinin adları


Layihə üzrə cəmi


  1. Xarici/Azərbaycan dilinə tərcümə (əgər müəlliflər layihənin əsasını qabaqcadan Azərbaycanda/xaricdə dərc olunmuş elmi əsərdə görürlərsə)

  2. Nəşr xərcləri (ƏDV daxil olmaqla)CƏMİ
* Açıqlamalar Əlavələrdə verilir


Layihə rəhbəri

(soyadı, adı, atasının adı)

(imza, tarix)

Forma 3-XL1

(davamı)

LAYİHƏNİN XƏRCLƏR SMETASINA ƏLAVƏLƏR
Əlavə 1. Elmi əsərin tərcüməsi ilə bağlı xərclərin hesablanması


Xərc maddələrinin adları

Bir səhifə mətnin tərcümə qiyməti *

(manat)Səhifələrin sayı **

Cəmi məbləğ (manat)

Tərcüməçinin xidmət haqqısıCƏMİ*A4 formatında, 1 intervalla, 12 ölçülü TNR şrifti ilə çap olunmuş və sağ, sol, yuxarı və aşağı qıraq sahələri 2 sm olan vərəq hesabı ilə

**illustrasiyalar və ədəbiyyat istisna olmaqla
Əlavə 2. Elmi əsərin nəşri ilə bağlı xərclərin hesablanması


Xərc maddələrinin adları*

Məbləğ

(manat)

Miqdarı

Cəmi məbləğ (manat)

1.2.CƏMİ*lazım gəldikdə sətirlər əlavə oluna bilərLayihə rəhbəri

(soyadı, adı, atasının adı)

(imza, tarix)


frame5

azərbaycan respublİkası Dövlət neft şİrkətİnİn

Elm Fondu

layİhə müsabİqəsİ

hər bİr MÜƏLLİF haqqında məlumat *


* Bu Forma layihədə iştirak edən elmi işçilər (layihə rəhbəri və həmmüəlliflər) tərəfindən ayrıca olaraq doldurulmalıdır

Diqqət! Bu Forma 12 ölçülü TNR şrifti ilə, 1 intervalla doldurulmalıdır

Soyadı:

Şəkil üçünyer
(rəqəmli formatda da ola bilər)

Adı:

Atasının adı:

Doğulduğu tarix (gün, ay, il):

Doğulduğu yer (ölkə, şəhər, qəsəbə, kənd):

Ev ünvanı (poçt indeksi göstərilməklə):

Ev telefonu:

Mobil telefonu:

Şəxsi elektron poçt ünvanı:

Vətəndaşlığı:

Şəxsiyyət vəsiqəsinin №-si (surətini əlavə etməli):

Cinsi (Q/K)

İşlədiyi qurumun tam rəsmi adı:

Şöbə (bölmə, sektor, laboratoriya):

Tutduğu vəzifə:

Elmi işlərinin ümumi sayı (məruzələrin tezisləri istisna olmaqla):

Əsas ali təhsili:

Əlavə ali təhsili (əgər varsa):

Elmi dərəcələri, verildiyi tarix (əgər varsa):

Elmi adları, verildiyi tarix (əgər varsa):

İş ünvanı (poçt indeksi göstərilməklə):

İş telefonu:

Fax:

İş elektron poçt ünvanı:

Layihədəki iştirakı (rəhbər, həmmüəllif):

imza, tarix

frame6

azərbaycan respublİkası Dövlət neft şİrkətİnİn

Elm Fondu

layİhə müsabİqəsİ

QURUM * HAQQINDA MƏLUMAT **

* Əgər layihə rəhbəri və həmmüəlliflər bir neçə qurum təmsilçisinin iştirakı ilə formalaşdırılmışdırsa, bu

Forma hər bir qurum üçün ayrıca olaraq doldurulmalıdır

** Bu Forma layihə rəhbəri tərəfindən doldurulmalıdır


Qurumun qısa adı:


Qurumun tam rəsmi adı:


Qurumun rəhbəri (soyadı, adı, atasının adı):


Veb-səhifə və elektron poçt ünvanı:


Poçt indeksi:


Poçt ünvanı:


Qurumun əsas elmi-tədqiqat istiqamətləri:


Azərbaycan Respublikası, AZ-1000, Bakı ş., İstiqlaliyyət küçəsi 30Tel.: (012) 492-84-48, E-mail: eti.amea@box.az


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət